Sözler'den Dersler - 5 (On Sekizinci - Yirminci Sözler)

·
Okunma
·
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
Sözler'den Dersler - 5
Alt başlık:
On Sekizinci - Yirminci Sözler
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752613751
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zafer Yayınları
Sözler'den Dersler Dizisi'nin gayesini beş esasta özetleyebiliriz:
Birincisi: Zamanımızın ihtiyaçlarına göre telif edilmiş bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur ışığında, imanî ve İslâmî meselelere dair, çok sorulan sorulara cevap vermek, anlaşılmayan, yahut yanlış anlaşılan konulara herkesin anlayacağı berrak bir anlatım ile ışık tutmak.
İkincisi: Risale-i Nur'un bir arada okunup müzakere edildiği ders halkalarına iştirak etme fırsatı bulamayanlar için, yazılı bir sohbet imkânı sunmak.
Üçüncüsü: Özellikle genç Risale-i Nur okuyucularının, bu kıymetli eserlerde izah edilen iman derslerini daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olmak.
Dördüncüsü: Üzerine Risale-i Nur'dan iman dersleri yapma görevi düşmüş ve taşın altına elini koymuş gayretli Nur talebelerine, yardımcı olmak.
Beşincisi: Risale-i Nur kitaplarının ismini duymuş, fakat bu kıymetli eserler hakkında yeterli derecede bilgi edinememiş kimseler için, Külliyat'ın muhtevasına dair tatmin edici bir kaynak vazifesi görmek.
Bu beş mühim gayenin de ortak noktası, Risale-i Nur'un kurtarıcı sayfaları arasındaki imanî konuların anlaşılması, anlatılması ve herkese ulaştırılmasıdır..
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Necisin .? Nereden geliyorsun .? Nereye gidiyorsun .?”

İnsanoğlu ahirzaman fitnesinin birçok akılları dondurduğu, nefislerin sadece dünyanın fani lezzetlerine meylettiği bu dehşetli asra gelinceye kadar, bu üç sorunun cevabını aramıştır.
Şu var ki, Hak bir peygambere kavuşamayan,yahut onu dinlemeyen insanlar kendi yaptıkları putlara tapmışlar ve kendi varlıklarını ve akıbetlerini onlarla açıklamaya çalışmışlardır.

Bu suallere, “Ben Allah’ın kuluyum, gayb âleminden bu dünyaya imtihan olmak için gönderildim ve ahiret yolcusuyum.” şeklinde cevap vermek ancak Kur’ânın irşadıyla ve Peygamberin bildirmesiyle mümkündür. .
Kur’ân ayetlerinde bazı mânalar ve hükümler herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde beyan edilmiştir.

Bunlara sarih mânâlar denilir.
Bazıları ise işaretler ve remizlerle ders verilmiştir.

Sarahatten sonra, işaretler, ondan sonra remizler gelir. Yani, rumuzat, işarâttan daha gizli ve perdeli mânalardır.
Reşha, “serpinti, sıçrantı, sızıntı” gibi mânalara gelir.

Damladan daha küçüktür.
Bir damlanın sert bir cisim üzerine düşmesiyle etrafa serpen damlacıklara reşha denir.

Üstad hazretleri, Resulullah Efendimizin (asm.) manevî şahsiyetini bir denize benzetmiş, onun hakkında kaleme aldığı bu on dört bahsin, ancak o deryadan on dört reşha kadar kalacağım ifade etmiştir.
Nitekim, Allah Resulü (asm.) “ikra” (oku) emriyle bütün varlık âlemini Allah’ın namına, yani O’nun isim ve sıfatlarının tecellileri olarak okumuş ve bütün insanlara da bu âlemi ve kendi varlıklarını nasıl okumaları gerektiğini anlatmış, tebliğ etmiştir.
Her insan, sonsuz aciz ve fakir olduğunu, ne organlarını, ne de bedenine hizmet eden bu muhteşem âlemi kendisinin yapıp çatmadığını, bunların sonsuz bir ilim ve kudret gerektirdiğini vicdanen bilir. Nitekim, Allah’ı inkâr edenler bile putlara, tabiata, güneşe ve daha nice şeriklere tapmakla vicdanlarını rahat ettirmek istemişlerdir.

Bu konuda Üstat hazretlerinin şu tespitini hatırlayalım:

“Akıl tâtil-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan Sânii unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de onu görür. Onu düşünür. Ona müteveccihtir. ”

(Mesnevî-i Nuriye)
Ayrıca, İslâm’da belli mekanlarda ibadet etme zorunluluğu yoktur. Bütün yeryüzü mescittir.

Müslümanlar dünyanın her yerinde ibadetlerini, tek olarak yahut cemaatle, rahatlıkla yapabilirler.

Yeryüzü mescit olunca ona bir minber ve bir mihrap gerekir.
İşte Mekke bu arz küresinin mihrabıdır. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar namazlarını bu mihraba dönerek kılarlar.
Medine ise minberdir. Yani, İslâm’ın insanlık âlemine duyurulması her ne kadar Mekke’de başlamışsa da büyük inkişaf hicretten sonra ve Medine'de gerçekleşmiştir.
Peygamberimiz (asm.) Medine mihrabından bütün insanlara hutbesini okumuş, Allah'ın varlığını ve birliğini, emir ve yasaklarını tebliğ etmiştir.
Bu tebliğe iman ile karşılık verenlere imamlık yapmış, yani onların her bakımdan uyup taklit ettikleri bir “ibadet ve rıza modeli' olmuştur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sözler'den Dersler - 5
Alt başlık:
On Sekizinci - Yirminci Sözler
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
240
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752613751
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zafer Yayınları
Sözler'den Dersler Dizisi'nin gayesini beş esasta özetleyebiliriz:
Birincisi: Zamanımızın ihtiyaçlarına göre telif edilmiş bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur ışığında, imanî ve İslâmî meselelere dair, çok sorulan sorulara cevap vermek, anlaşılmayan, yahut yanlış anlaşılan konulara herkesin anlayacağı berrak bir anlatım ile ışık tutmak.
İkincisi: Risale-i Nur'un bir arada okunup müzakere edildiği ders halkalarına iştirak etme fırsatı bulamayanlar için, yazılı bir sohbet imkânı sunmak.
Üçüncüsü: Özellikle genç Risale-i Nur okuyucularının, bu kıymetli eserlerde izah edilen iman derslerini daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olmak.
Dördüncüsü: Üzerine Risale-i Nur'dan iman dersleri yapma görevi düşmüş ve taşın altına elini koymuş gayretli Nur talebelerine, yardımcı olmak.
Beşincisi: Risale-i Nur kitaplarının ismini duymuş, fakat bu kıymetli eserler hakkında yeterli derecede bilgi edinememiş kimseler için, Külliyat'ın muhtevasına dair tatmin edici bir kaynak vazifesi görmek.
Bu beş mühim gayenin de ortak noktası, Risale-i Nur'un kurtarıcı sayfaları arasındaki imanî konuların anlaşılması, anlatılması ve herkese ulaştırılmasıdır..

Kitap istatistikleri