Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

·
Okunma
·
Beğeni
·
489
Gösterim
Adı:
Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı
Baskı tarihi:
Nisan 2015
Sayfa sayısı:
127
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755483672
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Özşenel
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
İslâm'ın Kur'an'dan sonraki ikinci temel kaynağının sünnet olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak geçmişten günümüze sünnetin dindeki yeri konusunda çeşitli itirazlar gündeme gelmiştir. Özellikle XIX. yüzyılda Mısır ve Hind Altkıtası'nda sünnet aleyhtarlığının yoğunluk kazandığı görülür. Sünnet karşıtlığının bu bölgelerde yoğunlaşmasında, modernizm cereyanları yanında müsteşriklerin de rolü bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bölgedeki İslâm âlimleri sünnet çevresinde oluşan bu iddia ve itirazlara çeşitli cevaplar vermişlerdir. Elinizdeki kitap bu konudaki son eserlerden olup yazar, sünnetin mahiyeti, önemi, bağlayıcılığı ve sahih bir şekilde nakli konusunda söz konusu iddiaları özet bir şekilde cevaplamaya çalışmaktadır. Önemli tespitler içeren kitabın sünnetin dindeki yeri konusundaki çalışmalara mütevazı bir katkı sunacağını düşünüyoruz.
127 syf.
·9/10
Günümüzde “Kuran Müslümanlığı” adı altında türeyen hadis ve sünnet inkarcılığını yerle bir eden bir kitap. Yazarımız kitabı üç bölüme ayırarak, sünnetin değerini bize açıklamış
Kuran ve sünnet bütünlüğünü çok güzel beyan etmiş. Üslubu güzel, herkesin anlayabileceği şekilde yazılmış akıcı bir kitap.
Hadis inkarcılarına tek tek dağıtasım geldi.

Sünnet, Kur'an'ı tefsir eder, kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa, Sünnetten uzaklaştığı gibi Kuran'dan da uzaklaşır.
~İmam Şatıbi
127 syf.
·8 günde·10/10
Her inceleme de okuduğum gibi kitap üç bölümden oluşuyor.
Birinci bölüm; sünnetin tanımı, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin konumu, ona itaat ve ittiba etmemizi, vahyin çeşitlliğinden bahsediyor.
İkinci bölümde Peygamberimizin hüküm koyma gibi otoritesi ve yetkileri gibi konular ele alınıyor.
Üçüncü bölümde ise sünnetin muhafazası, hadislerin çeşitleri, hadisleri bize ulaştıran sahabelerin bunları hangi yöntemlerle ulaştırdığı, sahabelerin peygamberimizden duyduğu hadisleri kendilerinin oluşturduğu kitaplardan bahsediyor.

İkinci bölümde "Kur'an açıklanmaya ihtiyaç duyar mı?" Konulu bölümde, araplar kur'an'ı anlamalarına rağmen Allah rasûlüne kur'an'ı açıklatıyorken, bizlerin sadece meal okuyup anladım demek anlamadığımızın delili.. Bu yüzden meal okumakla birlikte tefsir okumakla da mükellefiz. Aynı bölüm de Peygamber efendimizin sadece bir döneme değil tüm zamanlar ve tüm dönemlere peygamber olduğunun cevabını bizzat Kur'an'ı Kerim'den iletiyor.

Üçüncü bölüm de, hadislerin yazılması konusunda Peygamberimizin hadisleri yazmayın hadisini savunan kişilerin, daha sonra peygamberimizin hadislerin yazılması için sahabeleri teşvik etmesiyle, bu iddianın da doğrusunu gün yüzüne çıkararak şüpheleri gideriyor.
Ben kitabı çok beğendim mutlaka okumalısınız, kütüphaneniz de olmalı...

08/04/2018
127 syf.
·Puan vermedi
Sünnetin değerini, O'na nasıl itibar etmemiz gerektiğini ve sünnete yöneltilen eleştirileri 3 başlık altında anlatan; sade, öz, akıcı ve tatmin edici açıklamalar bulunan bir kitap.
127 syf.
·Beğendi·10/10
İslâm'ın Kur'an'dan sonraki ikinci temel kaynağının sünnet olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak geçmişten günümüze sünnetin dindeki yeri konusunda çeşitli itirazlar gündeme gelmiştir. Özellikle XIX. yüzyılda Mısır ve Hind Altkıtası'nda sünnet aleyhtarlığının yoğunluk kazandığı görülür. Sünnet karşıtlığının bu bölgelerde yoğunlaşmasında, modernizm cereyanları yanında müsteşriklerin de rolü bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bölgedeki İslâm âlimleri sünnet çevresinde oluşan bu iddia ve itirazlara çeşitli cevaplar vermişlerdir. Elinizdeki kitap bu konudaki son eserlerden olup yazar, sünnetin mahiyeti, önemi, bağlayıcılığı ve sahih bir şekilde nakli konusunda söz konusu iddiaları özet bir şekilde cevaplamaya çalışmaktadır. Önemli tespitler içeren kitabın sünnetin dindeki yeri konusundaki çalışmalara mütevazı bir katkı sunacağını düşünüyoruz
127 syf.
·9/10
Gerçekten Güzel Bir kitap
Üç Bölümden Oluşmakta
1. Sünnet: İslam hukukunun ikinci kaynağı
2. Peygamber otoritesinin alanı
(En çok bu bölüm ilgimi çekti
Hemen Her Başlık Dolu Dolu)
3.Sünnetin Mevsukiyeti
Eser İngilizceden Tercüme
Tercüme de Güzel Yapılmış
Kaynak Kontrolleriyle ilgili bilgilendirmeler mevcut
127 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Kitap, sünnet konusunda şüphesi olanların, sünnetin ne olduğunu ve muhafaza edilme şeklini merak edenlerin sorularına cevap veriyor. Sadece Kur'an diyen modernistlere, delil olma değerini Kur'an'dan ayetlerle açıklıyor. Sünnet konusunu merak edenlerin okuması gereken ilk kitap.
127 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Hadislerin günümüze kadar nasıl ulaştığı, güvenilir olup olmama bakımından bilgi verdiği, Sahabelerin Hadislere olan bağlılıkları hakkında derlenmiş çok güzel bir kitap. Çok fazla ayrıntıya girmeden Hadislerin derlenmesi ve günümüze kadar kendini koruyabilmesi hakkında kısa ve öz bilgi sahibi olabileceğimiz kaynak kitap.
'Peygamber'e itaat' üzerine bu kadar vurgu yapılmasının sebebi, 'Allah'a itaat'in 'Peygamber'e itaat' olmaksızın gerçekleşememesidir. Allah, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gibi, taleplerini iletmek için herhangi bir ferde doğrudan hitap etmez:
"Allah'ın, bir vahiy olmaksızın veya bir perde arkasından olmak dışında ya da bir elçi gönderip de kendi izniyle dilediğini (peygambere) vahyetmesi haricinde herhangi bir beşerle konuşması mümkün değildir."(Şura 42:51)
Esed kabilesinden bir kadın Abdullah b. Mes'ud'a geldi ve dedi ki 'Sen şu şu hususları yasak olarak kabul edip etmediğini öğrenmeye geldim. Allah'ın Kitabı'nı baştan aşağıya inceledim, fakat bunlar hakkında böyle herhengi bir yasak bulamadım.'
Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ud şöyle cevap verdi:"Kitab'ı okusaydın onu bulurdun. Allah teala buyuruyor ki: Rasul size ne veriyorsa onu alın, neyi yasaklıyorsa ondan da kaçının." (Haşr 59:7)
Bir halkı yeniden şekillendirmek için sadece teorik eğitimin yeterli olmayacağı sabit bir gerçektir. Toplumu yeniden şekillendirmenin tabii yolu, insanların takip edebileceği pratik bir örnek sunmaktadır. Eş zamanlı olarak seçkin bir ilim adamı veya alanının usta bir sanatkarı tarafından eğitilmeksizin sadece ilgili kitapları okumak kişiyi ilim veya sanatta mükemmel yapamaz.Birisi tıp biliminin kitaplarını okuyup incelese, fakat deneyimli bir doktorun gözetimi altında çalışmasa, bu kişi bütün incelemesine rağmen, bir doktor olarak hizmet verme iddiasında bulunamaz ve böyle bir kimsenin de hastaların hayatıyla oynamasına müsaade edilmez.
"Kuran-ı Kerimde ne zaman Allah’a itaat zikredildiyse, tek bir ayette bile ihmal edilmeksizin, bunu daima Peygambere itaatin takip etmesi şayan-ı dikkattir. Bütün Kitap boyunca Allah’a itaatin zikredilip de beraberinde Resule itaate atıfta bulunmayan herhangi bir ayet yoktur."
"Rabbimiz, onlara, senin ayetlerini okuyan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, onlari aritan kendi iclerinden bir rasul gönder." Bakara 129
...
Şu halde Kurani Kerim şu gerçek üzerinde herhangi bir şüphe bırakmaz: Hz Peygamber s.a.s sadece Allah'ın ayetlerini okumak ve sonra da onun yorumunu ve uygulamasını istedikleri şekilde insanlara bırakmakla görevlendirilmiş değildir. Bilakis o kitabı "öğretmek" üzere gönderilmiştir. Öte yandan kitabı öğretmek yeterli olmadığına göre kitaba ilave bir şey olan "hikmet"i öğretmesi de kendisinden istenmiştir. Dahası bu da yeterli değildir, teorik olarak kitap ve hikmetin öğretilmesini, insanlarin, Allah'ın kendilerinden uygulanmasını istediği şekilde kitap ve hikmeti uygulayabilmelerini sağlamak için pratik bir eğitimin takip etmesi gerektiğinden Hz Peygamber s.a.s aynı zamanda insanları "arıtmak"la yükümlüdür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı
Baskı tarihi:
Nisan 2015
Sayfa sayısı:
127
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755483672
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Özşenel
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
İslâm'ın Kur'an'dan sonraki ikinci temel kaynağının sünnet olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak geçmişten günümüze sünnetin dindeki yeri konusunda çeşitli itirazlar gündeme gelmiştir. Özellikle XIX. yüzyılda Mısır ve Hind Altkıtası'nda sünnet aleyhtarlığının yoğunluk kazandığı görülür. Sünnet karşıtlığının bu bölgelerde yoğunlaşmasında, modernizm cereyanları yanında müsteşriklerin de rolü bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bölgedeki İslâm âlimleri sünnet çevresinde oluşan bu iddia ve itirazlara çeşitli cevaplar vermişlerdir. Elinizdeki kitap bu konudaki son eserlerden olup yazar, sünnetin mahiyeti, önemi, bağlayıcılığı ve sahih bir şekilde nakli konusunda söz konusu iddiaları özet bir şekilde cevaplamaya çalışmaktadır. Önemli tespitler içeren kitabın sünnetin dindeki yeri konusundaki çalışmalara mütevazı bir katkı sunacağını düşünüyoruz.

Kitabı okuyanlar 49 okur

  • Hümeyra Yolcu
  • Mustafa Bilgiç
  • Mihriban D.
  • Büşra Karademir
  • Muhammed AKKUYU
  • Yunus Ca
  • Büşra TAŞKIRAN
  • nusaiba
  • Muhammet Yaşar Tarhan
  • Hasbetenlillah ️

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%68.4 (13)
9
%21.1 (4)
8
%5.3 (1)
7
%5.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0