Adı:
Tanzimat ve Türkiye
Baskı tarihi:
Aralık 1999
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756963318
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Reşad
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaktüs Yayınları
Siyasal, sosyal ve kültürel tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat'ın etkileri günümüzde de kendini göstermektedir. Bu bakımdan günümüz müessese ve meselelerinin açıklığa kavuşturulmasında Tanzimat'ın eni konu araştırılması gerekmektedir. Ne yazık ki bu konuda yeterli çalışmanın yapıldığını söylemek son derece zordur.
Tanzimat hakkında yazılmış eserlerin en kuşatıcı ve en önemlilerinden biri olan Engelhardt'ın Tanzimat ve Türkiye isimli bu eseri, Tanzimat konulu birçok esere kaynaklık etmiştir. Eser, o dönemi müesseseleriyle, siyasi süreç ve yankılarıyla bir bütünlük içerisinde ele alması yönüyle de önem arz etmektedir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Herhangi bir hâl çok çeşitli şartlardan oluşur ki bunlar arasında geçmişleri birinci sıraya koymak gerekir.
Türkiye’de bir aristokrasi sınıfı, daha doğrusu Avrupa’nın anladığı şekilde seçkin bir sınıf yoktur. Ama şeriat, tüm toplumun temel teşkilâtına esas olan eşitliğin Hristiyanları kapsamasını kabul etmediği gibi, Hristiyanların şeref ve haysiyetlerinin küçümsenmesine yönelik davranışlardan övgüyle bahseder.
Reaya hamamlarda Müslümanların kullandıkları hamam takımlarının daha adîlerini kullanmak zorundaydı.
Bazı tarihçiler, bu emirnameden söz ederken millî âdet ve geleneklerin gereklerinden sayılan ve ortadan kaldınimasına kadar itirazsız kullanılan mallann müsaderesinden fedakârlık eden padişahın cömertliğini fazlasıyla överler. Fakat aynı tarihçiler, enîîmame- nin yayınlanmasından on beş gün sonra. Sultan Mahmut’un Çapçı adındaki Musevi sarrafın mallarını haczetmesi ve bir sene sonra da eski Reisülküttap Şeyda Efendi’nin bütün servetini gasp ettiğini yazmamışlar; daha doğrusu bundan haberdar olmamışlardır.
Dini, hükümeti, orduyu, adliyeyi, ziraatı ve ticareti kapsayan, büyük devlet adamlarından oluşan özel bir kurul tarafından incelenen bir ıslahatlar silsilesinden bahsediliyordu. Bu program hakkında ortada dolaşan söylentilerin tamamen asılsız olmadığını ispat eden birşey varsa o da özel kurulun reisi Arif Bey’in haber almaya meraklı yabancı bir diplomata söylemiş olduğu şu sözlerdir: “Biz programımızı icraata geçireceğiz. Fakat biraz sabretmeli. Herşeyi birden yapamayız. Bir çok batıl inanca ve eski âdete galip gelmeye mecbur olduğumuzu bilesiniz! Millete yeni bir dil öğretmek kadar güç bir görevle karşı karşıyayız.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tanzimat ve Türkiye
Baskı tarihi:
Aralık 1999
Sayfa sayısı:
512
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756963318
Kitabın türü:
Çeviri:
Ali Reşad
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaktüs Yayınları
Siyasal, sosyal ve kültürel tarihimiz açısından son derece önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat'ın etkileri günümüzde de kendini göstermektedir. Bu bakımdan günümüz müessese ve meselelerinin açıklığa kavuşturulmasında Tanzimat'ın eni konu araştırılması gerekmektedir. Ne yazık ki bu konuda yeterli çalışmanın yapıldığını söylemek son derece zordur.
Tanzimat hakkında yazılmış eserlerin en kuşatıcı ve en önemlilerinden biri olan Engelhardt'ın Tanzimat ve Türkiye isimli bu eseri, Tanzimat konulu birçok esere kaynaklık etmiştir. Eser, o dönemi müesseseleriyle, siyasi süreç ve yankılarıyla bir bütünlük içerisinde ele alması yönüyle de önem arz etmektedir.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Melis Tekin

Kitap istatistikleri