Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.234
Gösterim
Adı:
Tarihte ve Bugün Şamanizm
Alt başlık:
Materyaller ve Araştırmalar
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
229
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751607388
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslam ve Batı kaynaklarında epeyce malumat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar içermektedir..
229 syf.
·10/10 puan
Abdülkadir İnan- Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar
_______________
Prof. Abdülkadir İnan Başkurdistan’da doğmuş ve Zeki Velidi Togan’ın tavsiyesi üzerine Türk boylarını kapsayacak şekilde folkor araştırmaları yaptı. Şamanizm üzerine en iyi çalışma, araştırma yapacak arkadaşlar muhakak okumalı. Şamanlar saçı yapar Şamanizm inancında toplum en değerli şeyini saçar mesela hayvancılık ile uğraşan toplumlar için süt, tarımla uğraşan toplum için darı, buğday vs. Hâlâ bazı düğünlerde saçı yapılmaktadır. Mesela bizim düğünlerde para ve şeker saçarlar. Şamanların üzerinde kartaldan tüyler olur kartal Şamanizmde önemli bir hayvan baharın gelişini müjdelicisidir. Şamanizmde iyi ruhlar ve kötü ruhlar vardır. Kötü ruhların tanrıları farklı iyi ruhların tanrıları farklıdır. Mesela Alkarası kötü ruhların tanrısıdır. Şamanizm biliyorsunuz doğayla iç içe bir din dinler doğdukları toplumla uyumludurlar. İlk şamanlar kadınlardır.Şamanizm bizim kodlarımızda var sadece fark etmiyoruz yatır gezmek, muska yaptırmak, uzun ömürlü olması için çocuklara Yaşar ismi vermek, ağaçlara çaput bağlamak , hastalık dolayısıyla çocuğun adını değiştirmek, kötü ruhlardan korunmak için “iyi saatte olsunlar” demek ve uzar gider. Çin, İslam ve Batı kaynakları tetkit edilerek yazılmış bir eser , İskit ve Hun döneminlerinden günümüze kadar gelen inançları ele alıyor. Kitabın tek eksi yönü çok fazla yazım yanlışı vardı. Benim en çok yararlandığım kitaplardan biri oldu. Meraklısına tavsiye ederim.
229 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10 puan
Bu kitabın ilk baskısı 1954 yılında yapıldıktan sonra 1972, 1986, 1995 ve 2000 yılında da 5. baskısı yapılmış (okuduğum baskı). İçindekiler kısmına baktığımızda, "Tarihte şamanizm, yaradılışa dair efsaneler, tufan efsanesi, kıyamet, tanrılar ve ruhlar, ateş, kam, ayin, tören, bayram, dua, falcılık, kehanet, evlenme, doğum, ölüm" gibi çeşitli başlıklara sahip.

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Çin, İslam ve Batı kaynaklarında geniş bilgi olsa da bunların dağınıklığı yüzünden erişim sıkıntısından bahsediyor yazar. Bulabildiği kaynaklardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda da bu kitabı ortaya çıkarmış.

Bu ve buna benzer kitapların önemi ise, insanların yaptığı bireysel ya da toplumsal bazı davranışların kökenleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamasıdır. Bu sayede asırlardır sözlü ve yazılı kültür yoluyla aktarılan bilgiler yoluyla şu anki yapılan bazı davranışlar hakkında bilgi sahibi de olabiliyoruz.

Özellikle eski Türk inanışları ile ilgili araştırma yapan ya da merak eden okuyuculara yöneliktir. Şu an yapılan bazı dini ve geleneksel inanışların kaynağı orta Asya'ya kadar gitmektedir.

Çok uzun zamandır okumayı planladığım kitabı en sonunda okudum. Tavsiye ederim. Ama herkese her kesime de hitap etmiyor.

Bu kitabı 3 - 6 Kasım 2019 tarihlerinde okuyup bu inceleme yazısı ise yine 6 Kasım 2019 tarihinde 1000Kitap sitesine eklenmiştir.
229 syf.
·580 günde·Puan vermedi
Ders kitabı niteliğinde bilgi yüklü kitap..
Eski zamanlara ait dogru noktalar ile atıflar ıspatlar ile kıyaslamalar.. Dili ağır olmasına rağmen sakin okunduğunda anlasılır
229 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Şamanizm ve Şamanizm’e ait kültlerin çeşitli Türk kavimlerinde nasıl olduğunu, benzerlik ve farklılıklarını ve bir kısmının İslamiyet’ten sonraya ve bugüne nasıl taşındığını anlatıyor.
Kırgızların anayurdu Yenisey ırmağının kaynakları idi.
Yenisey havzasında bulunan yazıtların bunlara ait olduğu tahmin edilmektedir. Çin kaynaklarına göre “ Kırgızların yazı ve
dilleri tıpkı Uygurlarınki gibi idi. Çin ve îslâm kaynaklarının verdikleri bilgilerden anlaşıldığına göre Kırgızlar şamanist idiler.
Altaylı Şamanistler bir gün bu yer dünyasının sonu geleceğine inanırlar, bu gelecek güne "kaglançı çak" derler ki harfi harfine "kalacak olan çağ" demektir. "Kalgançı çak" inanışına göre zaman geçtikçe kişioğlu topluluğu azacak, günah işlerden çekinmeyecek, fenalık alabildiğine çoğalacaktır, iyi tanrı Ülgen bu günahlı topluluktan uzaklaşacak, karanlık dünyadaki kötü tanrı Erlik yeryüzüne yaklaşacak, yardımcılarından Karaş ondan önce yeryüzüne çıkacaktır. Kişioğulları iyi tanrı Ülgen'i unutacaklar.
Şamanistlerin inanışlarına göre güneş ve ay ile kötü ruhlar mücadeleye kalkışırlar, bazen yakalayıp karanlık dünyalarına sürüklerler. Güneş ve ayın tutulmasının sebebi budur.
Ramsted tarafından Kuzey Moğolistan'da bulunan bir yazıtta "Ben Kırgız oğluyum." diyen bey "mar"ına yüz er ve mesken verdiğini söylüyor ve oğullarına "mar'ı gibi olmalarını tavsiye ediyor.
"Mar" kelimesi Süryanice "efendi", "öğretmen" demek.
Kırgızlar Şamanist idiler. Tanrılara-ruhlara kurban sunarlardı, kurban ayini içini muayyen zamanları yoktu. Şamanlarına kam derlerdi. Sulara, ağaçlara kurbanlar sunarlardı. Gardizî şu malumatı veriyor: Kırgızlar, Hintliler gibi ölülerini yakarlar ve "ateş en temiz şeydir, ateşe düşen her şey temiz olur, ölüyü de ateş kirlerinden ve günahlarından temizler" derler.
Eski Türkçede tengri kelimesi göze görünen gök ve "Allah" anlamlarını ifade etmiştir. Şimdiki Şamanistler nasıl ki bir dağ yahut bir ırmağı aynı zamanda bir ruh telakki ediyorlarsa eski Türkler de göğü (semayı) öyle, yani maddî bir varlık sandıkları gök ile yüksek ve büyük bir ruhu - tanrıyı aynı şey telakki etmişlerdir.
Moğol istilası Orta Asya ve Volga Havzası Müslümanlarında, ölmek üzere bulunan Şamanizm kalıntılarının tekrar canlanmasına sebep olmuştur. Moğol Devri'nde Şamanizm, üç büyük dinin İslam, Hristiyanlık ve Budizm'in mücadelelerine saha oldu. Şamanizm, Budizm ve İslam dinlerine bir sürü kalıntılarını bırakarak ancak Sibirya ormanlarında ve Altay Dağları'nda barınabildi.
Gök ve yer yoktu. Uçsuz bucaksız deniz vardı, Tanrı Ülgen bu deniz üzerinde uçuyor, konacak katı yer arıyordu. Fakat bulamıyordu. O zaman gönlüne bir ilham oldu: "Önündeki nesneyi yakala!" Ülgen bu sözleri tekrarlayarak ellerini öne uzattı; birdenbire su yüzüne çıkıveren taşı yakaladı ve bunun üzerine oturdu. Böylece oturacak yer bulduktan sonra dünyayı yaratmak istedi. Fakat "Ne yaratayım, nasıl yaratayım?" diye düşündü. Birdenbire suyun içinden Ak Ana karşısına çıkıverdi ve "Bir nesne yaratmak istersen 'yaptım oldu' de, 'yaptım olmadı' deme!"
"Falcılık Şamanizm'in başlıca unsurlarından biridir. Fal eski Türkçede ırk kelimesiyle ifade edilmiştir. Mahmud Kâşgarî ırk kelimesini "falcılık, kâhinlik ve bir kimsenin gönlündekini bilmek" diye açıklamaktadır."
Şamanizm devrinden kalma mukaddes ağaçlar, ataların ve büyük şamanların mezarları İslamlaştırılmış ve “evliya”ların türbesi olmuştur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tarihte ve Bugün Şamanizm
Alt başlık:
Materyaller ve Araştırmalar
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
229
Format:
Karton kapak
ISBN:
9751607388
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslam ve Batı kaynaklarında epeyce malumat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar içermektedir..

Kitabı okuyanlar 87 okur

  • Furkan Yorgancı
  • Olgun Erdem
  • oyuxii
  • Melike Ak
  • Biricik Taştan Güleç
  • ☘plausible deniability☘
  • Tuğçe Erdemir
  • Elif Hatice İlkkurşun
  • Mehmet41
  • Dingonun Ahırı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60.7 (17)
9
%17.9 (5)
8
%14.3 (4)
7
%0
6
%3.6 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%3.6 (1)