Tarihte Türkler ve Alparslan Türkeş

·
Okunma
·
Beğeni
·
169
Gösterim
Adı:
Tarihte Türkler ve Alparslan Türkeş
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
1458
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Berikan Yayınları
Türkler tarihte daima köklü bir kültürün temsilcisi olmuşlardır. Türk kültürü, sahip olduğu sosyal adalet duygusundan kaynaklanan demokrasi hayatıyla, müstakil bir hukuk nizamı, bir inanç sistemi, kutsal kabul edilen bir aile yapısı ve yine kendine özgü bir sanat anlayışıyla bugüne kadar ayakta kalmış müstesna kültür örneklerinden birisi ve hatta ilkidir. MÖ. 2750 yıllarına kadar uzanan Türk tarihinin yaklaşık beş bin seneye yakın bir süre kesintiye uğramadan devam etmesi, daima yaşattığı ve canlı tutmayı başardığı Türk kültürü sayesindedir. Bu sebepledir ki Türk milletinin insanlık tarihi içinde şerefli ve müstesna bir yeri olduğuna şüphe yoktur.
Türk milliyetçiliği meselesi, bilinen Türk tarihi kadar eskidir. Ergenekon Destanı ve Orhun Abideleri gibi geçmişteki kıymet hükümlerimizle birlikte ortaya çıkan Türk milliyetçiliği, Türk yurdunun kutsallığı ve vatanseverlik duygularının ön planda tutulduğu hakim bir anlayışla, tarihte kurulmuş bütün Türk devletlerinde görülmüş ve yaşanmıştır. İbrahim Kafesoğlunun da tespit ettiği gibi, Türk milliyetçiliğinin önemli özelliklerinden birisi milliyetçilik mefhumun tarihte ilk defa Türklerde görülmüş olmasıdır.
Çalışmamız, Türklerin ilk tarih sahnesine çıkışı olan Ergenekon Destanı ile başlatılmıştır. Türklerin Orta Asyadan çıkışı, Türk boyları, Türk devlet ve bayrakları gibi Türk tarihi ile ilgili temel meseleler incelenecektir. Türklerin İslamiyeti kabulü ve İslamiyete kazandırdıkları ele alınacak ve İslamiyet ile yeni bir anlayış ve yeni ruh kazanan Türk milletinin büyük devlet kurmalarındaki felsefe ve anlayış ilmi metotlardan uzak kalmadan okuyucularımızın bütününün anlayacağı bir dille izah edilecektir.
Bilindiği gibi, Türk tarihinde ülkesi ve milletine hizmet etmiş çok sayıda lider vardır. Yakın tarihimizde bu tıp özellikleriyle tebarüz etmiş nadir liderlerden birisi ise şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onu, bir devlet, siyaset ve fikir adamı olarak örnek alan liderlerden bir diğeri de Alparslan Türkeş’tir. Bu sebeple çalışmamıza konu olan Alparslan Türkeş ve onun hayatı boyunca hizmet ettiği Türk milliyetçiliği fikri, Türk tarihinin temel seyri içinde ve daima var olduğuna inandığımız Türk devlet geleneğinin ışığında anlatılmaya çalışılacaktır.
Eser, 30 alt başlıktan meydana gelmekle birlikte üç ana bölüm halinde ele alınmıştır: Birinci kısımda, Türk tarihi başlangıçtan itibaren Milli Mücadele dönemine kadar ana hatlarıyla incelenecektir. İkinci kısımda Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemleri, Mustafa Kemal Paşa merkezli bir seyir takip etmek suretiyle ele alınacaktır. Üçüncü kısımda ise, II. Dünya Savaşı ve 1944 Milliyetçilik Olayı ile birlikte bu kez merkezinde Alparslan Türkeşlin yer aldığı tarihi hadiseler kaynaklara dayanılarak izah edilecektir. (Doç. Dr. E. Semih YALÇIN)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tarihte Türkler ve Alparslan Türkeş
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
1458
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Berikan Yayınları
Türkler tarihte daima köklü bir kültürün temsilcisi olmuşlardır. Türk kültürü, sahip olduğu sosyal adalet duygusundan kaynaklanan demokrasi hayatıyla, müstakil bir hukuk nizamı, bir inanç sistemi, kutsal kabul edilen bir aile yapısı ve yine kendine özgü bir sanat anlayışıyla bugüne kadar ayakta kalmış müstesna kültür örneklerinden birisi ve hatta ilkidir. MÖ. 2750 yıllarına kadar uzanan Türk tarihinin yaklaşık beş bin seneye yakın bir süre kesintiye uğramadan devam etmesi, daima yaşattığı ve canlı tutmayı başardığı Türk kültürü sayesindedir. Bu sebepledir ki Türk milletinin insanlık tarihi içinde şerefli ve müstesna bir yeri olduğuna şüphe yoktur.
Türk milliyetçiliği meselesi, bilinen Türk tarihi kadar eskidir. Ergenekon Destanı ve Orhun Abideleri gibi geçmişteki kıymet hükümlerimizle birlikte ortaya çıkan Türk milliyetçiliği, Türk yurdunun kutsallığı ve vatanseverlik duygularının ön planda tutulduğu hakim bir anlayışla, tarihte kurulmuş bütün Türk devletlerinde görülmüş ve yaşanmıştır. İbrahim Kafesoğlunun da tespit ettiği gibi, Türk milliyetçiliğinin önemli özelliklerinden birisi milliyetçilik mefhumun tarihte ilk defa Türklerde görülmüş olmasıdır.
Çalışmamız, Türklerin ilk tarih sahnesine çıkışı olan Ergenekon Destanı ile başlatılmıştır. Türklerin Orta Asyadan çıkışı, Türk boyları, Türk devlet ve bayrakları gibi Türk tarihi ile ilgili temel meseleler incelenecektir. Türklerin İslamiyeti kabulü ve İslamiyete kazandırdıkları ele alınacak ve İslamiyet ile yeni bir anlayış ve yeni ruh kazanan Türk milletinin büyük devlet kurmalarındaki felsefe ve anlayış ilmi metotlardan uzak kalmadan okuyucularımızın bütününün anlayacağı bir dille izah edilecektir.
Bilindiği gibi, Türk tarihinde ülkesi ve milletine hizmet etmiş çok sayıda lider vardır. Yakın tarihimizde bu tıp özellikleriyle tebarüz etmiş nadir liderlerden birisi ise şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onu, bir devlet, siyaset ve fikir adamı olarak örnek alan liderlerden bir diğeri de Alparslan Türkeş’tir. Bu sebeple çalışmamıza konu olan Alparslan Türkeş ve onun hayatı boyunca hizmet ettiği Türk milliyetçiliği fikri, Türk tarihinin temel seyri içinde ve daima var olduğuna inandığımız Türk devlet geleneğinin ışığında anlatılmaya çalışılacaktır.
Eser, 30 alt başlıktan meydana gelmekle birlikte üç ana bölüm halinde ele alınmıştır: Birinci kısımda, Türk tarihi başlangıçtan itibaren Milli Mücadele dönemine kadar ana hatlarıyla incelenecektir. İkinci kısımda Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemleri, Mustafa Kemal Paşa merkezli bir seyir takip etmek suretiyle ele alınacaktır. Üçüncü kısımda ise, II. Dünya Savaşı ve 1944 Milliyetçilik Olayı ile birlikte bu kez merkezinde Alparslan Türkeşlin yer aldığı tarihi hadiseler kaynaklara dayanılarak izah edilecektir. (Doç. Dr. E. Semih YALÇIN)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Uğur İlhan

Kitap istatistikleri