Suriye'de İktidar Mücadelesi (Esad ve Baas Partisi Yönetiminde Siyaset ve Toplum)

·
Okunma
·
Beğeni
·
51
Gösterim
Adı:
Suriye'de İktidar Mücadelesi
Alt başlık:
Esad ve Baas Partisi Yönetiminde Siyaset ve Toplum
Baskı tarihi:
Şubat 2000
Sayfa sayısı:
292
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754707762
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Yakın komşularımızla ilgili kitaplar yayımlamaya Richard Clogg’un Yunanistan Tarihi ile başlamıştık. Yakın coğrafyalarda yaşayan, arada sınırlar olsa da ortak ya da benzer kültürleri paylaştığımız ya da etkilendiğimiz, onlar hapşırsa bizim grip olup yataklara düşecek kadar yakın olduğumuz komşularımızla ilgili, ister yerli olsun isterse yabancı, yapılan önemli araştırmalar ve yayımlanan kitaplar ilgi alanımız içinde kalmaya devam edecek. Hollandalı büyükelçi Nikolaos van Dam’ın kitabı da bunlardan biri. Van Dam, yıllarca ülkesini Ortadoğu’nun çeşitli başkentlerinde temsil etti. Hariciyeci kimliğine öğretim üyeliği ve yazarlığı da ekleyen yazar, Suriye’nin dünü ve bugününü aktarırken, geleceğine ilişkin önemli ipuçları ve bilgiler veriyor; 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi ve Hafız Esad’ın ‘başarısı’nın ardındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor. Her şeyin gizliliğe dayandığı, mevcut kaynakların ucuz propagandist amaçlarla malûl olduğu bir ülke üzerine yaptığı bu önemli çalışma, her birinin doğruluğunun kontrolu meşakkatli bir mesaiye malolan yüzlerce bilgi, belge ve kaynağa dayanıyor. Van Dam, modern Suriye tarihini, “mezhep, aşiret ve bölgeye özgü bağların iktidar mücadelesinde oynadığı rol”, “1963’ten günümüze Baas Partisi”, “asker ve sivil iktidar kadrolarında yaşanan gelişmeler”, “Sünni muhalefet hareketi”, “Suriye silahlı kuvvetlerinin analizi” gibi temel başlıklarda incelerken, Ortadoğu üzerine kafa yoran bütün analistlerin ve stratejistlerin cevabını aradıkları şu hayati soruya yanıt arıyor: “Hafız Esad’dan sonra Suriye’yi neler bekliyor?...”


İÇİNDEKİLER

9 ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM
17 Giriş

İKİNCİ BÖLÜM
39 Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Baas Partisi’nde azınlıkların yükselişi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
69 Suriye Silahlı Kuvvetleri’ndeki Sünniler ile diğer dinî azınlıklar arasında mezhep kutuplaşması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
91 Dürzi subayların Suriye Silahlı Kuvvetleri’nden tasfiyesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
111 Alevi cemaati içindeki iktidar mücadelesi

ALTINCI BÖLÜM
129 Suriye’nin siyasi kadrolarında mezhep ve bölgeciliğe dayalı hizipleşme: İstatistiksel bir analiz

YEDİNCİ BÖLÜM
147 Mezhebe dayalı tahrikler ve çatışmalar

SEKİZİNCİ BÖLÜM
173 Nihai mezhep çatışması:
Müslüman Kardeşler’in yok edilmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM
193 Hafız Esad Rejiminde iktidar seçkinleri

ONUNCU BÖLÜM
221 Sonuçlar

EK A
235 Mezhepçilik, bölgecilik ve aşiretçilik üzerine bir Baas analizi

EK B
242 Hama’da bulunan askerî birliklerdeki mezhepçilik üzerine itiraflar

EK C
248 Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin bir analizi

261 KAYNAKÇA

285 DİZİN
292 syf.
·Puan vermedi
Suriye'deki darbeleri ve Hafız Esad'ın başa gelişine kadar olan Suriye Siyasi Tarihini anlamak açısından oldukça bilgilendirici bir kitap. Yüksek lisans tezimde sık sık yararlanmıştım. Suriye'nin bugününü anlamlandırmak için de okuyun derim..
"... Suriye'deki çeşitli bölgelerin kendi kendilerine yeterliliği, yakın dönemdeki kalkınma projelerinden pek etkilenmemiştir.

... Geleneksel Arap tarım-kentleri, Irak ve Suriye gibi ülkelerde, bölgesel bağların odağında yer alır.

... Suriye'nin ana tarım-kentleri güneyde Şam, Süveyde, Dera ve El Kuneytra; kuzeydoğuda Halep ve Deyrizor; orta ve kuzeybatı bölgelerde ise Hama, Humus ve Lazkiye'dir. Bu kentlerin her biri, birkaç kasaba ve yüzlerce köyden oluşan ağın merkezi konumundadır. Idlib ve Cisr el-Şugur aslında Halep tarım-kentine bağlıdır. Rakka, Haseçe [Haseke?] ve Ebu-Kemal ise Deyrizor tarım-kentinin birer parçasıdır. Son on-yirmi yıl içinde Tartus, Lazkiye'ye alternatif bir tarım-kentine dönüştü. Bugün birçok Alevi, bu kenti bölgesel merkezleri olarak kabul etmektedir."
Nikolaos van Dam
Sayfa 23 - Bunları yazar sanırım kitabın ilk yayınladığı 1979 için söylüyor. Maalesef bu nokta net değil...
"... Önceleri kentler, kırsal nüfus üzerinde ekonomik ve siyasi açıdan hakim durumdaydı. Bu dönemde kırsal nüfus, gelirinin bir bölümünü kentlerdeki toprak ağalarına ve tüccarlara vermek zorunda bırakılıyordu. Kent ile kırsal kesim arasındaki fark bazen o kadar büyük oluyordu ki, kentler, yoksulluk içinde kıvranan kırsal nüfusun kazancını sünger gibi emen yabancıların yaşadığı yerleşimlere benziyordu. 1940'larda, Lazkiye gibi kentler, Sünni ağırlıklı başkent Şam'ın ileri karakolu yerine geçiyordu."

... Ovalarda ve sahilde yaşayan Aleviler, Sünniler ve -Sünniler kadar olmasa bile- Hıristiyanlar tarafından ekonomik açıdan sömürülüyordu. Ulaşılması zor, dağlık bölgelerdeki Aleviler ise çok daha özgürce gelişebiliyordu. Yine de Alevi köylüsünün sosyo-ekonomik durumu her iki kesimde de aşağı yukarı aynıydı. İki kesim arasındaki en büyük fark, dağdakileri sömürenlerin kendi dindaşları olmasıydı."
"... Farklı dini cemaatler, özellikle de Sünniler ile diğer dini azınlıklar arasında yüzyıllardır var olan bölünme, çeşitli etkenler yüzünden on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda daha da arttı.

Ondokuzuncu yüzyılda, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın onların koruyuculuğuna soyunup, Osmanlı İmparatorluğu'nun içişlerine karışmaları bu azınlıkların durumunu derinden etkiledi. Fransa, Lübnan'ın Maruni Hıristiyanlarını koruma hakkı olduğunu iddia ederken, Rusya, Osmanlı Padişahının Rum Ortodoks tebaası üzerinde benzer bir hak iddia etti. İngiltere ise özellikle Dürziler ve Yahudilerle dostane ilişkiler geliştirdi. Bu yolla korunan azınlıkların durumu genel olarak iyileştiyse de bir açıdan olumsuz yönde etkilendi: Onları 'potansiyel hain, güçsüzlüğün kaynağı, Avrupa politikasının maşası, kısacası, İmparatorluğa ve Müslüman topluma karşı tehlike' olarak gören merkezi Osmanlı hükümeti ve çoğunluğu oluşturan Sünni halk sözkonusu azınlıklara nefretle bakmaya başladı. Sonuç olarak, Sünniler ile dini azınlıklar arasındaki ilişkiler kötüleşti."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Suriye'de İktidar Mücadelesi
Alt başlık:
Esad ve Baas Partisi Yönetiminde Siyaset ve Toplum
Baskı tarihi:
Şubat 2000
Sayfa sayısı:
292
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754707762
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınları
Yakın komşularımızla ilgili kitaplar yayımlamaya Richard Clogg’un Yunanistan Tarihi ile başlamıştık. Yakın coğrafyalarda yaşayan, arada sınırlar olsa da ortak ya da benzer kültürleri paylaştığımız ya da etkilendiğimiz, onlar hapşırsa bizim grip olup yataklara düşecek kadar yakın olduğumuz komşularımızla ilgili, ister yerli olsun isterse yabancı, yapılan önemli araştırmalar ve yayımlanan kitaplar ilgi alanımız içinde kalmaya devam edecek. Hollandalı büyükelçi Nikolaos van Dam’ın kitabı da bunlardan biri. Van Dam, yıllarca ülkesini Ortadoğu’nun çeşitli başkentlerinde temsil etti. Hariciyeci kimliğine öğretim üyeliği ve yazarlığı da ekleyen yazar, Suriye’nin dünü ve bugününü aktarırken, geleceğine ilişkin önemli ipuçları ve bilgiler veriyor; 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi ve Hafız Esad’ın ‘başarısı’nın ardındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor. Her şeyin gizliliğe dayandığı, mevcut kaynakların ucuz propagandist amaçlarla malûl olduğu bir ülke üzerine yaptığı bu önemli çalışma, her birinin doğruluğunun kontrolu meşakkatli bir mesaiye malolan yüzlerce bilgi, belge ve kaynağa dayanıyor. Van Dam, modern Suriye tarihini, “mezhep, aşiret ve bölgeye özgü bağların iktidar mücadelesinde oynadığı rol”, “1963’ten günümüze Baas Partisi”, “asker ve sivil iktidar kadrolarında yaşanan gelişmeler”, “Sünni muhalefet hareketi”, “Suriye silahlı kuvvetlerinin analizi” gibi temel başlıklarda incelerken, Ortadoğu üzerine kafa yoran bütün analistlerin ve stratejistlerin cevabını aradıkları şu hayati soruya yanıt arıyor: “Hafız Esad’dan sonra Suriye’yi neler bekliyor?...”


İÇİNDEKİLER

9 ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM
17 Giriş

İKİNCİ BÖLÜM
39 Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Baas Partisi’nde azınlıkların yükselişi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
69 Suriye Silahlı Kuvvetleri’ndeki Sünniler ile diğer dinî azınlıklar arasında mezhep kutuplaşması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
91 Dürzi subayların Suriye Silahlı Kuvvetleri’nden tasfiyesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
111 Alevi cemaati içindeki iktidar mücadelesi

ALTINCI BÖLÜM
129 Suriye’nin siyasi kadrolarında mezhep ve bölgeciliğe dayalı hizipleşme: İstatistiksel bir analiz

YEDİNCİ BÖLÜM
147 Mezhebe dayalı tahrikler ve çatışmalar

SEKİZİNCİ BÖLÜM
173 Nihai mezhep çatışması:
Müslüman Kardeşler’in yok edilmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM
193 Hafız Esad Rejiminde iktidar seçkinleri

ONUNCU BÖLÜM
221 Sonuçlar

EK A
235 Mezhepçilik, bölgecilik ve aşiretçilik üzerine bir Baas analizi

EK B
242 Hama’da bulunan askerî birliklerdeki mezhepçilik üzerine itiraflar

EK C
248 Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin bir analizi

261 KAYNAKÇA

285 DİZİN

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Ukuş
  • Doğan Demirel

Kitap istatistikleri