Adı:
Spinoza. Pratik Felsefe
Baskı tarihi:
Şubat 2005
Sayfa sayısı:
141
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758686223
Orijinal adı:
Spinoza. Philosophie pratique
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Norgunk Yayıncılık
Deleuze’ün Spinoza yorumu, kendisinden sonraki Spinoza okumalarını derinden etkilemiştir.
İyilik-kötülük yoktur, iyi ve kötü karşılaşmalar vardır. Ve bunların sonuçları olan sevinçli ya da kederli etkilenişler. Evet, bu kadar yalın, ama yalın olduğu ölçüde dolu ve güçlü bir felsefe.
Deleuze’e göre filozofların prensidir Spinoza:

“O, son derece gelişmiş, sistematik ve bilgince kurulmuş olağanüstü bir kavramsal
aygıtı olan bir filozoftur; ama bununla birlikte en üst düzeyde dolaysız ve hazırlıksız bir
karşılaşmanın nesnesidir, öyle ki filozof-olmayan biri ya da her türlü kültürden yoksun
biri ondan apansız bir aydınlanma, bir ‘şimşek’, bir parıltı devşirebilir. Spinozacı
olunduğunun keşfedilmesi gibidir bu; Spinoza’nın ortasına varılır, sistemin ya da
bileşimin içine çekilinir, sürüklenilir. Nietzsche, ‘çok şaşırdım ve sevindim…
Spinoza’yı nerdeyse hiç tanımıyordum, eğer şimdi ona gereksinim duymuşsam,
içgüdüsel bir edimin sonucudur bu’, diye yazarken, sadece bir filozof olarak konuşmaz, belki de özellikle bir filozof olarak konuşmaz.”

Spinoza. Pratik Felsefe’nin Türkçedeki bu ikinci baskısı, 2005-2006 yıllarında Ulus Baker’in yürüttüğü Ethica Okumaları çerçevesinde oluşturulan Türkçe Deleuze-Spinoza terminolojisi ve ilk  baskıdan bu yana yayımlanan yeni Spinoza çevirileri dikkate alınarak Okumalar’ın katılımcılarından Alber Nahum tarafından gözden geçirilmiş ve büyük ölçüde yeniden çevrilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm: Spinoza’nın Hayatı
İkinci Bölüm: Etika’nın Bir Ahlaktan Farklılığı Üzerine
Üçüncü Bölüm: Kötülük Mektupları (Blyenbergh ile Yazışma)
Dördüncü Bölüm: Etika Temel Kavramlar Dizini
Beşinci Bölüm: Spinoza’nın Evrimi (Anlama Yetisinin Düzeltilmesi ’nin Tamamlanmamışlığı Üzerine)
Altıncı Bölüm: Spinoza ve Biz
[Deleuze-Spinoza Lügatçesi]
141 syf.
·1 günde·Beğendi·7/10
Spinoza'nın eserlerinin size ne ifade ettigini açıklar mısınız? Başka bir deyişle, eger bu bir felsefeyse, ileri sürdügü şey nedir?
- Buna cevap vermek o kadar kolay degil. Birçok bölümde işlenen konuya baglı olarak, her şey alttan alta birbiriyle örtüşüyor olsa da, kitap farklı şeyler anlatıyor. Ama sanıyorum ki, Ethica daha çok Spinoza'nın kendini özgür bir insan yapma çabasını anlatmaktadır - felsefesine göre mümkün olan ölçüde özgür, ne demek istedigimi anlıyorsanız - ve bunu da, düşüncesinde en uzaga giderek ve bütün parçaları birbirine baglayarak gerçekleştiriyor; eger efendimiz bu saçmalıklanmı bagışlarsa.
- Sorunu ele almak için hiç de kötü bir yöntem degil. Eserden yola çıkmak yerine insandan yola çıkmak. Ama. . .

Bir başkaldırı , yasama itiraz , ahlak ve be hayat üzerine Spinoza
141 syf.
·5 günde·9/10
"Spinoza. Pratik Felsefe" Spinoza düşüncesine giriş maksadıyla yazılmış bir kitap değil yalnızca. Deleuze'ün kendine özgü 'bağlantılar' felsefesini tanımak -yalnızca Spinoza'nın Nietzsche'deki etkileri üzerine değil, Nietzsche'nin felsefesinin de Deleuze'de bıraktığı izleri gözlemlemek- açısından öyle denebilirse bir Deleuze'e giriş kitabı da bu. Kitabın ilk 50 sayfasından sonra yalnızca bir kavram sözlüğü var ve bu kısım Deleuze'ün "Spinoza dersleri"ni daha iyi yorumlayabilmek için özellikle önem taşıyor. Ulus Baker tarafından Türkçe'ye çevrilen benim de maalesef yarım bıraktığım derslere (11 Ders, 11 Tez) tekrar başlamayı düşünenler, bu girişi özellikle de sözlüğü en az bir kez okumalılar.
Yaşamıyor, sadece yaşamın bir biçimini sürdürüyoruz. Biz sadece ölümden nasıl korunacağımızı düşünebiliyoruz ve yaşamımızın tümü bir ölüm tapısı.
(“Bir şey için çabalamamız, istem duymamız, istememiz ve de arzulamamız o şey iyi olarak bilindiği için değildir; tam tersine, biz bir şey için çabaladığımız, istem duyduğumuz, istediğimiz ve arzu ettiğimiz için onun iyi olduğu düşünürüz.")
Tüm yaşamında ve düşünme dizgesinde Spinoza, insanların memnun olduğu sahte görünüşlere karşı duran pozitif olumlayıcı bir yaşam tarzını amaç edinmişti. Sadece bununla yetinmeyip yaşama karşı nefret duyuyorlardı ve ona karşı utanç içindeydiler. Ölüm kültürünü arttırarak her zaman için yaşamı yok etmek ile, yaralama ile doğrudan ya da yavaş yavaş öldürmeyle uğraşan, zalim ile köle, papaz, yargıç ve askerin birliğini oluşturarak, yasalarla, mallarla, görevlerle, imparatorluklarla onu yere sererek ya da boğarak uğraşan bir insanlık, işte Spinoza’nın dünyada buldukları. Evrenin ve insanlığın aldatılışı, Spinoza’nın bu dünyada tespit ettiği şeydir.
Kederli ruhların memnun olması ve çoğalması için bir despota ihtiyaçları olacağı gibi despot da başarılı olmak için kederli ruhlara ihtiyaç duyar. Her durumda onları bir arada tutan şey yaşam nefreti, Yaşama karşı beslenen kindir. “Ethika,” kendisi için bütün mutluluklarının bir suç olduğu, yıkılmışlık ve iktidarsızlığı tek tutku yapan kin dolu insanların portresini çizer. “İnsan aklını güçlendirmekten çok nasıl kıracağını bilenler kendilerine ve ötekilere karşı acımasızdırlar. Birçok insanın, zihne duydukları tahammülsüzlük, dine duydukları yanlış bir coşkuyla, insanlar arasında değil daha aşağı hayvanlar arasında yaşamayı tercih etmiş olmalarının nedeni budur. Bu tip insanlar büyüklerinin azarlamasına katlanamayıp orduya sığınan gençlere benzerler. Savaşın olumsuzluklarını ve mutlak bir emredenin disiplinini bir evin rahatlığı ve bir babanın azarlamasına tercih ederler; atalarından öç alırken tüm acıları onlara yaşatmak için serbest bırakırlar.
Fikir temsil eder. Ama, biz neysek onun fikrini (bedenin fikri olarak zihin) sahip oldugumuz fikirlerden ayırdetmek zorundayız. Bizim ne oldugumuzun fikri Tanrıdadır; Tanrı ona upuygun olarak, sadece bizi oluşturdugu ölçüde degil, aynı zamanda farklı bir fikirler sonsuzluguyla duygulandırıldıgı ölçüde de sahiptir (bizimkiyle tamamen uyuşan diger özlerin fikirleri ve sınırsızca bizim fikrimizin nedenleri olan diger varolanların fikirleri.
Gilles Deleuze
Sayfa 67 - Norgunk yayıncılık
Spinoza' da açık olarak bir "hayat" felsefesi vardır.Bu felsefe tam̹tamına,̹ bizi hayattan koparan şeylerin, hayata karşı duran,bilincimizin koşullarına ve yanılsamalarına bağlanmış tüm aşkın
değerlerin toptan bir reddinden ibarettir.Hayat İyilik ve Kötülük,kusur ve yetenek,günah ve kurtuluş kategorileriyle zehirlenmiştir.̹

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Spinoza. Pratik Felsefe
Baskı tarihi:
Şubat 2005
Sayfa sayısı:
141
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758686223
Orijinal adı:
Spinoza. Philosophie pratique
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Norgunk Yayıncılık
Deleuze’ün Spinoza yorumu, kendisinden sonraki Spinoza okumalarını derinden etkilemiştir.
İyilik-kötülük yoktur, iyi ve kötü karşılaşmalar vardır. Ve bunların sonuçları olan sevinçli ya da kederli etkilenişler. Evet, bu kadar yalın, ama yalın olduğu ölçüde dolu ve güçlü bir felsefe.
Deleuze’e göre filozofların prensidir Spinoza:

“O, son derece gelişmiş, sistematik ve bilgince kurulmuş olağanüstü bir kavramsal
aygıtı olan bir filozoftur; ama bununla birlikte en üst düzeyde dolaysız ve hazırlıksız bir
karşılaşmanın nesnesidir, öyle ki filozof-olmayan biri ya da her türlü kültürden yoksun
biri ondan apansız bir aydınlanma, bir ‘şimşek’, bir parıltı devşirebilir. Spinozacı
olunduğunun keşfedilmesi gibidir bu; Spinoza’nın ortasına varılır, sistemin ya da
bileşimin içine çekilinir, sürüklenilir. Nietzsche, ‘çok şaşırdım ve sevindim…
Spinoza’yı nerdeyse hiç tanımıyordum, eğer şimdi ona gereksinim duymuşsam,
içgüdüsel bir edimin sonucudur bu’, diye yazarken, sadece bir filozof olarak konuşmaz, belki de özellikle bir filozof olarak konuşmaz.”

Spinoza. Pratik Felsefe’nin Türkçedeki bu ikinci baskısı, 2005-2006 yıllarında Ulus Baker’in yürüttüğü Ethica Okumaları çerçevesinde oluşturulan Türkçe Deleuze-Spinoza terminolojisi ve ilk  baskıdan bu yana yayımlanan yeni Spinoza çevirileri dikkate alınarak Okumalar’ın katılımcılarından Alber Nahum tarafından gözden geçirilmiş ve büyük ölçüde yeniden çevrilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm: Spinoza’nın Hayatı
İkinci Bölüm: Etika’nın Bir Ahlaktan Farklılığı Üzerine
Üçüncü Bölüm: Kötülük Mektupları (Blyenbergh ile Yazışma)
Dördüncü Bölüm: Etika Temel Kavramlar Dizini
Beşinci Bölüm: Spinoza’nın Evrimi (Anlama Yetisinin Düzeltilmesi ’nin Tamamlanmamışlığı Üzerine)
Altıncı Bölüm: Spinoza ve Biz
[Deleuze-Spinoza Lügatçesi]

Kitabı okuyanlar 20 okur

  • Deniz yüzmez
  • halil çağlar türker
  • Vîyan
  • Simurg
  • Selim Işık
  • Hakan
  • Pisinoza
  • yerkuşağı
  • G.p
  • Serenay

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (2)
9
%12.5 (1)
8
%12.5 (1)
7
%50 (4)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0