Tanzimat'ın Götürdükleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
526
Gösterim
Adı:
Tanzimat'ın Götürdükleri
Baskı tarihi:
1995
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754730425
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyan Yayıncılık
Tanzimat'ın Götürdükleri adını verdiğimiz bu küçük araştırmada, tarihimizde bir dönüm noktası olan, müslümanların hayatında büyük bir değişikliğin meydana gelmesine, onun âdetâ öz benliğinden sıyrılarak, tanınmazbir şahsiyete bürünmesine sebep olan bu "Made in Avrupa" fermanının yeni bir değerlendirmesini yapmak istedik. Fakat bunu yaparken, tamamen belgelere ve özellikle fermanın metnindeki bilgileri esas alarak Tanzimat'ın toplumumuzda bıraktığı izleri, ona kaybettirdikleri ve nihayet İslâm nokta-i nazarında müslüman ve gayr-i müslimlere tanınan yeni statüyü tahlil edip neticelerini görmek istedik.
112 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Tanzimat hakkında ders kitaplarında verilen bilgilerin doğruluğu sorgulanır.Zaten okulda verilen tarih bilgisinin kaçta kaçı doğru bilemiyorum.Eğitim sistemimiz zamanında satıldığı için.11.sınıftan beri bunu sorgulamaya başladım.Tanzimat hakkında yazılıp çizilenler beni tatmin etmemişti.Siz de bu konuda bilgi almak istiyorsanız ve konuya farklı bir bakış açısından bakmak istiyorsanız bence bu kitabı bir okuyun derim.Bana farklı bir bakış açısı kattı açıkçası
112 syf.
·8/10 puan
Kitabı bana lise dönemimde tarih öğretmenimiz aldırmıştı ve o yıllarda okuduğumda boş bir okuma yapmıştım. Tarihe meraklı olduğum ve özellikle Osmanlı tarihini çok sevdiğim için de kitabı tekrar okumak istedim. Ama bu öyle bir okumaydı ki kitap sayfaları post-it lerden ve altını çizdiğim cümlelerden geçilmiyor. Sayfaların kenarlarına küçük notlar aldığım, bilmediğim Osmanlıca sözcükleri araştırarak kelime hazineme kattığım, alıntıladığım cümleleri fe aklıma kazımak istercesine tekrar tekrar okuduğum bir süreçti. İhsan Süreyya Sırma’nın aslında biraz da mizahî bir dille eleştiri yaptığı Tanzimat dönemini ve bu fermanla müslümanların kaybettiği değerleri anlatıyor. Hatta tam da bu durumlara uygun hadisler ve ayetler alıntılayarak yapmış bu eleştirisini. Her müslümanın okuması ve hatırlaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
112 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Öğrenim hayatımızın ilk yıllarından itibaren öve öve bitirilemeyen tanzimat fermanının gerçek amacını, Osmanlı Devleti’ne ve tabii olarak toplumuna getirdiği zararı (azınlıklar yani hristiyanlar, yahudiler, ermeniler harici) açık ve anlaşılır bir dille anlatmış usta kalemi ile ihsan hocamız. Halen de müslüman milletin aleyhine olan bu fermanı gerçek anlamıyla değil de Osmanlı

lehineymiş gibi överek ders kitaplarında işlenmesine üzülüyorum. Normalde tarih metinleri sıkıcı olur ama yazar sanki karşımızda bize anlatıyormuş sohbet hissi ile kaleme almış. Mutlaka okunmalı.
122 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitabı okurken içimden
"Tarih gerçekten tekerrürden ibaret" sözcüğü geçip durdu. Tarihimizden o kadar habersizizki; bilsek anlayacağız ki oynanan oyunlar hep aynı, sadece oynayanlar değişiyor...
İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın müthiş tespitleri ile gerçeklerle karşılaşıyoruz...
Yazarın "İslam adına İslam'ı katletmek.." ifadesi bu çağı çok güzel özetlemiş..
112 syf.
Kitabı okurken içimdeki ses"Tarih gerçekten tekerrürden ibaret" sözcüğü geçip durdu. Tarihimizden o kadar habersizizki;bilsek anlayacağız ki oynanan oyunlar hep aynı, sadece oynayanlar değişiyor..
İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın müthiş tespitleri ile gerçeklerle karşılaşıyoruz.. Paylaştığım alıntılara da göz atabilirsiniz. Yazarın
"İslam adına İslam'ı katletmek.." ifadesi bu çağı çok güzel özetlemiş..
112 syf.
·Beğendi·6/10 puan
İhsan hocayı anlatmaya gerek yok çok geniş yelpazede islam tarihine hakim ve cesurca üslubuyla bizlere çok kıymetli eserler bırakıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum, bir müslümanın okuması lazım.
112 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
Kitap şöyle başlıyor; yazarın kanaatine göre İslam tarihinde en en çok tesir etmiş iki hadise vardır ki; bunlardan birincisi Abbasiler döneminde başlatılan, Yunan felsefesi içeren kitapların tercüme faaliyetleri, ikincisi ise ; Tanzimat.

Osmanlı'nın çökme döneminin başlaması diyebileceğimiz, 1720 yılında Yirmisekiz Mehmet çelebi'nin Fransa'ya gitmesi ve oranın köşklerini, bahçelerini ve köpeksiz(!) sokaklarını öven mektuplarıyla, batıya doğru hayranlık gitgide artıyor.
Tanzimat'ın ilan edilmesine kadar ki olaylara kısaca değiniliyor ve büyük gün asıl mevzu başlıyor.
İngiliz dostu Mustafa Reşit Paşa eliyle Gülhane'de ilan edilen Tanzimat. Zamanın padişahı Sultan Abdülmecid. Yenilikçi padişah. Yalnız yazar padişaha aşırı derece yüklenmiş. Haklı olduğu mevzular olabilir ama kınarcasına sarf edilen sözler benim hoşuma gitmedi. Hakkaniyetli olmak efdaldir, tarih de de elbette. Gerçeği haykırmak, erdemdir. Ama bana aşırı gelen yerler geldi. Ben yazarın anlatırken bazı yerlere yorum kattığını biliyordum. O yüzden benim için sorun olmadı. Bunu belirtmek isterim.
Tanzimat, Tanzimat'ın içindeki zimmiler ile Müslümanların eşit olma mevzusu üzerine duruluyor, kime yaradığı, kime yaramadığı, muhtevası, sonuçları inceleniyor. Sonra sırasıyla Tanzimat'ın devamı saydığı, Mithat paşa eliyle Kanun-ı Esasi, Jön türkler ve İttihat Terakkiciler.
Yani Osmanlı yıkılırken, güya Batıya Avrupaya benzemeye çalışma gayretleri, ya da tam tersi, batıya benzemeye çalışmaya çalışırken yıkılan bir devlet.
Kitap biraz aşırı yoruma kaçtığı yerler olsa da, kısaca konuya hakim olmak açısından güzel. Bilmek lazım. Okumak lazım. Özellikle yakın tarihi doğru okumak lazım.
112 syf.
·Beğendi·8/10 puan
Batılılaşma ihaneti kadar sert değil ama 3.Selim'in Fransız arşivinde tespit edilen itirafları şaşırtıcı. Tanzimat fermanının orjinal metninin yanısıra çevirisi de olsaydı güzel olurdu.
112 syf.
Kitap, tanzimatı bir şeyi yeniden düzenleme ve mecburi kültür değişimi diye tanımlamış.
Tanzimat hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, T. Fermanının ilanı, kimlerin işine yaradığı, Jön Türkler vb. değerlendirmeleri yapan bir inceleme çalışması. Çok akıcı olmasa da güzel kitap
Tanzimat'ın ilanıyla Fransa'nın o zamanlar İstanbul'da bulunan sefiri devletine şu bilgileri vermektedir: "Ekselanslarının çok iyi bildiği gibi,bizim bu reformlardan maksadımız,Osmanlı Devletini kalkındırmak değil, Ayasofya üzerinde parlamakta olan hilâli indirip,yerine tekrar Hristiyan haçını koymaktır" (Fransız Hariciye Arşivi,N.S.Turquie,1976,s.38)
Günümüz Tanzimatçılarının en belirgin vasıfları, eskiden olduğu gibi sinsice değil, açıkça İslam ve Müslüman düşmanlığı yapmalarıdır.
4) Tanzimat Müslümanın şahsiyetini elinden almış, onu kendine yabancılaştırmıştır.
Artık Müslümanlar medeniyetlerinin İslam'da değil, İslam öncesinde, yani dinsiz dönemlerde olduğu kanaatine vardı, ve bu konudaki bütün masraflarını, bütçelerini putperestlik dönemlerine ayırdılar.
3) Azınlıklar, yani Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim olan tebaası, Müslümanlarla eşit haklara sahip oldular. Hatta gayrimüslimlerin askere gitme mükellefiyetlerinin olmadığı nazarı itibara alınacak olursa, bunların Müslümanlardan fazla da haklara sahip oldukları görülecektir. Çünkü Müslümanlar askerlik yaparken, gayrimüslimler evlerinde oturuyor, durmadan para kazanıyorlardı. Bu arada çocuklarını en güzel şekilde yetiştirebiliyor, Tanzimat zihniyeti de onları en kritik makamlara getirebiliyordu.
2) Alafranga Hastalığı
Tanzimat, Osmanlı toplumunu "alaturka", "alafranga" diye ikiye ayırdı.
Frenklere yani Avrupalılara benzemeye çalışan, onlar gibi redingot giyip, Beyoğlu'nda gezen, bazende başlarına Yahudi fötrünü geçirip, "Selamun Aleyküm" yerine " bon jour" diyen, ara sıra meyhaneye gidip, orada sarhoş sohbetlerine katılan, anlamadıkları halde ceplerine Fransızca ya da İngilizce bir kitap koyup gezen matruş efendiler, kendilerini "alafranga" ( Frenkler gibi ) diye öz toplumlarından ayırmaya başladılar ve onları da yani toplumlarını da istihfaf edip "alaturka" ( Yani Türk gibi, Osmanlı gibi, Müslüman gibi ) demeye başladılar. Aynı zihniyetin günümüzde "alaturka" yerine kullandıkları kavram ise, "gerici" ya da "mürteci" oldu.
Öyle bir hava verilmek isteniyor ki, Tanzimat olmasaydı, Osmanlı Devleti'nde hiçbir hareket olmayacaktı. Ve netice olarak yapılmış olan bütün ilmî ve idarî gelişmeler Tanzimat'a mal edildi. Bir taraftan, " Tanzimat gayesine ulaşamadı " denilmekte, beri taraftan da " bütün güzel faaliyetler Tanzimat'la başladı " denilerek çelişkiye düşüyor batıcı müttefiklerimiz.
Reşit Paşa, Batıyı Mevla edinmişti kendisine, ve her meseleye bu mevlânın menfaati açısından bakıyordu. Tıpkı bugün Hristiyan ve Yahudiler için çalışıp, onları cennete sokabilmek için çağdaş tefsirler yazan din memurları gibi....
Bu fasid düşünce uğruna, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem ) i bile feda etmekten çekinmiyor bu çağdaş din memurları; ve gayri müslimlerin rızasını kazanmak için " İslam tevhid inancında, Hz. Muhammed'i kabul etme diye bir esas yoktur" diyebilmektedirler..!!
Aslında Islahat Fermanı, gayr-i Müslimlere hak ve imtiyazları cerme fermanıdır. Yahut başka bir tabirle, Tanzimat Fermanı ile gayr-i Müslimlere gizlice verilen hakların açığa çıkarılması için çıkarılan bir fermandır.
Tanzimatın ürünü olan bu kafalar artık Kur'an'ı ve Sünnet'i değil, Batı'yı örnek ve kaynak alıyorlardı eylem ve düşüncelerinde.
Tanzimat zihniyeti, Mustafa Reşid Paşa'dan itibaren el değiştire değiştire ve daima Müslüman'a düşman, gayrimüslime yâr bir tavır içerisinde, günümüze kadar geldi; getirildi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tanzimat'ın Götürdükleri
Baskı tarihi:
1995
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754730425
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beyan Yayıncılık
Tanzimat'ın Götürdükleri adını verdiğimiz bu küçük araştırmada, tarihimizde bir dönüm noktası olan, müslümanların hayatında büyük bir değişikliğin meydana gelmesine, onun âdetâ öz benliğinden sıyrılarak, tanınmazbir şahsiyete bürünmesine sebep olan bu "Made in Avrupa" fermanının yeni bir değerlendirmesini yapmak istedik. Fakat bunu yaparken, tamamen belgelere ve özellikle fermanın metnindeki bilgileri esas alarak Tanzimat'ın toplumumuzda bıraktığı izleri, ona kaybettirdikleri ve nihayet İslâm nokta-i nazarında müslüman ve gayr-i müslimlere tanınan yeni statüyü tahlil edip neticelerini görmek istedik.

Kitabı okuyanlar 101 okur

  • Sümeyye Tulumcu
  • Mücahit Kırcalı
  • bisnev
  • Yasin bural
  • Beyza Bircan
  • Fatma
  • Muhammed Ali
  • Namütenahi
  • rahrev
  • Kutalmış

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%37 (10)
9
%0
8
%33.3 (9)
7
%18.5 (5)
6
%7.4 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%3.7 (1)