Adı:
Tarihte Toplumsal Cinsiyet
Baskı tarihi:
Mart 2020
Sayfa sayısı:
400
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257999489
Orijinal adı:
Gender in History: Global Perspectives
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Arkasında yazılı kayıt bırakmış her kültürde erkek kadından daha fazla güce, kaynaklara daha geniş erişime sahip olmuştur. Tarihte Toplumsal Cinsiyet’te ünlü tarihçi Merry Wiesner Hanks; yasal yaptırımlar, entelektüel yapılar, dini sistemler, ekonomik imtiyazlar, sosyal kurumlar ve kültürel normlar gibi başlıklar altında işte bu dengesizliğin tarihini inceliyor. Dişi veya eril olmanın anlamının, toplumun ekonomik ve dini yapıları tarafından nasıl şekillendirildiğini sorgularken bir yandan da bunun tersini, yani toplumsal cinsiyetin, söz gelimi çalışma yaşamını veya dini kurumları nasıl şekillendirdiğini araştırıyor. Wiesner Hanks’in daha önce yayımladığımız Erken Dönemde Modern Avrupa adlı eseri okuyucudan büyük ilgi görmüştü. Yazar bu kitabında da olağanüstü birikimini mükemmel bir sentez gücüyle bir araya getiriyor ve Paleolitik zamandan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman diliminde çeşitli dünya kültürlerinde toplumsal cinsiyetin nasıl kurulduğunun etkileyici bir özetini sunuyor; her bölümün sonunda verdiği geniş kapsamlı kaynakça listeleriyle kitabı öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak eser haline getiriyor.
400 syf.
·Puan vermedi
Bir tarihçi tarafından yazılmış olduğu için mi, bilmiyorum, kitabın düzenleniş biçimine hayran olduğumu öncelikle belirtmek istedim, kitabın kendisineyse tam anlamıyla vuruldum...

Kitap belirli - ve çok önemli- konu başlıklarında cinsiyetçiliğin tarihini incelemiş ve özetlemiş, hemen ardından da oldukça kuvvetli bir ek okuma listesi sunmuş. Zira her bir konu başlığı kendi başına bir kitap olarak yazılabilir...

Eğer feminizm ya da toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği konusunda kendinizi geliştirmek istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, kesinlikle bu kitap bunun için en iyi kaynak olabilir.

Defalarca okumak ve herkese okutmak istediğim bir kitap olarak gönlümde büyük bir yer edindi. Okuyun.

#merryewiesnerhanks
#tarihtetoplumsalcinsiyet
#işbankasıyayınları

#birannedoğdukitap
Japonya'da 1909 yılında fabrikada çalışanların yüzde 62'si düşük ücretle çalışmalarından dolayı kadındı ve bunların çoğunluğu ipek üretiminde çalışmaktaydı. Bu kadınların bazıları aileleri tarafından fabrika sahiplerine satılmışlardı. Onların ürettikleri kumaşlar ve elbiselerden gelen döviz, Japonya'da çelik ve otomobil gibi ağırsanayinin kurulmasını mümkün hale getirdi.
Anaerkil kültürlerde mallar ortaktı, ancak tarım ve hayvancılığın yayılmasıyla erkekler mahsülün, hayvanların ve arazinin üzerinde hak iddia etmeye başladılar. Böylece özel mülkiyet kavramı gelişti. Erkekler özel mülkiyeti ele geçirir geçirmez, birçok kültürde olduğu gibi, mülkiyetin babanın soyundan gelen erkeklere bırakıldığı ataerkil miras sistemi kurdu. Erkekler, mirası kendi vârislerine bırakmayı fazlasıyla önemsemeye başladı ve çocuklarının meşru olduğundan emin olmak için kadınların cinsel yaşamını denetlemeye çalıştılar.
Gerda Lerner, Engels'in mantık yürütmesini öne çıkararak, doğurganlık gücünün kullanılması amacıyla evlilik, fahişelik ve kölelik yoluyla, erkekler arasında takas edilen ilk mülkiyetin kadın olduğunu savunmaktadır.
Kuzeybatı Hindistan'daki Khasi ve Güneybatı Çin'deki Musuo halklarında kadınlar evin reisi ve işletmelerin sahibiydiler, soyadlarını ve mülklerini kızlarına miras bırakabilirlerdi. Bu grupları Hindistan'ın ve Çin'in geri kalanıyla daha benzer hale getirmek yönündeki baskılara rağmen, söz konusu anaerkil uygulamalar günümüze kadar devam etmiştir.
Merry E. Wiesner-Hanks
Sayfa 53 - Türkiye iş Bankası yayınları
Anaerkil kültürlerde mallar ortaktı, ancak tarım ve hayvancılığın yayılmasıyla erkekler mahsülün, hayvanların ve arazinin üzerinde hak iddia etmeye başladılar. Böylece özel mülkiyet kavramı gelişti. Erkekler özel mülkiyeti ele geçirir geçirmez, birçok kültürde olduğu gibi, mülkiyetin babanın soyundan gelen erkeklere bırakıldığı ataerkil miras sistemi kurdu. Erkekler, mirası kendi vârislerine bırakmayı fazlasıyla önemsemeye başladı ve çocuklarının meşru olduğundan emin olmak için kadınların cinsel yaşamını denetlemeye çalıştılar.
Merry E. Wiesner-Hanks
Sayfa 27 - Türkiye iş Bankası yayınları
Toplumsal cinsiyette, "kadın doktor" örneğindeki gibi aksi belirtilmedikçe sözü edilen mutlaka erkektir.
Merry E. Wiesner-Hanks
Sayfa 144 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Birçok kültürde erkeklerin çalışmaları "iş" olarak, kadınların çalışmaları ise "destek", " yardım" veya "ev işleri" şeklinde tanımlanmıştır. Bu yüzden kadınların faaliyetleri , gayri safi yurtiçi üretimi gibi çeşitli istatiksel ölçümler içinde yer almamış halen de almamaktadır ve ekonomik gelişime katkıları görülmemektedir. Böylece ekonomik yaşam büyük ölçüde toplumsal cinsiyet kavramlarıyla şekillenmiştir, dünya kültürlerinin çoğunda erkeklerin işleri ile kadınların işleri arasına keskin çizgiler konulmuştur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tarihte Toplumsal Cinsiyet
Baskı tarihi:
Mart 2020
Sayfa sayısı:
400
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786257999489
Orijinal adı:
Gender in History: Global Perspectives
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Arkasında yazılı kayıt bırakmış her kültürde erkek kadından daha fazla güce, kaynaklara daha geniş erişime sahip olmuştur. Tarihte Toplumsal Cinsiyet’te ünlü tarihçi Merry Wiesner Hanks; yasal yaptırımlar, entelektüel yapılar, dini sistemler, ekonomik imtiyazlar, sosyal kurumlar ve kültürel normlar gibi başlıklar altında işte bu dengesizliğin tarihini inceliyor. Dişi veya eril olmanın anlamının, toplumun ekonomik ve dini yapıları tarafından nasıl şekillendirildiğini sorgularken bir yandan da bunun tersini, yani toplumsal cinsiyetin, söz gelimi çalışma yaşamını veya dini kurumları nasıl şekillendirdiğini araştırıyor. Wiesner Hanks’in daha önce yayımladığımız Erken Dönemde Modern Avrupa adlı eseri okuyucudan büyük ilgi görmüştü. Yazar bu kitabında da olağanüstü birikimini mükemmel bir sentez gücüyle bir araya getiriyor ve Paleolitik zamandan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman diliminde çeşitli dünya kültürlerinde toplumsal cinsiyetin nasıl kurulduğunun etkileyici bir özetini sunuyor; her bölümün sonunda verdiği geniş kapsamlı kaynakça listeleriyle kitabı öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak eser haline getiriyor.

Kitabı okuyanlar 43 okur

  • Dilara sinem baş
  • Dilber Axturk
  • Oğulcan Coşkun
  • Büşra
  • Can Dönertaş
  • Samet B
  • Sinemis
  • Fatma Çekiç
  • Enes Bilekyiğit
  • Gamze

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (4)
9
%31.3 (5)
8
%37.5 (6)
7
%6.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0