Giriş Yap

Sözlü ve Yazılı Kültür

8.310 üzerinden
41 Puan · 4 İnceleme
232 syf.
·
78 günde
·
Puan vermedi
Sözlü ve Yazılı Kültür
Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi Walter J. Ong’un bu eseri titiz bir araştırmanın ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünüdür. Yazar, hem sözlü iletişim alışkanlığına sahip fertler ile yazılı iletişim alışkanlığına sahip fertler arasındaki zihin farkını hem de toplu olarak sözlü kültüre sahip milletler ile yazılı kültüre sahip milletler arasındaki farkları zaman zaman alan araştırmalarına da yer vererek ortaya koymuştur. Yazar, psikoloji ve sosyolojiden istifade etmekle beraber sadece bu alanlara ait bir çalışma ortaya koymamıştır. Yazarın bu eserindeki amacı; genel olarak sözlü ve yazılı kültürlere ait ilkeleri ve farkları ortaya koymaktır. Yazara göre, yazılı kültüre sahip toplumlarla, yani okuyarak öğrenen ve yazarak öğreten toplumlar ile sözlü kültüre sahip toplumlar, yani dinleyerek öğrenen ve konuşarak öğreten toplumlar arasındaki fark, birincilerin vakayı önlerine koyarak binlerce defa çoğaltıp, küçük parçalara ayırıp sonra tekrar birleştirerek ve başka vakalarla karşılaştırarak analiz yapabiliyor olmalarıdır. Bunun yanı sıra; dinleyerek öğrenen, dinlediklerini olduğu gibi aktaramadıkları için vakayı gözlerinin önüne getirip bölüp parçalayıp tekrar birleştiremeyen, bilgiyi olduğu şekilde zapt edemediği için karşılaştırma yapamayan sözlü kültüre sahip toplumların ise yazık ki bilgiyi biriktiremediğini ve analiz yapamadığını ve bu eksiklikler nedeniyle de bilgiyi bir sonraki nesle, olduğu gibi aktaramadıklarını belirtmiştir. Tüm bu sebeplerden ötürüde  felsefe, bilim ve teknoloji gibi alanların sözlü kültüre sahip toplumlarda atıl kaldığından bahsetmiştir. Yazar, okuma ve yazma alışkanlığının fertler bakımından da çok ciddi zihni farklılıklara sebep olduğunu belirttiği çalışmasında; asgari seviyede dahi olsa okuma ve yazma kabiliyetine sahip fertlerin, okuma ve yazması hiç olamayanlara nispetle daha soyut ve kategorik düşünebildiklerini, diğerlerinin ise işlevsel ve duruma göre düşündüklerini yine saha araştırmalarına dayanarak okuyucuya sunmuştur. Bütün bu örneklere bakıldığında yazılı kültürün sözlü kültüre belli bir üstünlüğünün olduğunu ifade etmekle beraber yazar, yazılı kültürde de anlamın, duygunun, ruhun ve huşunun eksikliğinden bahsetmiştir eserinde. Sözün özü bu kitap; Batı ve Doğu toplumlarını yazılı ve sözlü kültür farklılıkları bakımından karşılaştırmak için gayet iyi bir kaynak kitaptır. millidusunce.com/sozlu-ve-yazili-kul...
·
1 yorumun tümünü gör
Reklam
232 syf.
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Sözlü ve Yazılı Kültür
Edebiyat sever/ ilgili kişilerin okuması tavsiye edilir. Çeviri ve dil gayet anlaşılır. Platon'a kadar uzanan ilkel insanın iletişim biçimini ve yazılı kültüre geçişi anlatan güzel bir eser.
·
232 syf.
·
9/10 puan
Walter Ong, sözlü ve yazılı kültüre dair merak ettiğimiz pek çok şeyi açıklığa kavuşturuyor. Kendi kültürümüze de bakacak olursak sözlü kültür hazinemizin ne kadar güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yazıyla beraber pek çok millet bambaşka bir görünüme kavuşacaktır. Buna ek olarak matbaanın ortaya çıkmasıyla, milletlerin düşünüşü, hatta düşünceyi anlatma şekilleri bile değişecektir. Günümüzde artık tüm hayatımızı etkisi altına almış olan medyayı da tüm bunlara ilave edilecek olursak, insanın ve insanlığın nasıl bir yol aldığını anlama fırsatını yakalamış oluruz. Destandan romana, tiyatrodan reklamlara kadar pek çok şeyi inceleyen Ong, biz okuyuculara çok değerli bir eser kazandırmıştır. Homeros'tan Aristoteles'e, edebiyat kuramlarına, Platon'un yazıyla ilgili düşüncelerine, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi daha pek çok alana dair bilgiye ulaşabileceğimiz ve okurken keyif alacağımız bir eser.
232 syf.
·
Puan vermedi
Öncelikle bu kitap iletişim, yazı, gelişim, sözlü ve yazılı kültür meraklıları için. Yer yer akademik kaynaklardan fazlaca alıntı yapılmış ama Ong görüşlerini o kadar güzel açıklıyor ve bu alıntıları o kadar yerinde kullanıyor ki onun sizi ikna etmesi kolaylaşıveriyor. Yazı, daktilo, bilgisayar gibi teknolojik icatların insanların kültürüne etkisini anlatıyor. Ong'a göre yazı insanı bireyselleştirmiş ve kendi iç dünyasına kapanmasına vesile olmuştur. (Günümüzde sosyal medya veya bilgisayar bağımlıları olduğu için bu çok da uçuk bir düşüce değil bence) Yazının insan zihnini tembelleştirdiğinden bahseder birçok yerde ve yazı ile gelmesi gereken araçlara (kalem, kağıt, bilgisayar, not almak için herhangi bir eşya.) sözlü kültürde ihtiyaç olmadığını vurgular. Ve ona göre en büyük teknoloji icat ise YAZIDIR. Bence bu kitabı biraz iletişime ve tarihsel devinime ilgisi olanlar okuyabilir. Ben de pencereler açan bir kitap oldu :)