Tasfiyecilik Üzerine

8,0/10  (1 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
421 gösterim
İçindekiler

Bir "İşçi Kongresi"

Sotsial-Demokrat Üzerine Notlar

Devrimci Çevrelerde Darkafalılık

RSDİP'nin Beşinci Kongresi İçin Karar Taslağı

Parti-Dışı İşçi Örgütleri ve Proletarya İçinde Anarko-Sendikalist Eğilimler

Öfkeli Başağrısı

RSDİP'nin Beşinci (Bütün-Rusya) Konferansının Malzemesi
Bugünkü Durum ve Partiyi Bekleyen Ödevler Hakkında Karar Taslağı

Örgütlenme Sorunları Komisyonu İçin Yöneltiler (Direktifler)

Yolda

Proletari'nin Genişletilmiş Yazıkurulu Konferansı

Karar: Partide Bolşeviklere Düşen Ödevler

Tasfiyeciliği Tasfiye

Tasfiyeciler Kendilerini Eleveriyor

Tasfiyecilerin Yöntemleri ve Bolşeviklere Düşen Parti Ödevleri

Birliğe Doğru

Tasfiyecilerin Partiye Karşı Yükselttiği Golos (Ses)

Bir Yazarın Notları

Partimizdeki "Birlik Bunalımı"

Birlik Hakkında İki Görüş

"İki Cephede Savaş"ve Sapmaların Yenilmesi

Birlik ve Hizip Diplomasisi Deyimleri

Partideki Durum Hakkındaki Kararın 1. Maddesi

Raboçaya Gazeta'nın Yayın Hayatına Girişi Hakkında Açıklama

Parti Yanlısı Tüm Sosyal-Demokratlara Açık Mektup

Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı

Polemik Notlar

Bir Yasalcı İle Bir Tasviyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma

RSDİP İkinci Paris Grubunun Kabul Ettiği Partideki Durum Hakkında Karar

Giriş

Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

Bir Liberal İşçi Partisi Bildirgesi

Partideki Bunalımın Tepe Noktası

RSDİP'nin Altıncı (Prag) Bütün-Rusya Konferansı

199 Karar Taslağı: Bugünkü Durumda Partiye Düşen Görevler

Karar: Parti Çalışmalarının Niteliği ve Örgütlenme Biçimleri

Karar: Tasfiyecilik ve Tasfiyeciler Grubu

Devrimci Hızlanış

Dördüncü Duma Seçimleri Arifesinde

Reformcuların ve Devrimci Sosyal-Demokratların Seçim Bildirgeleri

Yasadışı Parti ve Yasal Eylem

RSDİP Merkez Yönetim Kurulu İle Parti Eylemcilerinin Krakov Toplantısı

Bildiri

Karar: Devrimci Hızlanış, Grevler ve Partiye Düşen Görevler

Karar: Yasadışı Örgütün Geliştirilmesi

Karar: Tasfiyecilik Karşısındaki Tutum ve Birlik

Sosyal-Demokratlara

"İşçi Yığınları ve Yeraltı"

Tartışmalı Konular

Açık Bir Parti ve Marksistler

1908 Kararı

1910 Kararı

Tasfiyecilerin 1908 ve 1910 Kararlarına Karşı Takındıkları Tutum

Tasfiyeciliğin Sınıfsal Anlamı

"Açık Bir Parti İçin Savaşım" Sloganı

Marksizm Savaşımı

Marksizm ve Reformculuk

İşçi Sınıfı Hareketi İçinde İdeolojik Savaşım

İki Yol

Birlik Birlik Diye Birliğe Vurulan Darbe

"Hizipçilik"

Trotski'nin Tasfiyeci Görüşü

İşçi Sınıfı Hareketi İçindeki Değişik Eğilimlerin Gücü Hakkında Nesnel Bilgiler

RSDİP Merkez Yönetim Kurulunun Brüksel Konferansına Sunduğu Rapor ve Merkez Yönetim Kurulunun Temsilcilerine Buyrultu

İkinci Enternasyonalin Çöküşü

Sosyalizm ve Savaş

Bölünmenin Tarihi ve Rusya'da Sosyal-Demokrasinin Bugünkü Durumu

Ekonomistler ve Eski İskra

Menşevizm ve Bolşevizm

Marksizm ve Tasfiyecilik

Marksizm ve Sosyal-Şovenizm

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1993
 • Sayfa Sayısı:
  352
 • ISBN:
  2880000016878
 • Çeviri:
  Yurdakul Fincancı
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü: