Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı

8,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
120 gösterim
İmam Burhanuddin ez-Zernuci Talim-ül Mütealim arapça Metin Toplu Tercüme ve Kelme Anlamlı Tercüme: Ali Kara İmam-Fakih Burhanuddin veya Burhanul İslam ez-Zernûcî, Hidaye isimli fıkıh kitabının müellifi Burhanuddin Merğınanî (Rahmetullah aieyh)''in talebesidir. Zernücî hakkında fazla bir bilgimiz yok, ancak Hanefi fukahasından olduğunu, Maverâun-Nehr (Buhara Semerkand) bölgesinde islamın yükseliş dönemlerinde yaşadığını biliyoruz. Hicri altıncı asrın sonlarında ve yedinci asrın başlarında yaşamıştır. (H. 620, Miladi 1223) Müellifin bu kitabı alanında nefis bir eser olup pek çok faideleri bir araya toplamıştır. Talebe ve ilim ehli için lazım gelen her hususu kitabına sıkıştırmıştır. Pek çok âlimler kitab hakkında kapsamlı, faydalı, hacmi küçük fakat içeriği geniştir, demişlerdir. Aynı zamanda müellif vaazı nasihat, tasavvuf sahasındada söz sahibidir. Kitabındaki konular gözden geçirilirse takvası, ihlâsı ve tasavvufi düşünce sahibi olduğu anlaşılır. Zernuci’nin ders okuduğu hocalardan bazısı: Rukneddin Muhammed bin Ebu Bekir bin İbrahim, Şir''atul islam isimli eserin müellifidir. Kâsâni, Kâdıhan, Merğınâni, Nisaburi, Sididüddin Şirazi. Bu zatlar Hanefi fıkhında zamanlarında meşhur olmuşlar ve pek çok talebe yetiştirmişlerdir. Allah''u Teâlâ hepsine rahmet eylesin.
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2008
 • Sayfa Sayısı:
  280
 • ISBN:
  9786056196348
 • Yayınevi:
  Şifa Yayınevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 7 Alıntı

Fakirlik
İlk dönemlerde insanlar önce bir sanat öğrenirler, ondan sonra ilim öğrenimine başlarlardı ki, başkalarının mallarında gözleri olmasın. Bir atasözünde şöyle denilmiştir:

«İnsanların malı ile ihtiyacını gideren fakir olmuştur.»

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 141 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 141 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)

Mizansen dolusu, ilmin ulaştığı son miktarınca, razı olacağı kadar ve Arşın ağırlığınca Allahu Ekber.

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 162 - Yasin Yayınevi)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 162 - Yasin Yayınevi)

Fakirlik Korkusu
الناس كلهم في الفقرمخافةالفقر

«İnsanların hepsi, fakir olmak korkusu ile fakirlik içindedirler.»

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 141 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 141 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)

İmâm Azâm'ın Vasiyetnamesi
"İlim ile ilgili bir ihtiyaç dolayısıyla devlet başkanına karşı saygılı ol. Devlet başkanına karşı tutumun, ateşe karşı tutumun gibi olmalıdır. Ateşten nasıl faydalanıyor, fakat ondan uzak duruyorsan, devlet adamından da ilmî bir maslahat dolayısıyla faydalan, ama ona yakın olma."

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 79 - Y.Vehbi Yavuz Tercümesi)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 79 - Y.Vehbi Yavuz Tercümesi)

Hasan el-Merğinânî
"Ey Nasr b. Hasan!
Ezberlenecek ilimler içim yardım iste,
Zira ezberlenen ilim üzüntüyü yok eder.
Bundan başkası ise batıldır, güvenilmez."

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 174 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 174 - Yunus Vehbi Yavuz Tercümesi)

İki kelime ezberlemek, iki yük kitap bilgisi dinlemekten daha hayırlıdır,

İki kelimeyi anlamak da, iki deve yükü kitabı ezberlemekten daha hayırlıdır.

Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 127)Talim'ül Müteallim Medrese Usulü Kelime Manalı, Burhaneddin Ez-Zernuci (Sayfa 127)