Şu Pontus Dedikleri

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
19 gösterim
Milli mücadele büyük fedakarlıklarla cephede düşman kuvvetlerine, dahilde ise çeşitli isyanlar ve tehditlere karşı yürütlmüş, sonu zaferle bitirilmiş bir harekettir. Yayına hazırlanmış olduğumuz bu eser, şanlı bir mücadele tarihinin bir iç meselesi olan Pontus'u günümüzle irtibatlandırarak, biraz da nükteli bir şekilde, ele almayı hedeflemiştir.

II. Gregorios (Fener Patrikhanesi'nin 1821 yılında idam edilen Patriği), Rus Çarı'na özetle şunları yazıyordu: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetlidir. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  350
 • ISBN:
  9789944337182
 • Yayınevi:
  Togan Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 6 Alıntı

Tuba Korkmaz 
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Pontus
Grekler, Karadeniz'de iyi karşılanmadıklarını düşünerek bu denize önceleri Pontos Axeinos veya Axenos (konuk/yabancı sevmeyen deniz) adını tercih etmişlerdi.İyonyalı gemiciler buraya geldiklerinde, ne yapacağı belli olmayan bu denizle bütünleşmek için "mutluluk veren ve konuksever" anlamına gelen Pontus Euxenios adını takmışlardı.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 17 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 17 - Togan Yayıncılık)
Tuba Korkmaz 
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Karadeniz'in ilk adı eski İran veya İskit dilinde olması muhtemel "koyu karanlık" anlamına gelen "Ahşeana" dır.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 18 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 18 - Togan Yayıncılık)
Tuba Korkmaz 
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Pontus Krallığı, Yunanlılıkla hiç ilgisi olmayan Persli "Mithridates" sülalesi tarafından M. Ö. 298'de kurulmuş, M.Ö.63'de ise Roma orduları tarafından yıkılmıştır.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 19 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 19 - Togan Yayıncılık)
Tuba Korkmaz 
15 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

1461 yılında fethini müteakip Trabzon şehri eyalet olarak teşkilatlandırılmış, 1868 yılında idari teşkilatta yapılan değişiklikle vilayet haline getirilmiştir. Samsun(Canik), Trabzon, Gümüşhane ve Rize(Lazistan) sancakları da Trabzon vilayetine bağlanmıştır. Bu durum bazı değişikliklerle 1925 yılına kadar devam etmiştir.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 49 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 49 - Togan Yayıncılık)
Tuba Korkmaz 
14 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Rum tabiri, Yunan halkıyla hiç ilgisi olmayan büyük çoğunluğunu Turanlı kavimlerin oluşturduğu topluluğa, İranlı ve Arapların verdiği addır. Rum tabiri ayrıca Roma'dan bozma bir kelime olup genellikle Anadolu'da Roma hakimiyetinde yaşayan milletler için kullanılmıştır.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 19 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 19 - Togan Yayıncılık)
Tuba Korkmaz 
15 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hacıemiroğulları Beyliği
Ordu ve Giresun bölgesini ele geçiren Bayram Bey, 1313 ve 1322'de Trabzon üzerine iki sefer düzenlemiştir. Vefatı üzerine oğlu Hacı Emir, bugünkü Ordu ve Giresun vilayeti dahilindeki topraklarda ve 14. asırda Hacıemiroğulları Beyliği'ni kurmuş ve bu bölgenin Türkleşip İslamlaşması, Bayram Bey ve varisleri tarafından temin edilmiştir. Bu yüzden bu bölgeye ileriki asırlarda Osmanlı belgelerinde "Vilayet-i Bayramlu" olarak kaydedilmiştir.

Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 42 - Togan Yayıncılık)Şu Pontus Dedikleri, Dr.Ömer Kul (Sayfa 42 - Togan Yayıncılık)