Sultanın Ordusu

·
Okunma
·
Beğeni
·
164
Gösterim
Adı:
Sultanın Ordusu
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430532
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Baskılar:
Sultanın Ordusu
Sultanın Ordusu
Maveraünnehir’den Marmara’ya kadar geniş bir sahanın tarihsel birikimi, kültürü ve pratiği üzerine kurulan Osmanlı Devleti, zamanla, sınırlarını Orta Avrupa’dan Yemen’e kadar genişletmiş ve kadim dünyanın merkezi olan Avrupa, Afrika ve Asya’nın kesiştiği coğrafyada, dünyanın en etkili devletlerinden biri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’ni önemli kılan bir diğer özelliği ise geniş bir coğrafyada, farklı dil, din ve ırktan yüzlerce unsuru asırlarca bir arada yaşatan idari ve toplumsal düzeni ve kesintisiz olarak tek bir hanedan tarafından yönetilmesiyle dünya tarihinde benzeri olmayan bir siyasal yapı olmasıdır. Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nin bu başarısında, Türklerin cesareti, yiğitliği ile askeri örgütlenme, savaş becerisi ve fetih stratejilerinin payı büyüktü. Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu: 1715 Mora Seferi’nde Organizasyon ve Lojistik kitabında Osmanlı ordusunun başarılı seferlerinden birinin perde arkasını anlatıyor.

İlk bölümünde sefer yolunun belirlenmesi, yol üzerindeki yapım ve onarım çalışmaları ve ulaşım vasıtalarının anlatıldığı kitabın ikinci bölümünde ise merak edilen bir konuya, ordunun sefer sırasında nasıl beslendiği, yiyecek ve içeceklerin nasıl temin edildiği ve askerlere nasıl dağıtıldığı konusuna açıklık getiriliyor.

Seferberlik, ordunun toplanması ve askerî birliklerin incelendiği üçüncü bölümü müteakip Sultanın Ordusu’nda, savaşın finansmanına yer veriliyor ve savaş bütçesinin çıkarıldığı bu son bölümde seferin mali kaynakları ile masrafları ayrıntılarıyla ortaya konuluyor.

Dünyanın en büyük ordularından biri olan Osmanlı ordusuyla ilgili merak edilen birçok konuya açıklık getiren bu çalışma, Osmanlı savaş tarihiyle ilgili çok sayıda araştırmaya da kaynaklık edecek. Bilhassa askerî tarih okumayı seven herkes için bulunmaz bir kaynak…

(Tanıtım Bülteninden)
Organizasyon ve Lojistik Bir Örnek: 1715 Mora Seferi

✩ ✩ ✩

Osmanlı, idari yapısı ile geniş bir coğrafyada, hakimiyetini asırlarca sürdürdü. Farklı din, dil ve ırktan yüzlerce unsuru toplumsal düzeni muhafaza ederek yönetmesi, benzersizdir.

Tüm bu askeri örgütlenme, savaş becerisi ve fetih stratejisi başarılı bir örneği de 1715’teki Mora Seferidir.

“1715 Mora Seferi” konusunu ele alan “Sultanın Ordusu” kitabı dört bölümle; ulaşım, erzak temini ve ordunun beslenmesi, seferberlik ve personel son olaraktan Mora Seferi'nin finansmanı ile organizasyon ve lojistik bir çalışma sunulmuştur. Anlaşılacağı üzere 1715 Mora Seferi’nin yapıldığı dönemin idari ve askeri faaliyetlerinin ekonomik yansımasının bir analiz okuması olacaktır. İnsan gücü ile elde edilen bir coğrafyanın ne kadar kâr, ne kadar zarar edildiğinin bir hesabıdır. Şayet dönemin ideolojik tavrı bir coğrafyayı ele geçirmek olması ile ekonomik etkisi ne olduğu da okurun anlaması yönünde yardımcı olacaktır.

Osmanlı toprak fetihleri kuruluşundan beri Batı’ya yönelik olmuştur. Venedikler, denizlerde geri çekilince, Osmanlı Balkanlarda toprak fetihleri hız kazandı. Ancak 1683 ile 1699 yılları arasında on altı yıl süren “Kutsal İttifak Savaşı”nı Osmanl;, Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan ve Malta’ya karşı kaybetmişti. İmzalanan Karlofça Antlaşmasıyla Mora’yı Venediklere vermek zorunda kaldık.

Yirmi beş yıl sürecek olan Karlofça Antlaşmasını Venediklerin Karadağ İsyanına lojistik destek vermeleri ve Akdeniz’de Osmanlı menfaatlerine zarar vermeleri ile sulhu bozan en büyük sebepler olmuştur. Mehmet Yaşar Ertaş, kitabının giriş kısmında bu konu ayrıntısıyla ele alınmıştır. Kitaptaki analizler anladığımız kadarıyla Osmanlı himayesinde ki Karadağ asillerin isyanı ile coğrafi yakınlığı olan Venediklerin yardımları ile bu isyanın büyümesini ve kontrol edilmesi gerektiği acil bir durum olmuştu. Osmanlı’ya karşı Haçlı ittifakından biri olan Venedik, bu ittifakın en zayıf olan devleti olması, Osmanlı’nın Venedik’e son vermesi için büyük bir fırsattı. Bu amaçla Ruslarla yapına Edirne Antlaşması ile barış politikası sağlanmıştır. Böylece oluşa bilecek bir ittifak engellenmek amaçlandı. Tüm bu süreç 1699 ile 1715 yılları arasında oluştu.
Osmanlı’nın Karlofça yenilgisine karşı yaptığı ilk faaliyeti, Mora’yı tekrar almak olmuştur. Bu faaliyetin ilk başarısı İstendil Adası’nın fethi olmuştur. Ertaş, Mora Seferi’nin askeri hazırlıklarını tüm ayrıntısıyla kitabında ele alır. Diyarbakır Valisi Kara Mustafa Paşa, beş günlük Gördüs Kale kuşatması başarıyla tamamlanır. Ertaş, ikinci kale kuşatması olan Anaboli Kalesinin kolay olmadığını ve Osmanlının daha çok kayıp verdiğini aktarır. Osmanlı’nın Mora Kuşatması dahilinde olan kalelerin fethedilmesi Haziranda başlayıp Ağustos ayının sonlarında Benefşe Kalesi haricinde hemen hemen adadaki tüm kaleler ele geçirildi.

Ertaş, 24 Eylül 1715’te Mora Kuşatmanın tamamen tamamlandığını ve Osmanlı idaresinin yeniden kurulmasıyla Kara Mustafa Pasa serasker olarak Mora'nın muhafazasına tayin edildiğini aktarır.

Ertaş, Mora Seferi’nin Serdar Damat Ali Paşa yönetiminde ki Osmanlı Ordusunun 1 Nisanda başladıkları hareketin 11 Kasım tarihinde İstanbul’a geri dönmeleriyle tamamlandığını aktarır. Böylece 245 gün süren askeri sefer başarıyla tamamlanır.

Ertaş, “Sultanın Ordusu” kitabının temel anlatımı 1715 Mora Seferi’nin; ulaşım, ordunun beslenmesi, personel ve finansman konularıdır.

Mora Seferi'nin menzil noktaları, fiziki coğrafya ve su kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiler kitapta mevcut. Ertaş, yol düzenleme, tamir ve yeni yolların yapılması konusunda belgeler ışığında bilgeler verir. Bu seferin ulaşımı üç vasıtayla gerçekleşti: Arabalar, yük ve binek hayvanları son olarak gemilerle oldu.

Mehmet Yaşar Ertaş, 1715 Mora Seferi konusu çerçevesinde ele aldığı organizasyon ve lojistik işleyişi Osmanlı’nın askeri seferlerini kavrama ve anlama yönünde aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Başka bir tabirle Osmanlı seferlerinin organizasyon ve lojistik tarihini anlamlandırma, diye biliriz.


Kitabın Künyesi: Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu, Kronik Yayınları, 2. Baskı Nisan 2018 İstanbul.

Yunus Özdemir
368 syf.
·15 günde·8/10 puan
Yazarın doktora tezi olarak sunduğu kitap, 1715 Mora seferi özelinde Osmanlı ordusunun genel olarak organizasyonunu anlatıyor. Doktora çalışması olduğu için çok fazla ayrıntı içeriyor. Ordunun geçtiği yollardan, nasıl beslendiğine, ne kadar askerin harp ettiğinden ve savaşın ne kadara mâl olduğuna kadar herşey en ince ayrıntısına kadar işlenmiş olarak sunuluyor. Bu kadar ayrıntı haliyle biraz sıkıcı gelebilir ama bir Wikipedia sayfasında 5 dakikayı geçmeyen okuma süresine sahip herhangi bir savaşın aslında nasıl bir sanat icrası olduğunu görmek keyif verici.
XVI. asrın sonlarından itibaren sayısı hızla yükselen ve sık sık sayısı azaltılmaya çalışılan yeniçerilerin miktarı zamanla daha da büyümüş ve Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı tarihlerde 70.000'e ulaşmıştı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sultanın Ordusu
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
368
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430532
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Baskılar:
Sultanın Ordusu
Sultanın Ordusu
Maveraünnehir’den Marmara’ya kadar geniş bir sahanın tarihsel birikimi, kültürü ve pratiği üzerine kurulan Osmanlı Devleti, zamanla, sınırlarını Orta Avrupa’dan Yemen’e kadar genişletmiş ve kadim dünyanın merkezi olan Avrupa, Afrika ve Asya’nın kesiştiği coğrafyada, dünyanın en etkili devletlerinden biri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’ni önemli kılan bir diğer özelliği ise geniş bir coğrafyada, farklı dil, din ve ırktan yüzlerce unsuru asırlarca bir arada yaşatan idari ve toplumsal düzeni ve kesintisiz olarak tek bir hanedan tarafından yönetilmesiyle dünya tarihinde benzeri olmayan bir siyasal yapı olmasıdır. Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti’nin bu başarısında, Türklerin cesareti, yiğitliği ile askeri örgütlenme, savaş becerisi ve fetih stratejilerinin payı büyüktü. Mehmet Yaşar Ertaş, Sultanın Ordusu: 1715 Mora Seferi’nde Organizasyon ve Lojistik kitabında Osmanlı ordusunun başarılı seferlerinden birinin perde arkasını anlatıyor.

İlk bölümünde sefer yolunun belirlenmesi, yol üzerindeki yapım ve onarım çalışmaları ve ulaşım vasıtalarının anlatıldığı kitabın ikinci bölümünde ise merak edilen bir konuya, ordunun sefer sırasında nasıl beslendiği, yiyecek ve içeceklerin nasıl temin edildiği ve askerlere nasıl dağıtıldığı konusuna açıklık getiriliyor.

Seferberlik, ordunun toplanması ve askerî birliklerin incelendiği üçüncü bölümü müteakip Sultanın Ordusu’nda, savaşın finansmanına yer veriliyor ve savaş bütçesinin çıkarıldığı bu son bölümde seferin mali kaynakları ile masrafları ayrıntılarıyla ortaya konuluyor.

Dünyanın en büyük ordularından biri olan Osmanlı ordusuyla ilgili merak edilen birçok konuya açıklık getiren bu çalışma, Osmanlı savaş tarihiyle ilgili çok sayıda araştırmaya da kaynaklık edecek. Bilhassa askerî tarih okumayı seven herkes için bulunmaz bir kaynak…

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Ece utku
  • Ömür Berat ÇALIK
  • Metin Gümüş
  • Gddhkvcxddfgb
  • Sherlock Holmes
  • Murat Kahraman

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%0
8
%25 (1)
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0