Sultan II. Abdülhamid Han (Bir Mazlum Padişah)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.134
Gösterim
Adı:
Sultan II. Abdülhamid Han
Alt başlık:
Bir Mazlum Padişah
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
656
Format:
Karton kapak
ISBN:
9755800318
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Tarihte az çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkıda gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür.

Sultan II.Abdülhamid ve M. Kemal Paşa’dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kaahir ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise, lehinde vaki olmuştur. Sultan II. Abdülhamid hakkında gerçeği söylemek için kaanuni bir mani yoksa da, yalanların kesafeti sebebiyle fiili gerçeklerin tam manasıyla ortaya konulması, imkansıza yakın bir derecede güçtür. Bununla beraber uzun bir çalışmanın mahsulü olan bu eserde, merhum hakkındaki yalan ve yanlışlarla gerçeklerin çarpıtılmasına aid belli başlı iftiraları cevaplandırmaya çalıştığımız görülecektir.
'Sultan Abdülhamid'i anlamak herşeyi anlamak olacaktır' diyen Üstad Necip Fazıl ne kadar isabetli söylemiş... Ah koca padişah ah.. Kızıl Sultan deyip de bu milleti sana düşman edenler tarihin affetmeyeceğini hesaba katmadı.. Bu kitap bana sadece Hamid Han'ın hayatını değil aynı zamanda siyonizm vb batılın askerlerini de tanıttı.. Tarihimizi bilmek adına herkesin okuması gereken okunduğunda günümüzde cereyan eden olaylara bakış açımızı değiştirecek çok kapsamlı bir eser..
Bu sebeple halkla temas imkanı bulan askerler, İttihad Terakki idaresinin gerçek yüzünü görmek imkanını elde ettiler. Albay Hüsameddin Ertürk bu duruma parmak basarak:
"...Başlarındaki subaylar, Beyoğlu alemlerine dalınca etrafa dağılan halkla temas eden ve ittihatçıların zulümlerini öğrenen bu askerler, bu sûretle korumaya nemur oldukları kimselerin aleyhine dönmüşlerdi."
Sonra anladım ki; tedbir,takdire tevaffuk ettigi kadar netice hasıl eden bir beşeri tavırdan başka bir sey degildir.
"-Ne diyorsun Cambon... Allah göstermesin Abdülhamid'e bir hal olursa, Dünya Harbi gecikir mi sanırsın?"
II. Jön Türk Kongresi kararları
"Türkiye'de icra-i faaliyet eden furük-ı muhtelife tarafından 27-28-29 Aralık ayına müsadif(rastlayan) günler zarfında mün'akıd(bağlanan) kongre, Devleti Osmaniye'yi teşkil eden milletler beyninde ittihada(birliğe) muvaffakiyet hazır olduğunu resmen ilan eder, o milletler ki Padişah-ı Lahık Abdulham-i Sani'nin cinayat-ı gaddaranesi(cinayetvari gaddarlığı) sebebiyle memleketi musallat olup bütün cihana bir manzara-i nefret istikrah arz eden idare-i müstebideden(esir eden) müştereken azab çekiyor.
.... bugün biraz mülahazaya iktidarı olanların hepsi hükümet-i hazıranın tebdiline müsaraatla(acil değişiklik) izmihlalden(yok olmak) ve mahv-ü taksimden kurtarmak mümkün olduğunu pekala görüyor. Bu kadar felaketleri sebebiyet veren bir usul-i idareyi derhal ve her ne vasıtayla olursa olsun yıkmak elzemdir. Bunun için matlubumuzun:
1. Sultan Abdülhamid'i tahttan feragata icbar.
2. İdare-i hazıranın esasen tebdili.
3. Usul-i meşveret ve meşrutiyetin tesisi
"Millet bugün kan ağlarken, milletin damarlarında eskimiş kalmış olan birkaç damla kanı da emmeğe uğraşan rüesa-yı mar-tıynet (yılan tıynetli reisler) kat'iyyen merhametten, insaftan bir şey anlamıyorlar. Bu cemiyet (ittihad ve Terakki) daha ne vakte kadar böyle mazarrat tohumları saçmakla devam edecektir? Zira cemiyetin fenalığı açlıktan da, kıtlıktan da, koleradan ziyade tahribatı mucip buluyor."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sultan II. Abdülhamid Han
Alt başlık:
Bir Mazlum Padişah
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
656
Format:
Karton kapak
ISBN:
9755800318
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sebil Yayınevi
Tarihte az çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkıda gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür.

Sultan II.Abdülhamid ve M. Kemal Paşa’dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kaahir ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise, lehinde vaki olmuştur. Sultan II. Abdülhamid hakkında gerçeği söylemek için kaanuni bir mani yoksa da, yalanların kesafeti sebebiyle fiili gerçeklerin tam manasıyla ortaya konulması, imkansıza yakın bir derecede güçtür. Bununla beraber uzun bir çalışmanın mahsulü olan bu eserde, merhum hakkındaki yalan ve yanlışlarla gerçeklerin çarpıtılmasına aid belli başlı iftiraları cevaplandırmaya çalıştığımız görülecektir.

Kitabı okuyanlar 31 okur

  • AB
  • alimyucell
  • İlker Türker
  • Muhammed Ali ÇEKİÇ
  • Hür Adam
  • Mavitrk
  • Hamit Poyraz
  • duygu tuncay
  • Rıdvan Yalçın
  • Mahmud Sami Akçay

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%52.9 (9)
9
%23.5 (4)
8
%5.9 (1)
7
%0
6
%0
5
%5.9 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%11.8 (2)