T.C. Anayasası (Hukuk Cep Kitapları Dizisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
30
Gösterim
Adı:
T.C. Anayasası
Alt başlık:
Hukuk Cep Kitapları Dizisi
Baskı tarihi:
Ocak 2019
Sayfa sayısı:
264
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750251603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayınları
Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa (2709)
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (3376)
Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun (4709)
Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5678)
5678 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5697)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(6771)
Anayasa Mahkemesi Kanunu (6216) (Bireysel Başvuru ile İlgili Hükümleri)
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
....
FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,
TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.
Madde 137–
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
Madde 141–Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.
Madde 138–
Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.
.....
Madde 6–Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
Madde 64–
Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur.
Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması,değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.
Madde 41–
Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasınınöğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana vebabasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
T.C. Anayasası
Alt başlık:
Hukuk Cep Kitapları Dizisi
Baskı tarihi:
Ocak 2019
Sayfa sayısı:
264
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750251603
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayınları
Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa (2709)
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (3376)
Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun (4709)
Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5678)
5678 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5697)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(6771)
Anayasa Mahkemesi Kanunu (6216) (Bireysel Başvuru ile İlgili Hükümleri)
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Ali Haydar AYDIN
  • müphem

Kitap istatistikleri