Tefsirül Münir (15 Cilt)

·
Okunma
·
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Tefsirül Münir (15 Cilt)
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
10000
Format:
Ciltli
ISBN:
9789944275309
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Risale Yayınları
Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i'rab'ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur'ân'dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir.

Çevirmenler :
Dr. Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Dr. Halil İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Azı hariç,bütün insanlar Allah'ın hakkında yetersizdirler.
Emretmiş olduğu iman,taat, Allah'ın ayetlerinde düşünme ve mahlukâtın acaip yönlerinde, açık hikmetlerinde tedebbürde kimse O'nun emrettiğini lâyıkıyla yerine getirmemektedir.
Resulullah(sav) buyurdu ki:
"Kıyamete gözü ile görüyor gibi bakmak isteyen Tekvir,İnfitar ve İnşikak surelerini okusun."
(Tırmizi,Hakim)
*Sure,mahlukatın özellikle de gece karanlığının, maskaraların, insanlar arasinda söz taşıyanların ve hasetçilerin şerrinden siğınmayı konu etmektedir.

*Ahmed,Ebu Davud ve Nesai Ukbe b.Amir'den rivayet ettiler:
"Resulullah(sav) her namazın ardından muavvizeteyni okumamı bana emretti.
Peygamber(sav) şöyle buyurdu:
"Allah bana misli görülmemiş ayetler indirdi:Nas ve Felak suresi.
(Müslim,Tirmizi)

*Kur'an'ın son suresidir.

*Kuran'ı Kerim Allah'tan yardım ve O'na hamd olan Fatiha suresi ile başladı ve yine Allah'a sığınma olan Muavvizeteyn ile bitti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tefsirül Münir (15 Cilt)
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
10000
Format:
Ciltli
ISBN:
9789944275309
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Risale Yayınları
Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i'rab'ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur'ân'dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir.

Çevirmenler :
Dr. Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Dr. Halil İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız.

Kitap istatistikleri