Adı:
Tasavvuf Eğitiminde Nefs-Tevhid-Zat
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059559362
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
H Yayınları
Hak ehli ârifler nefis terbiyesinden geçerek ilâhî ahlâka ulaşmış insanlardır. Hak âriflerinin içlerinde halkı Hakk’a davet eden, vahdetin rengine boyanan mürşid-i kâmiller vardır. Onların iç dünyaları ilâhî sırlarla doludur. Bu zâtlar gerçekte insanı Hakk’a ve hakîkate, eşyanın hakîkatine yönlendirerek irşâd etmeye çalışırlar.

Elinizdeki kitabın yazarı Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî de Hakk’ı bilen ve insanları Hakk’a yönlendiren ârif kişilerden biridir. Bu kitapta Nasûhî Efendi, tefekkür ve terbiye dünyasını okuyuculara açmakta; onlara nefs, tevhîd ve Zât kavramı etrafında önemli izahlar yapmaktadır. “Tasavvuf Eğitiminde Nefs Tevhîd Zât” ismiyle yayınladığımız bu kitap, klasik bir seyr ü sülûk kitabıdır ve okuyucusuna mânâ denizinden inciler sunmaktadır.

“Her şey onun sıfatlarının bir görüntüsüdür. Zira her şey onun gücünün bir takdiri, iradesinin isteği, fiilinin ve dileğinin zuhur etmesidir. Allah kulunun fillerini kendi fillerinde, sıfatlarını da kendi sıfatlarında yok eder. Ondan başka mevcûd yoktur. İsimlerinin sırlarıyla sâdık kulunun gönlüne tecellî eder.”
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Şeytan zikredenin zihnini karıştırır. Çünkü nefis kalbi istila etmekte ve bağımsız, kendine ait müstakil benliğinin var olduğu iddiasında bulunmaktadır. Askerleri de heva, şehvet ve şeytanın vesveseleridir. Kul, ihlasla inkar ve kabul etme anlamındaki "La ilahe illa'llah" kelimesini söylerse rablik iddia eden ve nefis, heva, şehvet ile şeytanın vesveseleri gibi ilahlık taslayan tanrıları inkar eder.
Uzlet iki türlüdür:
Birincisi, avamın uzletidir ki onların şerlerinden selamet bulması değil, kendi şerrinin onlardan uzak olması için bedenen insanlardan uzaklaşmaktır...Bu uzlet nefsi hakir görme ve küçümsemeyle sonuçlanır.
İkincisi, havasın uzletidir ki insanlarla kaynaşmış ve onlarla beraber olsa bile insani sıfatlardan uzaklaşarak meleki sıfatlarsa yönelmektir...Bunun anlamı zahiriyle insanlarla bilrikte olmak, batını ve sırrıyla onlardan uzak olmaktır.
Sükut iki türlüdür:
Birinci tür, avamın sükutudur ki, yalan ve gıybeti bırakarak dili tutmaktır.
İkinci tür, havassın sükutudur ki, heybetin gücünün hakim olması için dilin tutulmasıdır.
Bazı sufiler demiştir ki tövbenin şartları sekizdir:
1. Geçmişte yaptıklarına pişman olmak,
2. İçinde bulunduğu anı terk etmek, yani Hakk'ın kendisi için takdir ettiklerine boyun eğmektir.
3. Gelecekte daha önce yaptıklarını işlememe konusunda kararlı olmaktır.
4. Kul hakkını ödemektir.
5. Allah'a karşı yerine getirilmemiş kulluk görevlerini kaza etmektir.
6. Riyazet ve nefs terbiyesi yoluyla haramdan oluşan vücuttaki yağları ve etleri eritmektir.
7. Yiyeceğin, içeceğin ve giyeceğin helal olmasına dikkat etmektir.
8. Kalbi nefret, hile, kurnazlık, haset, kin, aşırı istek ve ölümü unutma gibi kötü huylardan temizlemektir.
Nefsin aslı unsurlardan oluşur...Filozoflar onu hayvani ruh olarak isimlendirmişlerdir. Nefis, konuşan nefis (nefs-i natıka) denilen kalp ile beden arasında bir araçtır...O birini diğerine bağlamak için bir yandan yumuşaktır bir yandan da serttir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tasavvuf Eğitiminde Nefs-Tevhid-Zat
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059559362
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
H Yayınları
Hak ehli ârifler nefis terbiyesinden geçerek ilâhî ahlâka ulaşmış insanlardır. Hak âriflerinin içlerinde halkı Hakk’a davet eden, vahdetin rengine boyanan mürşid-i kâmiller vardır. Onların iç dünyaları ilâhî sırlarla doludur. Bu zâtlar gerçekte insanı Hakk’a ve hakîkate, eşyanın hakîkatine yönlendirerek irşâd etmeye çalışırlar.

Elinizdeki kitabın yazarı Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî de Hakk’ı bilen ve insanları Hakk’a yönlendiren ârif kişilerden biridir. Bu kitapta Nasûhî Efendi, tefekkür ve terbiye dünyasını okuyuculara açmakta; onlara nefs, tevhîd ve Zât kavramı etrafında önemli izahlar yapmaktadır. “Tasavvuf Eğitiminde Nefs Tevhîd Zât” ismiyle yayınladığımız bu kitap, klasik bir seyr ü sülûk kitabıdır ve okuyucusuna mânâ denizinden inciler sunmaktadır.

“Her şey onun sıfatlarının bir görüntüsüdür. Zira her şey onun gücünün bir takdiri, iradesinin isteği, fiilinin ve dileğinin zuhur etmesidir. Allah kulunun fillerini kendi fillerinde, sıfatlarını da kendi sıfatlarında yok eder. Ondan başka mevcûd yoktur. İsimlerinin sırlarıyla sâdık kulunun gönlüne tecellî eder.”

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Nevişahsınamünhasırolamayan

Kitap istatistikleri