Şu Pontus Dedikleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
31
Gösterim
Adı:
Şu Pontus Dedikleri
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
350
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944337182
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Togan Yayınları
Milli mücadele büyük fedakarlıklarla cephede düşman kuvvetlerine, dahilde ise çeşitli isyanlar ve tehditlere karşı yürütlmüş, sonu zaferle bitirilmiş bir harekettir. Yayına hazırlanmış olduğumuz bu eser, şanlı bir mücadele tarihinin bir iç meselesi olan Pontus'u günümüzle irtibatlandırarak, biraz da nükteli bir şekilde, ele almayı hedeflemiştir.

II. Gregorios (Fener Patrikhanesi'nin 1821 yılında idam edilen Patriği), Rus Çarı'na özetle şunları yazıyordu: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetlidir. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Grekler, Karadeniz'de iyi karşılanmadıklarını düşünerek bu denize önceleri Pontos Axeinos veya Axenos (konuk/yabancı sevmeyen deniz) adını tercih etmişlerdi.İyonyalı gemiciler buraya geldiklerinde, ne yapacağı belli olmayan bu denizle bütünleşmek için "mutluluk veren ve konuksever" anlamına gelen Pontus Euxenios adını takmışlardı.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 17 - Togan Yayıncılık
Karadeniz'in ilk adı eski İran veya İskit dilinde olması muhtemel "koyu karanlık" anlamına gelen "Ahşeana" dır.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 18 - Togan Yayıncılık
Pontus Krallığı, Yunanlılıkla hiç ilgisi olmayan Persli "Mithridates" sülalesi tarafından M. Ö. 298'de kurulmuş, M.Ö.63'de ise Roma orduları tarafından yıkılmıştır.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 19 - Togan Yayıncılık
1461 yılında fethini müteakip Trabzon şehri eyalet olarak teşkilatlandırılmış, 1868 yılında idari teşkilatta yapılan değişiklikle vilayet haline getirilmiştir. Samsun(Canik), Trabzon, Gümüşhane ve Rize(Lazistan) sancakları da Trabzon vilayetine bağlanmıştır. Bu durum bazı değişikliklerle 1925 yılına kadar devam etmiştir.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 49 - Togan Yayıncılık
Rum tabiri, Yunan halkıyla hiç ilgisi olmayan büyük çoğunluğunu Turanlı kavimlerin oluşturduğu topluluğa, İranlı ve Arapların verdiği addır. Rum tabiri ayrıca Roma'dan bozma bir kelime olup genellikle Anadolu'da Roma hakimiyetinde yaşayan milletler için kullanılmıştır.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 19 - Togan Yayıncılık
Ordu ve Giresun bölgesini ele geçiren Bayram Bey, 1313 ve 1322'de Trabzon üzerine iki sefer düzenlemiştir. Vefatı üzerine oğlu Hacı Emir, bugünkü Ordu ve Giresun vilayeti dahilindeki topraklarda ve 14. asırda Hacıemiroğulları Beyliği'ni kurmuş ve bu bölgenin Türkleşip İslamlaşması, Bayram Bey ve varisleri tarafından temin edilmiştir. Bu yüzden bu bölgeye ileriki asırlarda Osmanlı belgelerinde "Vilayet-i Bayramlu" olarak kaydedilmiştir.
Dr.Ömer Kul
Sayfa 42 - Togan Yayıncılık

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şu Pontus Dedikleri
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
350
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944337182
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Togan Yayınları
Milli mücadele büyük fedakarlıklarla cephede düşman kuvvetlerine, dahilde ise çeşitli isyanlar ve tehditlere karşı yürütlmüş, sonu zaferle bitirilmiş bir harekettir. Yayına hazırlanmış olduğumuz bu eser, şanlı bir mücadele tarihinin bir iç meselesi olan Pontus'u günümüzle irtibatlandırarak, biraz da nükteli bir şekilde, ele almayı hedeflemiştir.

II. Gregorios (Fener Patrikhanesi'nin 1821 yılında idam edilen Patriği), Rus Çarı'na özetle şunları yazıyordu: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetlidir. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müspet yolda sevk idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Tuba Korkmaz

Kitap istatistikleri