Adı:
Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756720240
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sır Yayıncılık
"Tarikatların başlangıcı, şer-i şerifin esaslarına sımsıkı sarıldıktan sonra mümkün olduğu kadar zikir ve O’nun insanlara lütfettiği nimetler ile yüce kudreti üzerinde derin tefekkür, ortası; "İnsanlarla aşırı derecede ülfet ve ünsiyyet, onlarla fazlaca haşir-neşir olmak iflas alametidir," denildiği gibi, insanlarla, ya da cezbedici diğer dünyevi şeylerle değil yalnız Allah’la meşgul olmak ve yalnız O’na yakın ve O’nunla ünsiyyet etmektir. Neticesi ise; her zaman Hakk’ın huzurunda bulunduğu inancına sahip olmak, kendisinde, çevresinde hulasa her şeyde Hakk’ı görebilmek, bir an bile Allah şu’urunda uzak kalmamaktır. Daha doğru bir ifade ile İslam’ı "İhsan" derecesinde ve her an Cenab-ı Hakk’ın murakabe ve denetimi altında yaşadığına inanarak ibadet etmek ve öylece yaşamaktır."
96 syf.
·12 günde·8/10
Tasavvuf ve tarikatlar ile ilgili tüm sorulara Kuran-ı Kerim ayetleri ve hadisler örnek gösterilerek açık ve detaylı cevapların verildiği güzel bir eser. Konu hakkındaki tüm merakları gideriyor.
Namaz ve Kur'ân, çirkin ve iğrenç şeylerden vazgeçirirse de, sâhibini cennete veya sevâba ulaştırabilir fakat Allah'a ulaş- tıramaz. Ne var ki zikir, kişiyi Allah'a ulaştırır. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark vardır. Çünkü zikrin kıymeti, zikredilenin kıymet ve yüceliği ile ölçülür. Öyle ise Allah'ı zikretmek, Kur'ân-ı Kerim okumak ve nâfile namaz kılmaktan daha büyük ve önemlidir. (Rûhü'l-beyân'dan kısaltılarak alınmıştır.)
Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden kaçınanlar, yani «Takvâ» sahibi olanlar ve «zühd»e sımsıkı sarılanlar her devirde ister istemez kendilerini tasâvvuf âlemi içinde bulmuşlardır. Çünkü zühd ve takvânın yüceliği, kişiye tasavvuf âleminin kapısını açmada anahtar olmuştur.
 Ey inananlar; Zandan çok sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın, biriniz diğerini arkadan çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Işte bundan iğrendiniz. O halde Allah’tan korkun, şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul eden, çok esirgeyendir.
(Hucurat 12)
Tarikatların başlangıcı, şer'-i şerifin esaslarına sımsıkı sarıldıktan sonra mümkün olduğu kadar zikir ve O'nun insanlara lütfettiği nimetler ile yüce kudreti üzerinde derin tefekkür, ortası; «İnsanlarla aşırı derecede ülfet ve ünsiyyet, onlarla fazlaca haşir-neşir olmak iflâs alâmetidir» denildiği gibi, insanlarla, ya da cezbedici diğer dünyevi şeylerle değil yalnız Allah'la meşgûl olmak ve yalnız O'na yakın ve O'nunla ünsiyyet etmektir. Neticesi ise; her zaman Hakk'ın huzûrunda bulunduğu inancına sahip olmak, kendisinde, çevresinde hulâsa her şeyde Hakk'ı görebilmek, bir an bile Allah şu'ûrundan uzak kalmamaktır. Daha doğru bir ifâde ile İslâm'ı «İhsân» derecesinde ve her an Cenâb-i Hakk'ın murakabe ve denetimi altında yaşadığına inanarak ibâdet etmek ve öylece yaşamaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756720240
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sır Yayıncılık
"Tarikatların başlangıcı, şer-i şerifin esaslarına sımsıkı sarıldıktan sonra mümkün olduğu kadar zikir ve O’nun insanlara lütfettiği nimetler ile yüce kudreti üzerinde derin tefekkür, ortası; "İnsanlarla aşırı derecede ülfet ve ünsiyyet, onlarla fazlaca haşir-neşir olmak iflas alametidir," denildiği gibi, insanlarla, ya da cezbedici diğer dünyevi şeylerle değil yalnız Allah’la meşgul olmak ve yalnız O’na yakın ve O’nunla ünsiyyet etmektir. Neticesi ise; her zaman Hakk’ın huzurunda bulunduğu inancına sahip olmak, kendisinde, çevresinde hulasa her şeyde Hakk’ı görebilmek, bir an bile Allah şu’urunda uzak kalmamaktır. Daha doğru bir ifade ile İslam’ı "İhsan" derecesinde ve her an Cenab-ı Hakk’ın murakabe ve denetimi altında yaşadığına inanarak ibadet etmek ve öylece yaşamaktır."

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Esracan
  • Cetmir

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0