Strateji ve Taktik (Felsefe Dizisi 7)

·
Okunma
·
Beğeni
·
462
Gösterim
Adı:
Strateji ve Taktik
Alt başlık:
Felsefe Dizisi 7
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
57
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yorum Yayınevi
Baskılar:
Strateji ve Taktik
Strateji ve Taktik
88 syf.
·2 günde
strateji ve taktiklerin temel farklarını konu almaktadır. stratejiler genel olarak taktiklerden beslenmektedir. fakat taktiksel başarıların stratejik başarıyı engellediği noktada taktiksel başarıdan vazgeçilmelidir. devrimci pratiği taktik ve strateji olmadan inceleyemeyeceğimizi için stalin önce bu konu üzerinde durdu. ajitasyon sloganları ile eylem sloganları arasındaki temel farkı sunuyor. proleteryanın genel görev ve taktiklerinden bahsedip örgüt biçimlerinin rus devriminde nasıl bir rol oynadığını anlatmaktadır. işçi-köylü hareketinin birleştiği bolşevik partisinin hareket temellerini ve görevlerini açıklar.

strateji ve taktikleri 6 ana maddede açıklar;
1-)proleteryanın sınıf mücadelesinde önderlik bilimi olarak strateji ve taktikler
2-)devrimin aşamaları ve strateji
3-)hareketin yükselişi ve inişi ve strateji
4-)stratejik önderlik
5-)taktik önderlik
6-)reformizm ve devrimcilik

bu altı maddede temel stratejik ve taktiksel yürüyüşün öğretisi mevcuttur. bunlardan herhangi birsinin ihmali, proleter hareketin geri düşmesi anlamına gelmektedir.

çar' dönemi devrimci hareketi stalin üç aşamada incelemektedir.
- ilk aşama 1903'den şubat 1917'ye kadar olan aşamadır. bu aşamada çarlığı yıkmak ve ortaçağ kalıntılarını tamamen süprüp atmaktır hedef.
-ikinci aşama mart 1907'den ekim 1917'ye kadar olan aşamadır. bu aşamada emperyalizmi yıkmak ve emperyalist savaştan çıkmaktır temel hedef.
-üçüncü aşama ise ekim devriminden sonraki aşamadır. proleter diktatörlüğü sağlamak ve gelecek olan karşı devrim ataklarını başarı ile geri püskürtmektir.

bir proleter devrimcinin temel kitabıdır. ne yapmalı'dan sonra en önemli yürüyüş kitaplarından birisidir benim gözümde.
88 syf.
·7 günde·Beğendi·10/10 puan
Bir defa daha Stalin okumayanların Stalin'in önemini anlayamayacağını düşündüren bir Stalin kitabı okudum. Kitabı okuyanların Bolşeviklerin nasıl devrimi kazanan yollardan geçtiğini, kusursuz olmadıklarını, nasıl hatalarından ders çıkardıklarını rahatlıkla görebileceği bir makale derlemesi.
bir devrimciye göre ise, tersine, temel olan reformlar değil devrimci çalışmadır; ona göre reformlar devrimin bir ürünüdür.
Proletarya, diktatörlüğünü kurmak ve devam ettirmek için Parti'ye muhtaçtır. Parti, proletarya diktatörlüğünün bir aletidir.

Bundan çıkan sonuç şudur ki, sınıfların ortadan kalkması ve pro­letarya diktatörlüğünün giderek sönmesi, yok olması ile (absterben) Parti de giderek sönecek, yok olacaktır.
Bu yeni parti, Leninizmin partisidir. Bu yeni partinin özellikleri nelerdir?

Işçi sınıfının öncü müfrezesi olarak Parti. Parti herşeyden önce işçi sınıfının öncü müfrezesi olmak zorundadır. Parti'nin, işçi sı­nıfının en iyi unsurlarını, bu unsurların deneyimini, devrimci ruhunu proletarya davası uğruna sonsuz fedakârlığını emmesi gerekir. Ama gerçekten bir öncü müfreze olması için, partinin devrimci teori ile, ha­reketin yasalarının bilgisiyle, devrimin yasalarının bilgisiyle silahlanmış olması gerekir. Yoksa parti, proletaryanın mücadelesini yönete­mez, proletaryaya önderlik edemez. Eğer parti, işçi sınıfının kitlesinin duygularını ve düşündüklerini kaydetmekle yetinirse, kendiliğinden hareketin kuyruğunda sürüklenirse, kendiliğinden hareketin ataletinin ve politikaya karşı ilgisizliğin üstesinden gelemezse; eğer parti, prole­taryanın geçici çıkarlarının üstüne çıkamazsa, kitleleri proletaryanın sınıf çıkarlarını anlama bilinç düzeyine yükseltemezse, gerçek bir parti olamaz. Parti, işçi sınıfından ilerde olmak zorundadır; parti, işçi sını­fından daha uzakları görebilmelidir; parti, kendiliğinden hareketin kuyruğunda sürüklenmemeli, proletaryaya önderlik etmelidir. "Kuyrukçuluk" siyasetini vaaz eden II. Enternasyonal partileri, proletaryayı burjuvazinin elinde bir alet olmaya mahkûm eden burjuva politikasının bir aracıdırlar. Ancak proletaryanın öncü müfrezesi olan ve kitleleri proletaryanın sınıf çıkarlarını anlama bilinç düzeyine yükseltebilen bir parti, ancak böyle bir parti, işçi sınıfım trade-union'culuk yolundan vazgeçmeye ve bu sınıfı bağımsız bir siyasi güç haline getirmeye muk­tedirdir. Parti, işçi sınıfının siyasi önderidir.
uygun emirler sloganlar veya askerlere çağrılar tüm bir savaş boyunca birinci derecede ağır top veya birinci derecede hızlı tanklar kadar önemlidir.
ajitasyon sloganı ve eylem sloganı. bunlar birbiriyle karıştırılmamalıdır. böyle bir şey tehlikelidir. 1917 nisan'ından ekim'e kadar olan dönemde, "bütün iktidar sovyetlere" sloganı bir ajitasyon sloganıydı; -ekim'de bu bir eylem sloganı oldu- ekim'in başında partinin "iktidarı ele geçirme" kararı almasından sonra. bagdatyev grubu nisan'da giriştiği eylemde sloganları karıştırdığı için suçluydu.
Avrupa'daki proleter devrimlerin güçsüzlüğü, orada proletaryanın kırla bu bağdan ve kırın bu desteğinden yoksun olmasında yatmaktadır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Strateji ve Taktik
Alt başlık:
Felsefe Dizisi 7
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
57
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yorum Yayınevi
Baskılar:
Strateji ve Taktik
Strateji ve Taktik

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • Futurelessowl
  • Oğulcan Uzun
  • Onur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0