Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik

·
Okunma
·
Beğeni
·
81
Gösterim
Adı:
Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik
Baskı tarihi:
Ocak 2007
Sayfa sayısı:
191
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753894920
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İslam Araştırmaları Merkezi
Tarihî arka planı bakımından Alevîlik, göçebe Türk oymaklarının İslâm’ı benimsemeye başladığı X. yüzyıldan günümüze kadar devam eden uzun bir süreci kapsar. Asya’nın bozkırlarında başlayan bu süreç Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a kadar uzanmış, Selçuklu ve Osmanlı’dan sonra modern Türkiye’de de devam etmiştir. Alevîliğin tarihsel ve kültürel boyutlarını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışan kitap objektif bakış açısı ve farklı içeriği ile ilgi uyandıracaktır.
191 syf.
·134 günde
Alevilik hakkında kısa ve öz bir kitap diyebilirim. Kızılbaş isminin nereden geldiği, Bektaşiliğin Gelişimi, Hacı Bektaş-i Veli, Geyikli Baba ve daha bir çok konu. Benim bazı konulardaki merakımı giderdiği için tavsiye edebilirim.
191 syf.
·Beğendi·8/10
Alevilik hakkında ilk okuma olarak önerebileceğim bir eser... Oldukça açık ve sade bir dille kaleme alınmış akademik perspektif sunması ve Aleviliği kendi kaynaklarından betimlemesi oldukça güzel bir derleme olduğunu kanıtlıyor. Özellikle bölüm sonunda Alevi dedeleri ve Alevi halkının inançlara ilişkin tutumunu gösterir istatistikler çok şey anlatıyor. Eserin tarihi bilgi perspektifi dar olmakla beraber başlangıç seviyesi için oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. İnanç farklılaşmasının sebepleri üzerinde yapılan tespitlerin daha geniş planda sunulmasını beklerdim. Okunulması halinde bilgi dağarcığını arttıracak bir eser...
Her ne kadar günümüzde bazen araları tire ile ayrılarak Alevilik-Bektaşilik biçiminde, bazen de her iki kesimi ifade etmek üzere Alevilik biçiminde adlandırılmakla beraber, gerçekte bu iki yapı arasında birtakım farklılıkların bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Kızılbaş Türkmenler İran coğrafyasında uzantılarını oluşturan Safevi Devleti'nin kurulmasıyla birlikte önemli bir mezhebi dönüşüm sürecine girmişlerdir. Bu süreç esas itibarıyla Safevi tarikatının Sünni hüviyetli bir yapıdan yüzeysel bir nitelikte Şii temayüllerin belirginleştiği bir yapıya dönüşme, siyasileşme ve devletleşme aşamalarında geçerek, gerçekte "Şiileşme Süreci"dir. Başka bir ifadeyle bu süreç bağdaştırmacı, gayri kitabi İslam'dan kitabi İslam'ın Şii versiyonuna intikalden ibarettir.
Yerleşikler göçerleri "zorba, kaba, anlayışsız" olmakla, göçerlerde yerleşikleri "tembel, kolaycı" olmakla itham etmişlerdir.
Ey binamaz diye beni Haktan uzakgören
Sığmaz senin hayaline mihrabı minberim
Sen sade beş vakitte anarsın Allah'ını
Ben her zaman O'nunla emin ol beraberim.
Kızılbaşlar nefret duydukları devletle özdeşleştirdikleri için yaygın İslami anlayışa temayül göstermemişlerdir.
İslamiyet ile eski dini inanç ve geleneklerin bağdaştırılmasına dayanan İslami bir anlayışı benimseyen Türkmenler, bu dinin "kitabi" boyutundan belli ölçüde uzak kalmışlardır.
Belirli farklılıklar içeren ana gövde, Safevi hareketinin devletlesmesi ve Balım Sultan'ın Bektaşi erkanını esaslı biçimde yeniden belirlemesinin ardından, giderek Kızılbaşlık ve Bektaşilik şeklinde ikiye ayrılmıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevilik
Baskı tarihi:
Ocak 2007
Sayfa sayısı:
191
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753894920
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İslam Araştırmaları Merkezi
Tarihî arka planı bakımından Alevîlik, göçebe Türk oymaklarının İslâm’ı benimsemeye başladığı X. yüzyıldan günümüze kadar devam eden uzun bir süreci kapsar. Asya’nın bozkırlarında başlayan bu süreç Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a kadar uzanmış, Selçuklu ve Osmanlı’dan sonra modern Türkiye’de de devam etmiştir. Alevîliğin tarihsel ve kültürel boyutlarını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışan kitap objektif bakış açısı ve farklı içeriği ile ilgi uyandıracaktır.

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Mustafa maden
  • Bünyamin Atalay
  • Ali Keleş
  • Yasin Pullu
  • Sümeyra Kırık
  • Rasim Polat
  • Maîtresse d'école
  • zafer saraç
  • Müleyke
  • şüheda

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0