Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları

·
Okunma
·
Beğeni
·
750
Gösterim
Adı:
Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758486960
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Ermeni soykırımı iddiaları değerlendirilirken, söz konusu dönemde Osmanlı Devleti'yle savaş halinde olan devletlerin arşivlerinden alınan belgeleri kullanarak araştırma yapmak, objektif yaklaşımın bir gereğidir. Nitekim tarihe mâl olmuş hadiseler, tarih metodolojisinin kuralları göz ardı edilmeden araştırılmalı ve bu araştırmalar ışığında bir sonuç ortaya konulmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları'nda, bu ilkeye sadık kalarak, kısa ama öz bir biçimde, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki durumunu ele alıyor.

"Türklerle Ermeniler gerek Selçuklu Devleti, gerekse Osmanlı Devleti dönemlerinde yaklaşık 850 yıl önemli bir problem olmadan birlikte yaşadılar ve aynı devletleri paylaştılar. Nitekim, Osmanlı Devleti döneminde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 başkonsolos vs. olmak üzere pek çok Ermeni yüksek devlet görevlerinde yer almıştı. Bu durum 1915'e kadar devam etti. Bununla beraber Ermeniler için 1877-78'de meydana gelen Osmanlı-Rus savaşı yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir..."
(Arka Kapak)
159 syf.
·3 günde·Puan vermedi
850 yıllık birlikteliğimizin olduğu, bir sıkıntı çıkmadan yaşayıp gittiğimiz bir etnik grubun, o hengamenin (1. Dünya savaşı ve öncesi) içerisinde birden ve keskin bir şekilde yön değiştirip güvenliğini ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan bir devlete karşı ayaklanma girişimleri şaşırtıcı olmakla birlikte üzücü ve alçakçadır. Rusya’nın kışkırtması ve gazlaması sonucunda Ermeniler; doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan topraklarımızın bir kısmını alarak devlet kurma hayalinin sarhoşluğu ile kurdukları her türlü silahlı ve zararlı cemiyeti Devletimizin birliğine, beraberliğine, askerine, polisine, kullanmaktan kaçınmamışlardır.
93 harbi, 1. Dünya savaşı arasında Ermeni çetelerinin Türklere karşı uyguladığı katliamlar, kendilerine destek vermeyen üst düzey Ermeni devlet görevlilerine karşı düzenlenen suikastler ve düşmanla işbirliği yaptığına dair belge ve resimler arşivlerde bulunmakla birlikte herkesin bildiği gerçeklerdir. Bu zulüm ve isyanlar hat safhaya çıkmışken 1. Dünya savaşı patlak verdiğinde bu tutum ve davranışlarında ısrarlı davranmaları zaten zor durumda olan Devletimizi çok daha zor durumlara sokmakta ve zarara uğratmaktaydı. Hal böyle olunca Tehcir kaçınılmaz bir çıkış kapısı olarak kullanılmak zorunda kalınmıştır. Tehcir kapsamında Yüzbinlerce Ermeni yine Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Suriye’ye gönderilmiş olup bu Tehcir’den 15 gün önce kendilerine bildiri yapılmış, hazırlıklarını tamamlamaları için süre verilmiştir.
#43905835
Tehcire Mahkum olan Ermenilerin bir kısmı salgın hastalık, eşkıya bakını gibi nedenlerden dolayı yollarda hayatını kaybetmiştir. Ancak bu rakamlar Ermeni Diasporasının iddia ettiği rakamın yarısının yarısını bile teşkil etmemektedir. Ve 1944’te çıkan bir kelime olan SOYKIRIM ifadesi ve şartları ile asla örtüşmemekte olup bu iddia tamamen siyasi ve karalamak adına gündemde yerini korumaktadır.
Zira Bu tehcir kapsamında Osmanlı Devletinin o Koşullarına rağmen her türlü iaşe, sağlık ve güvenlik önlemleri için Tehcir güzergahında bulunan vali, yönetici ve sorumlu devlet adamlarına gönderilmiş olan talimatnameler ve paralar belgelerle sabittir. Tüm bu belgeler bir art niyet olmadığının kanıtıdır. Ayrıca Yine bu kapsamda Ermenilerin ulaşacakları yerde gerekli köylerin kurulması maddi ve manevi yardımları kapsayan emirler de tehcir bitmeden varılacak noktaya ulaştırılmıştır.
Merkezin Talimatlarına uymayan görevliler için de bir talimat söz konusu olup bu süreç içerisinde ettikleri keyfi zulümlerin cezalarını gerek sürgün gerekse idam olarak ödemişlerdir.

Bugün bu soykırım iddiaları bazı ülkelerce kabul edilmiş olması, Üzüntü verici ve ikiyüzlücedir. Ülkemizin tarihsel ve belgeli bir platformda eşit sayıda oluşturulacak komisyonda olayın bilimsel olarak masaya yatırma teklifinin kabul görmemesi olayın samimiyetsizliğinin bir göstergesidir.
Özet olarak durum yukarıda bahsettiğim gibidir.
Tüm bunlardan daha fazlası kitapta belgelerle mevcut olup, gayet akıcıdır. Bu meseleyi hakkıyla bilmeniz açısından şiddetle tavsiye ederim…

İyi okumalar…
159 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10 puan
Son dönemlerde ülkemizin gündemini meşgul konulardan birisi de "Ermeni Meselesi" dir. Düvel-i Muazzama olsun, Ermeni lobisi ve diğer Avrupai devletler olsun meseleyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan ve ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışmaktan geri durmamaktadır. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak, bizlere sunulan tezlere anti tez olarak karşı verebilmek adına okumalar yapmamız gerekmektedir. Yusuf Halaçoğlu'nun "Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları" kitabı konu hakkında okumuş olduğum ilk eser. Yazar eseri belgeleriyle desteklemiş. Meseleyle ilgili tüm iddiaları başarılı bir şekilde çürütmüş. Yasanan süreçle ilgili Osmanlı'nın tutum ve politikasını güzel izah etmiş. Yabancı konsoloslar ve temsilcilerden alıntılar yaparak belgelerini ve iddialarını sağlamlaştırarak tezlere anti tezlerle cevap vermiş. Kullanmış olduğu belgeleri eserin sonuna ekleyerek okuyucuya somut veriler sunmuş. Ermeni Meselesi nedir? Ne değildir? Tüm soru işaretlerini gideren bir çalışma olmuş. Okurlara tavsiye ederim.
birgenelleme
birgenelleme Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları'ı inceledi.
159 syf.
TTK Başkanlığı da yapmış bu alanda uzman Yusuf Halaçoğlu'nun değerli kitabıdır. Kanaatimce Ermenice çevirisi yapılıp Ermeni diasporasına bol miktarda hediye edilmelidir. Tüm suçlamalara belgelerle sağlam cevaplar vermiş, Ermeni meselesini geniş bir şekilde ele almıştır.
Mehmet DOĞAN
Mehmet DOĞAN Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları'ı inceledi.
159 syf.
·10/10 puan
Yusuf Halaçoğlu çok tartışılan ve deyim yerindeyse bilen bilmeyen herkesin konuştuğu bir konuya konunun uzmanı olarak ve belgelerle yaşananların sürgünden soykırıma nasıl evrildiğini anlatıyor. Önce Selçuklu ve Osmanlıda yaşayan Ermenilerin kısa bir tarihçesini veriyor. 1915 'te yaşanaların bir soykırım olmadığını anlatıyor. Gerekçelerinide yine belgelere göre anlatıyor. Olayların gelişiminide yine yabancı arşiv belgelerine dayanarak anlatıyor. Sadece Osmalı belgelerine dayanarak araştırma yapmamış. Sunduğu belgelerin çoğu yabancı arşivlerden alınan belgeler. Bu da Yusuf Halaçoğlu'nun tarafsız ve bilimsel bir çalışma yaptığını gösteriyor. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin okuması gereken bir kitap.
Yasin Malkoç
Yasin Malkoç Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları'ı inceledi.
159 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ermeni tehcirinin sebeplerini, hangi şartlarda yapıldığını ve sonuçlarını anlaşılır bir dille ve birçok ülke arşivinden yararlanarak biz okuyucuları ile paylaşmış. Her Türk gencinin okuması gereken bir eser.
"Milletlerin daha geniş topraklara hükmetme, daha nüfuzlu ve daha zengin bir toplum olma hırsı insanı ve insani değerleri geri plana iten bir anlayış doğurmuştur."
"Ermenilerin, yürüttükleri faaliyetler ile kendi Ülkelerine karşı dış güçlerle işbirliği yapmaları techir gibi bir kararın alınmasında önemli bir rol oynamıştır."
Yusuf Halaçoğlu
Sayfa 43 - Babıali kültür yayıncılık
Zorunlu göçten, Ermeni örgütlerine destek vermeyen Ermeniler, sanatkârlar, iş adamları, askeri personel, yaşlı kadın ve erkekler ile kimsesiz çocuklar, Protestan ve Katolik Ermeniler muaf tutulmuştur.
"Ermenilerin, yürüttükleri faaliyetler ile kendi ülkelerine karşı dış güçlerle işbirliği yapmaları techir gibi bir kararın alınmasında önemli bir rol oynamıştır."
Ermeni tehciri sırasında görevini kötüye kullanan 1673 memur hükümet tarafından mahkemeye verilmiş. Yargılamalar sonucunda 67 kişi idama,524 kişi hapse,68 kişi kürek,para,paranga ve sürgün cezalarına çarptırılmıştır. Mahkeme kararları da gösteriyor ki hükümetin Ermenilerin iddia ettiği gibi soykırım düşüncesinde olmadığını ortaya koyuyor.
Ermeni Komiteleri'nin Türkiye'deki şubelerine şu tâlimatı verdikleri görülmektedir: "Rus ordusu sınırdan ilerler ve Osmanlı ordusu geri çekilirse her tarafta birden eldeki vasıtalarla başkaldırılacaktır. Osmanlı ordusu iki ateş arasında bırakılacak, resmi binalar bombalanacak, iaşe depolarına sabotajlar düzenlenecek; aksine Osmanlı ordusu taarruza geçerse Ermeni askerleri Ruslara katılacak ve silah altına alınanlar kıtalarından kaçarak, Türk birliklerinin geri cephelerine zarar vermek ve ülke içinde çeşitli olaylar çıkarmak için çeteler kurulacaktır".
Yusuf Halaçoğlu
Sayfa 22 - Babı Ali Kültür Yayıncılığı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sürgünden Soykırıma - Ermeni İddiaları
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758486960
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Ermeni soykırımı iddiaları değerlendirilirken, söz konusu dönemde Osmanlı Devleti'yle savaş halinde olan devletlerin arşivlerinden alınan belgeleri kullanarak araştırma yapmak, objektif yaklaşımın bir gereğidir. Nitekim tarihe mâl olmuş hadiseler, tarih metodolojisinin kuralları göz ardı edilmeden araştırılmalı ve bu araştırmalar ışığında bir sonuç ortaya konulmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları'nda, bu ilkeye sadık kalarak, kısa ama öz bir biçimde, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki durumunu ele alıyor.

"Türklerle Ermeniler gerek Selçuklu Devleti, gerekse Osmanlı Devleti dönemlerinde yaklaşık 850 yıl önemli bir problem olmadan birlikte yaşadılar ve aynı devletleri paylaştılar. Nitekim, Osmanlı Devleti döneminde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 başkonsolos vs. olmak üzere pek çok Ermeni yüksek devlet görevlerinde yer almıştı. Bu durum 1915'e kadar devam etti. Bununla beraber Ermeniler için 1877-78'de meydana gelen Osmanlı-Rus savaşı yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir..."
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 102 okur

  • ✍Fatih Karatekin
  • Havva
  • Kaan
  • Tuğba ER
  • Ohdude
  • Tomris Han
  • Eren
  • ERGİN DENİZ
  • FURKAN KARA
  • Doğan Çakır

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%38.7 (12)
9
%32.3 (10)
8
%12.9 (4)
7
%9.7 (3)
6
%0
5
%3.2 (1)
4
%0
3
%3.2 (1)
2
%0
1
%0