Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı

·
Okunma
·
Beğeni
·
39
Gösterim
Adı:
Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı
Baskı tarihi:
Temmuz 2008
Sayfa sayısı:
767
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754734409
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ensar Neşriyat
Süleymaniye Minberinden - İslâm Nizâmı Süleymaniye Camii Minberi'nden takdim olunan hutbelerden oluşmaktadır

Allah'a hamd, Yüce Peygamberimize salât ve selâm ederim. İslâm Dîni, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ah lâkî kanunlarıyla, beşer hayatını bütün cepheleriyle kuşatan, insanlığı mesud edecek son hak nizamdır.

Rabbimizin bu yüce dînini aşkla yaşayabilmek ve içtimaî hayatın, yaşanan bir fazilet nizamı haline geti rebilmek için, O’nu aslî güzelliği içerisinde görmek ve cihanşümul bir nizam olarak tanımak lâzımdır.

İşte bu hutbeler manzumesi, İslâm Dini’ni gerçek manâsıyla tanımak ve tanıtmak için yapılan samimî bir çalışmanın mahsulüdür.

Kitapta yer alan ve istisnasız olarak Süleymaniye Camii Minberi’nden takdim olunan hutbeler, ekseriyetini münevverlerin teşkil ettiği Süleymaniye Camii Cemaati’nin seviyesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu itibarla, bazı hutbelerimizin ilmî ve fikrî yapısı, halk se viyesine nazaran yüksekçedir. Mevzulara çok yönlü ba kıldığı için de, hacim bakımından emsaline nazaran bi raz uzuncadır.

Hutbelerimizden yalnız İmam ve Hatip’lerimizin değil, vaaz ve konferans vereceklerin, münevver okuyucu kitlesinin de faydalanmasını arzu ettiğimiz için seviyeyi düşürmedik ve hacmi küçültmedik. Cemaatin durumuna göre lüzumlu görülecek sadeleştirme ve kı saltmaları, hutbeleri takdim edecek vazi- felilerin takdir ve tasarrufuna bıraktık.

Arzu edildiği takdirde, işlenen mevzu üzerinde da ha geniş bir araştırma yapılmasını sağlamak için de hutbelerimizde geçen bütün âyetlerin, hadisle- rin, fıkhı kaidelerin ve tarihî vak’aların kaynaklarını gösterdik. Buna rağmen hiçbir iddiası olmayan ve hüneri ancak samimiyeti olan hutbelerimizde, ek- sikler görüle cektir. Bunların iyi niyetimize bağışlanmasını istirham ederim.

Kitabımıza takriz yazmak lütfunda bulunan, ken disinden ilim ve irfan te- feyyüz ettiğim pek muhterem faziletli hocam Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’ya, teşekkürü vazife bilirim.

Hutbelerimin, mü’min kardeşlerime faydalı olmasını yüce Allah’ımdan ni - yaz ederim.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı
Baskı tarihi:
Temmuz 2008
Sayfa sayısı:
767
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754734409
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ensar Neşriyat
Süleymaniye Minberinden - İslâm Nizâmı Süleymaniye Camii Minberi'nden takdim olunan hutbelerden oluşmaktadır

Allah'a hamd, Yüce Peygamberimize salât ve selâm ederim. İslâm Dîni, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ah lâkî kanunlarıyla, beşer hayatını bütün cepheleriyle kuşatan, insanlığı mesud edecek son hak nizamdır.

Rabbimizin bu yüce dînini aşkla yaşayabilmek ve içtimaî hayatın, yaşanan bir fazilet nizamı haline geti rebilmek için, O’nu aslî güzelliği içerisinde görmek ve cihanşümul bir nizam olarak tanımak lâzımdır.

İşte bu hutbeler manzumesi, İslâm Dini’ni gerçek manâsıyla tanımak ve tanıtmak için yapılan samimî bir çalışmanın mahsulüdür.

Kitapta yer alan ve istisnasız olarak Süleymaniye Camii Minberi’nden takdim olunan hutbeler, ekseriyetini münevverlerin teşkil ettiği Süleymaniye Camii Cemaati’nin seviyesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu itibarla, bazı hutbelerimizin ilmî ve fikrî yapısı, halk se viyesine nazaran yüksekçedir. Mevzulara çok yönlü ba kıldığı için de, hacim bakımından emsaline nazaran bi raz uzuncadır.

Hutbelerimizden yalnız İmam ve Hatip’lerimizin değil, vaaz ve konferans vereceklerin, münevver okuyucu kitlesinin de faydalanmasını arzu ettiğimiz için seviyeyi düşürmedik ve hacmi küçültmedik. Cemaatin durumuna göre lüzumlu görülecek sadeleştirme ve kı saltmaları, hutbeleri takdim edecek vazi- felilerin takdir ve tasarrufuna bıraktık.

Arzu edildiği takdirde, işlenen mevzu üzerinde da ha geniş bir araştırma yapılmasını sağlamak için de hutbelerimizde geçen bütün âyetlerin, hadisle- rin, fıkhı kaidelerin ve tarihî vak’aların kaynaklarını gösterdik. Buna rağmen hiçbir iddiası olmayan ve hüneri ancak samimiyeti olan hutbelerimizde, ek- sikler görüle cektir. Bunların iyi niyetimize bağışlanmasını istirham ederim.

Kitabımıza takriz yazmak lütfunda bulunan, ken disinden ilim ve irfan te- feyyüz ettiğim pek muhterem faziletli hocam Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’ya, teşekkürü vazife bilirim.

Hutbelerimin, mü’min kardeşlerime faydalı olmasını yüce Allah’ımdan ni - yaz ederim.

Kitap istatistikleri