Tek Adam - Cilt 2 Mustafa Kemal / 1919-1922

9,0/10  (23 Oy) · 
70 okunma  · 
20 beğeni  · 
1.433 gösterim
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam`da, değişen bir dünyada çöken bir dinsel - geleneksel imparatorluktan ve Sevr`i imzalanmış olan bir kalıntıdan, yepyeni bir ulusun, yepyeni bir devletin doğuşunu anlatıyor. Tek Adam, sadece Türk Devrimi`ni değil, aynı zamanında, Mustafa Kemal Atatürk`ün kişiliğinde, bir devrimciyi de çok iyi çözümleyen veokuyucuya aktaran bir başyapıt...

EMRE KONGAR
 • Baskı Tarihi:
  Ekim 2012
 • Sayfa Sayısı:
  560
 • ISBN:
  9789751406712
 • Yayınevi:
  Remzi Kitabevi
 • Kitabın Türü:
failimuhtar 
20 Eyl 2016 · Beğendi · 10/10 puan

Tam anlamıyla bir başucu kitabı; insanın sık sık eline alması gereken, kafası bir konuya takıldı mı hemen kısaca bir göz atılması lazım gelen, birincisinden çok daha iyi bir kitap; zira burada bütün Milli Mücadele'den söz ediyoruz. Ve ben hâlâ, lisede, bu kitabın gerekirse "zorla" okutulması taraftarıyım -tabii bu tartışılır, "zorla" kısmını çok dikkate almayın.

Bir kere okunacak, "okudum" diyerek geçiştirilebilecek bir kitap değil bu; tekrar tekrar okumak, öğrenmek lazım. Burada kastettiğim, baştan sona tekrar tekrar öğütmek değil elbet ki bunun yararı konusunda da şüpheliyim. Fakat özümseyerek, sindire sindire bilmek lazım her bir kısmını.

Kitabın üç yüz kırk altıncı sayfasında geçen bir alıntıyla tamamlamak istiyorum sözlerimi: "Hakiki kültür, kazanılan ve benimsenen bilgilerin zenginliğidir. Geçmiş davaların kültürlü bir şekilde idraki ve tevarüs edilmesidir. Karşılaşılan durumların doğru olarak anlaşılması için de, bunların makul ve tenkidi bir surette açıklanabilmesidir..." Sovyet bir diplomat olan Çiçerin'in sözleri bunlar, Aralof'u Ankara'da büyükelçi olmaya ikna ederken sarf ettiği sözler. Bu da bir ışık olsun bize, neden bu kitabı okumamız gerektiğine.

"Kültürlü" okumalar.

Sehertan 
01 Haz 2015 · Kitabı okudu · 9/10 puan

1919'de başlayıp 1922 tarihine kadar Atatürk liderliğinde,askerlerin,köylülerin,kadınların canla başla Anadolu'yu işgalcilerden kurtarmak adına gerçekleştirdikleri bir ölüm kalım savaşı, öncesindeki kongreler safhası, meclisin açılışı, meclisteki taraflar arasındaki çetin tartışmalar, resmi tarih çizgisiyle dile getirilmiştir. Milli Mücadele'nin safhalarını ayrıntılarıyla anlayabilmek, Mustafa Kemal'i bir komutan ve devlet adamı olarak tanıyabilmek adına yararlı bir eser.

seher 
21 Nis 2015 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Tek Adam’ın ikinci cildinde, Atatürk 'ün 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayıp 1922 yılının sonuna kadarki dönemi kapsamaktadır

Kitaptan 12 Alıntı

Yavuz Kestane 
20 May 12:20 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İnsanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bu vücudun bir uzvu, azası saymak icap eder.Bir vücudun bir parmağının ucundaki acıdan, diğer bütün uzuvlar müteessir olur.Ancak böyle bir düşünüş insanları, milletleri hodbinlikten kurtarır.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 12 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 12 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
22 May 18:59 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bizim açık ve uygulama imkânı gördüğümüz siyasi meslek, milli siyasettir.Dünyanın bugünkü genel şartları ve asırların dimağlarda ve karakterlerde topladığı hakikatler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz.Tarihin söylediği budur.İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 261 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 261 - Remzi Kitabevi)
failimuhtar 
20 Eyl 2016 · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"...Fakat kültür demek, bazılarının sandığı gibi, yemekte balığı bıçakla kesmemek demek değildir. Bu dış alışkanlıklar çabuk benimsenir.
Hakiki kültür, kazanılan ve benimsenen bilgilerin zenginliğidir. Geçmiş davaların kültürlü bir şekilde idraki ve tevarüs edilmesidir. Karşılaşılan durumların doğru olarak anlaşılması için de, bunların makul ve tenkidi bir surette açıklanabilmesidir..."

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 346 - Çiçerin)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 346 - Çiçerin)
Yavuz Kestane 
22 May 18:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bimennih-il Kerim, Allah'ın lütfu ile Nisan'ın 23'üncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 242 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 242 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
20 May 12:17 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Büyük sanılan adamlar, bazen büyük ölçüde kararlar aldıklarını zannederler.O kararlar ki, ancak hatadırlar.Fakat bu büyük sanılan küçük insanlar, birer tarihi rastlantı eseri olarak büyük insan kitlelerinin ve milletlerin kaderlerine hükmedecek durumda bulundukları için, onların bu hataları bazen binlerce, yüz binlerce insanın kanına, hayatına mâl olabilir.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 68 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 68 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
23 May 23:00 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Onun için askerlik, bir sanattı.Ama silahşorlukla övünmezdi.Harp ve muharebe özlemini, hiçbir zaman yaymamıştır.Anılarında harbe, ancak gerektiği zaman, gerektiği kadar yer verdi.Halbuki usta, cesur bir askerdi. Çanakkale'de muzaffer oldu.Anadolu'da meydan muharebeleri kazandı.Fakat savaş tanrısına hiçbir zaman tapmadı.Son savaşından döndükten sonra üniformalarını çıkardı ve bir daha giyinmedi.İstiklal madalyasından başka bütün madalyalarını reddetti.Savaşı değil, barışı özledi.Düşmanlarına gelince: Onları, daha yendiği gün affetti...

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 417 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 417 - Remzi Kitabevi)
failimuhtar 
20 Eyl 2016 · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bu arada, kalabalıkların ilkel, geri ve tam bir bilince dayanmayan duygu ve eğilimlerinin sömürülmesi, iç isyanların her safhasında kendini göstermiştir. Kara kalabalıkların bilinçaltı içgüdüleri ve ihtirasları, halk düşmanları tarafından daima sömürülmüştür.
Halbuki kara kalabalık demek, millet demektir. Millet, müşterek bir bilince sahip olan, milletçe müşterek ölçülere bağlı olan ve ona inanan bir sosyal toplum demektir. Başıboş ve cahil kalabalıklarda, adına sürü psikolojisi diyebileceğimiz ilkel enstenktler (içgüdüler) rol oynar. Halbuki milli psikoloji, yani müşterek bir millet bilinç ve anlayışına dayanan duygular ve değerler birliği, sürü psikolojisinin, tamamen zıddıdır.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 318)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 318)
failimuhtar 
17 Eyl 2016 · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Bazı yazarlar (Sabahattin Selek: Anadolu İhtilali.), Mustafa Kemal'in Havza'da, Rusya'dan gelen General Budenni ve bir Rus Heyeti ile temaslarda bulunduğunu yazarlar. Fakat böyle bir temasa ait hiçbir belge yoktur. Kaldı ki böyle bir temasa ihtimal de verilemez. Evvela şunun için ki, o tarihte Samsun, İngiliz işgalindedir. Rusya ovaları, müttefiklerden destek gören ihtilal aleyhtarı generallerin, beyaz orduların işgali altındadır. Oralardan birinin, heyetin Samsun'a gelmesine ihtimal yoktur. Kaldı ki o günlerde Mustafa Kemal, göze çarpacak, dikkati çekecek bir durumda değildir. Daha sonra, General ve Mareşal olan Budenni de siyasi bir kişilik sayılmaz. O tarihte sadece Yoldaş Budenni olarak Ukrayna'da bir Süvari Kumandanıydı ve zaten alaylı bir askerdi. Hulasa böyle bir ziyarete ihtimal verilemez.

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 37)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 37)
Yavuz Kestane 
19 May 00:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

"Amasyalılar!
Padişah ve hükümet, itilaf devletlerinin elinde esirdir.Memleket elden gitmek üzeredir.Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim.
Amasyalılar!
Düşmanlarımızın Samsun'dan yapacakları herhangi bir çıkartma hareketine karşı, ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanımızı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz...
Amasyalılar! Hep birlikte yemin edelim ki..."

Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 41 - Remzi Kitabevi)Tek Adam - Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 41 - Remzi Kitabevi)
2 /