Adı:
Tarihten Çıkan Siyaset
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753427777
Orijinal adı:
Politics out of History
Çeviri:
Emine Ayhan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayıncılık
"İlerlemeye duyulan inanç kaybolup, egemen birey ve devletler zayıflayınca, arzu özgürlüğün yanı sıra cezaya da talip olunca, bütün siyasi kanıların, inançların olumsal ve öznel olduğu meydana çıkınca, sol ve liberal siyasi yönelimlerin başına ne geldi? Modernliğin geleneksel pusulası bozulduktan sonra, çağdaş siyasi coğrafyada nasıl yol alabildik?" gibi soruların cevabını arıyor Tarihten Çıkan Siyaset. Kitap aynı zamanda tarih üstüne düşünmek için de kışkırtıcı tezler ortaya atıyor. Çağdaş liberal demokrasinin gidişatını kaygı verici bulan ve Freud, Marx, Nietzsche, Spinoza, Benjamin ve Derrida gibi farklı düşünürlerin fikirleri eşliğinde günümüzde demokrasinin nasıl olanaklı olabileceğini yeniden düşünmek isteyen okurlar için, bu kitap özlü ve zengin bir kaynak niteliğinde.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"...Maddi anlamda emeklerine yabancılaşmış işçiler grev yapabilirler, yönetimi devirebilirler hatta ele bile geçirebilirler, ama yabancılaşmış ruhları ne olacak? Hatta belki daha da önemlisi: Yabancılaşmış ruhların, bırakın kurulmuş olan mekanizmaya çomak sokmayı, onunla işbirliğine gitmeleri ihtimali yok mudur?.."
"Biliyorum, ama yine de..." Peki, bir siyasi düzenin harcını oluşturan inançlar fetişleştiği zaman ne olur?
Foucault'da, değerlere şekil veren de, bilgiye yönelik belli türden tutkuları ve hegemonik bilgileri üreten de iktidardır. Arzular, değerler ve kültürel idealler iktidarın kaynağı değil, etkileri, sonuçlarıdır.
"Her dönemde hakim fikirler hakim sınıfın fikirleridir. Hakim sınıfın fikirleri ise ; hakim sınıfı hakim kılan ilişkileri idealize eden fikirlerin felsefik ifadelerinden başka bir şey değillerdir."
"Aynı sol-liberal yayınların sürekli hükümetin yolsuzlukları, kapitalizmin gaddarlıkları, emperyalizmin zorbalıkları hakkında yaptıkları bitmez tükenmez dırdırda olduğu gibi: Bunları gündeme getirenlerler mağdur olanlar değil, çoğu zaman başkalarıdır. Bu başkaları genelde eleştiride bulunduğu düzene gereksinim duymakla kalmayıp aynı zamanda varlıkları o sistemin varlığına sımsıkı bağlı olanlardır..."
"...Uluslararası güçlerle karşı karşıya kaldığımız şu an da "ortak" ulusal çıkarlardan bahsetmek gülünçleşmiştir. Ulusal ekonomiler siyasi ve ekonomik anlamda önemini kaybetmediği halde. (...)

Yaşanan acıların bedelinin bir gün ödeneceğini, daha hikmetli, daha müreffeh, daha barışçıl, daha özgür bir dünyaya uyanacağımızı kimse vaat edemiyor. Nihilizm terimi halimizi tasvir etmekte yetersiz.
"..Nasıl solcular topyekûn eleştiri ve topyekûn dönüşüme bağlan­maktan kurtulmuş değilse, liberaller de henüz ontolojik ve siyasi evrenselciliğe, dolayısıyla asimilasyonist siyasete bağlanmaktan kur­tulmuş değiller. Ne solcular ne de liberaller tarihte ilerleme fikrin­den kurtulabilmiş durumda. Ne solcular ne de liberaller özgürlük ve eşitliği haklar, egemenlik ve devlet kavramları olmadan, dolayısıy­la egemen özne ve tarafsız devlet figürleri olmadan kavrayabilmek­tedir. Bu bağlılıkları yası tutulamayacak -bağlılıklar kadar bariz ol­madı..."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tarihten Çıkan Siyaset
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753427777
Orijinal adı:
Politics out of History
Çeviri:
Emine Ayhan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayıncılık
"İlerlemeye duyulan inanç kaybolup, egemen birey ve devletler zayıflayınca, arzu özgürlüğün yanı sıra cezaya da talip olunca, bütün siyasi kanıların, inançların olumsal ve öznel olduğu meydana çıkınca, sol ve liberal siyasi yönelimlerin başına ne geldi? Modernliğin geleneksel pusulası bozulduktan sonra, çağdaş siyasi coğrafyada nasıl yol alabildik?" gibi soruların cevabını arıyor Tarihten Çıkan Siyaset. Kitap aynı zamanda tarih üstüne düşünmek için de kışkırtıcı tezler ortaya atıyor. Çağdaş liberal demokrasinin gidişatını kaygı verici bulan ve Freud, Marx, Nietzsche, Spinoza, Benjamin ve Derrida gibi farklı düşünürlerin fikirleri eşliğinde günümüzde demokrasinin nasıl olanaklı olabileceğini yeniden düşünmek isteyen okurlar için, bu kitap özlü ve zengin bir kaynak niteliğinde.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Bahri Uçakcıoğlu
  • Cezmi şeker
  • Sivori

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0