Sultan II. Abdülhamid Han Bir Mazlum Padişah

8,2/10  (5 Oy) · 
9 okunma  · 
4 beğeni  · 
672 gösterim
Tarihte az çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkıda gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür.

Sultan II.Abdülhamid ve M. Kemal Paşa’dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kaahir ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise, lehinde vaki olmuştur. Sultan II. Abdülhamid hakkında gerçeği söylemek için kaanuni bir mani yoksa da, yalanların kesafeti sebebiyle fiili gerçeklerin tam manasıyla ortaya konulması, imkansıza yakın bir derecede güçtür. Bununla beraber uzun bir çalışmanın mahsulü olan bu eserde, merhum hakkındaki yalan ve yanlışlarla gerçeklerin çarpıtılmasına aid belli başlı iftiraları cevaplandırmaya çalıştığımız görülecektir.
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  656
 • ISBN:
  9755800318
 • Yayınevi:
  Sebil Yayınevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 6 Alıntı

erkam demir 
25 Kas 2016 · Kitabı okuyor · 9/10 puan

"-Ne diyorsun Cambon... Allah göstermesin Abdülhamid'e bir hal olursa, Dünya Harbi gecikir mi sanırsın?"

Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 100)Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 100)
erkam demir 
25 Kas 2016 · Kitabı okuyor · 9/10 puan

"-Vay gidi humk u belâhet(aptallık) vay! Rumeli'nin bütün bütün gitmesine sebep olacaklar."

Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 268)Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 268)
erkam demir 
05 Ara 2016 · Kitabı okuyor · 9/10 puan

"-Kimin için emme bezin (bizim) için doğru bir yüreş..." diyerek parmağı ile kendini göstermiş.
Hakkı Bey, mütarekenin feci, karanlık günlerinde bunu hikaye ederken:
"-Karasu'nun neyi kastettiğini ancak şimdi anlıyorum!.." demişti.
Türk için, Türkler için değil, Yahudi için doğan Güneş.

Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 394)Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 394)
erkam demir 
 05 Ara 2016 · Kitabı okuyor · 9/10 puan

Demek ki, bilahare hayatı boyunca İslam düşmanlığı edecek olan Abdullah Cevdet, o zamanlar namaz bile kılıyormuş.

Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 399)Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 399)
erkam demir 
18 Ara 2016 · Kitabı okuyor · 9/10 puan

II. Jön Türk Kongresi kararları
"Türkiye'de icra-i faaliyet eden furük-ı muhtelife tarafından 27-28-29 Aralık ayına müsadif(rastlayan) günler zarfında mün'akıd(bağlanan) kongre, Devleti Osmaniye'yi teşkil eden milletler beyninde ittihada(birliğe) muvaffakiyet hazır olduğunu resmen ilan eder, o milletler ki Padişah-ı Lahık Abdulham-i Sani'nin cinayat-ı gaddaranesi(cinayetvari gaddarlığı) sebebiyle memleketi musallat olup bütün cihana bir manzara-i nefret istikrah arz eden idare-i müstebideden(esir eden) müştereken azab çekiyor.
.... bugün biraz mülahazaya iktidarı olanların hepsi hükümet-i hazıranın tebdiline müsaraatla(acil değişiklik) izmihlalden(yok olmak) ve mahv-ü taksimden kurtarmak mümkün olduğunu pekala görüyor. Bu kadar felaketleri sebebiyet veren bir usul-i idareyi derhal ve her ne vasıtayla olursa olsun yıkmak elzemdir. Bunun için matlubumuzun:
1. Sultan Abdülhamid'i tahttan feragata icbar.
2. İdare-i hazıranın esasen tebdili.
3. Usul-i meşveret ve meşrutiyetin tesisi

Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 416)Sultan II. Abdülhamid Han, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 416)