Adı:
Tasavvuf Bahçeleri
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180486
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Zahir ilimlerinin, mevzu genişliği itibariyle tasavvuf ilmine nisbeti, bir damlanın bir deryaya kıyası olduğu, bazı tasavvuf büyüklerinin açıkladıkları hususlardandır. Zira, tasavvufun mevzuu, yerinde de bahs ve zikrolunacağı gibi, meal olarak, Allah'ın Zatıdır. Öbür ilimlerin mevzuu, ne kadar geniş farzedilse de 'mümkinat dairesi - olabilirler alemi'nden dışarı çıkamaz. 'vücup alemi - olması gerekenler alemi'ne nisbetle 'imkan alemi - olabilirler alemi'nin ne olduğu, beyandan uzaktır. Şu halde, tasavvuf ilmi, zevki ve vicdani olduğundandır ki, şanına layık bir şekilde kalemlerin diliyle yazılması ve insanların diliyle ifadesi mümkün değildir. Bununla birlikte, bağlıları tarafından pek çok kitap ve risaleler telif ve tertip edilmek suretiyle, imkan nisbetinde izahına gayret sarfedilmiş, muazzam maksat ve meseleleri de onların sohbetleri esnasında beyan ve izah olunagelmiştir...
176 syf.
·3 günde·Beğendi·Puan vermedi
Doğrusu inceleme yapmaya çekindiğim bir kitap oldu ancak etkinlik (#28167510)gereği bir şeyler yazmaya çalıştım.

Necip Fazıl Tasavvufun anlamından oluşuna ve nasıl yaşanması gerektiğine kademelerine farklı başlıklar altında yer vermiş her bir kademeyi basamağı Tasavvuf ehlin de olması gerekenleri tek tek açıklayıp anlatmıştır.
Kitap içerisinde genel de  NFK'nın üstadı Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kitaplarından alıntılar ve sözler bulunmakta ve yine Tasavvuf ilminde alim olmuş ki onlara Mutasavvuf denir, sahabelerden alimlerden sözler ve örnekler yer almakta kitap da kaynak ve isim çok olunca bu da beni her ismi kaynağı ayrı ayrı araştırmaya sevk etti kitap bitti ancak kafam da deli sorular var biraz daha derine inme isteği uyandırdı.

*KİTAPTAN*
Ehl-i Sünnet bağlılarından, kalplerini gaflet yollarından
koruyan, nefslerini Allah ile hıfz edip murakabe edenlerin bu vasıflarına «tasavvuf» ve
kendilerine de «sûfî» denilerek, bununla diğerlerinden ayrıldılar.

Şu halde, tasavvuf ilmi, zevkî ve
vicdanî olduğundandır ki, şanına lâyık bir şekilde kalemlerin diliyle yazılması ve insanların
diliyle ifadesi mümkün değildir. Bununla birlikte, bağlıları tarafından pek çok kitap ve
risaleler telif ve tertip edilmek suretiyle, imkân nisbetinde izahına gayret sarf edilmiş,
muazzam maksat ve meseleleri de onların sohbetleri esnasında beyan ve izah oluna
gelmiştir.
176 syf.
·4 günde·Beğendi·8/10
Üstad Necip Fazıl Kısakürek bu kitabında mürşidi "Esseyyid Abdülhakim Arvasi " den aldığı ilhamla adeta " Tasavvuf Bahçesinden " sunumlar yapıyor.Her okuyucu nasibine düşeni alabilir...
Bu tasavvuf konusu öyle bir konudur ki ; Hani bazı şeyler vardır ya,anlatılmaz ( anlatılamaz ) yaşanır denir,işte bu da öylesine bir konu.
Öyle ki ; en basit bir olayda / konuda ,birileri mutluluktan uçar veya gözyaşı dökerken bazıları bu yaşananlara ya gülüp geçer,bazıları es geçer,bazılarının aklı bile almaz veya anlamaz.
Tasavvufun özetlenmiş bir şekilde anlatıldığı,zaman zaman deruni konuların olduğu bu kitabı okumak için ( daha derinlere dalmak için yüzme bilmek şart ( !? ) ...)
Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
176 syf.
·3 günde·8/10
Selam hidayette olana!
"Allah'tan başka kimsede,hiçbir davranış ve kuvvet yoktur!" Şu halde,tasavvuf ilmi,ancak yol göstericidir.Gâyesi,kötü ahlâk ve maddî -mânevi düşük vasıflardan arınmak netice ise Peygamber ahlâkı kazanmaktır.
Dikenli bir ağacın dikenlerini âdeta elle soymak kadar zor bu yolda bir destek...
Tasavvufta ilk basamak hatta son basamak niyettir.Niyet güzel,doğru olacak ki netice güzel,doğru olsun.
Bu hususta Üstad; bizlere gerek tasavvuf büyüklerinin beyanlarından gerekse tasavvuf ıstılahlarından numüneler sunar.Bölüm bölüm olan bu eserde tasavvuf kelimesinin doğuşu ile başlayan yolu vahdet-i vücud ile bitirir.
Bizlere sunduğu bilgiler ise Üstad'ın Üstad'ı Esseyyid Abdülhakîm Arvasî ile olan muhabbetten kalemine dökülen akvaller...
Tasavvufla alâkadar olanlara nasihat,irade (kalpte aşk ateşinden bir kor) niyetiyle okunacak bir eser...
176 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Üstad
Maruf-i Kerhi Hazretleri'nden: " Tasavvuf, sevgilinin kapısında kovulunsa da orada yerleşmektir."
Sözünü paylaşmakta kitapta ve tasavvufun bir çok inceliklerini eşsiz kalemiyle bizlere ulaştırmış. Kitabında tasavvufa dair bir çok konuyu ele alıyor ve bir çoğunun da kaynağını, söyleyen kişiyi belirtmekte. Meraklısına veya meraklısı olmak isteyene eşsiz bir rehber.
İyi okumalar
176 syf.
·13 günde·Beğendi·Puan vermedi
İrşad edicim, kurtarıcım ve efendim Abdülhakim Arvasi Hazretlerine ait dışından öğretici mahiyette bu son asrın en büyük din eserini, en titiz sadakat , en derin dikkat ve en keskin haşyetle sadeleştirirken, kendimden ekleyeceğim biricik ölçü, Büyük Veli'nin muazzez ruhaniyetine sığınmak ve affını dilemektir.
176 syf.
·Puan vermedi
Tek kelime ile harika, tavsiye ettiğim bir kitaptır herkesin okumasını şiddetle tavsiye ederim.......................................................................
Bu zamana kadar başımıza ne geldiyse,şaşırtıldığımız,bezdirildiğimiz ve yıldırıldığımız için geldi. Şaşırmayacağız,bezmiyeceğiz,yılmayacağız. Şaşırtırlar; şaşırmamanın devâsı zekâdır. Bezdirirler; bezmemenin ilâcı aşktır. Yıldırırlar; yılmamanın merhemi imandır.
Tasavvufun gâyesi, kötü ahlak ve maddî-mânevi düşük vasıflardan arınmak; iyi ahlak ve üstün vasıflarla donanmaktır.
Ebu Muhammed Cerirî, tasavvufun tarifinde dedi ki:
«- Tasavvuf, her düşük ahlâktan çıkmak, her yüksek ahlâka ermek...»
Semnun Rahmetullah, muhabbetten söz ettiği zaman, mescidde bulunan bütün kandillerin kırılıp parça parça döküldüğünü İbn-i Meşruk rivayet etmiştir. Yine Semnun, bir toplulukta oturmuş, muhabbetten bahsederken, bir ufak kuşun, yavaş yavaş kendisine yaklaşıp elinin üstüne konduğunu ve sonra gagasını yere vurmasıyla beraber kan akmaya başlayarak düşüp öldüğünü de İbrahim Fanık rivayet etmiştir. Bundan anlaşılıor ki; muhabbete dair kelimelerin cemadata vehayvanlara tesiri vardır. Ancak, bütün cansız varlıklardan hayvanlara kadar tesir eden muhabbet, gafil halka tesir etmiyor!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tasavvuf Bahçeleri
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180486
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Zahir ilimlerinin, mevzu genişliği itibariyle tasavvuf ilmine nisbeti, bir damlanın bir deryaya kıyası olduğu, bazı tasavvuf büyüklerinin açıkladıkları hususlardandır. Zira, tasavvufun mevzuu, yerinde de bahs ve zikrolunacağı gibi, meal olarak, Allah'ın Zatıdır. Öbür ilimlerin mevzuu, ne kadar geniş farzedilse de 'mümkinat dairesi - olabilirler alemi'nden dışarı çıkamaz. 'vücup alemi - olması gerekenler alemi'ne nisbetle 'imkan alemi - olabilirler alemi'nin ne olduğu, beyandan uzaktır. Şu halde, tasavvuf ilmi, zevki ve vicdani olduğundandır ki, şanına layık bir şekilde kalemlerin diliyle yazılması ve insanların diliyle ifadesi mümkün değildir. Bununla birlikte, bağlıları tarafından pek çok kitap ve risaleler telif ve tertip edilmek suretiyle, imkan nisbetinde izahına gayret sarfedilmiş, muazzam maksat ve meseleleri de onların sohbetleri esnasında beyan ve izah olunagelmiştir...

Kitabı okuyanlar 63 okur

  • Mirzabey
  • Mihriban KAYA
  • S2345
  • Oguz cet
  • Bluebead
  • Ahmet Güler
  • serenkuru
  • Bey Böyrek
  • Beyza Oğuz
  • D£R ¥@

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%35.7
25-34 Yaş
%35.7
35-44 Yaş
%14.3
45-54 Yaş
%7.1
55-64 Yaş
%7.1
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%39
Erkek
%61

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%53.1 (17)
9
%12.5 (4)
8
%18.8 (6)
7
%6.3 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%9.4 (3)