Telvîhât & Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf

·
Okunma
·
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Telvîhât & Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
286
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956974
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
On altıncı asır Osmanlı sûfîlerinden biri olan Köstendilli Ali el-Halvetî Efendi'nin tasavvufî vecizelerinin ve ârifâne sözlerinin yer aldığı Telvîhât-ı Sübhâniyye ve Mülhemât-ı Rabbâniyye adlı elinizdeki eser, dervişi Bursalı Şühûdî Mehmed Efendi tarafından derlenmiştir.

Eser, ilhamlar, varlığın birliği (vahdet-i vücûd), tevhidin mertebeleri, hakîkat-i Muhammediyye, insanın hakikati, insanı hakikat bilgisine ve kâmil ahlâka ulaştıran yöntem, tasavvuf erbabının vasıf-ları, seyr u sülûkun esasları, şeriat-tarikat-hakikat-marifet arasındaki derin irtibatlar gibi pek çok meseleye işaret eder.

Kitabın üslûbu, İbnü'l-Arabî sonrası teşekkül eden Ekberiyye mektebi dilinin karakteristik özelliklerini yansıtır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Görmez misin ki, vehim gücü Bârî Teâlâ"ya ortak tasavvur eder, kendisi mahza mümteni (imkânsız) ve mutlak yokluk olduğu halde Hakk'ın mümteni olması için hüccetler ve deliller talep eder.
Ariflerin gönüllerini mukaddes zatına ait nurların çiçekleriyle süsleyen, aşıkların kalplerini muhabbet nurları ve kendisine ünsiyet peyda ettiren ameller ile aydınlatan, ruhlarını ezeli ve ebedi cezbeleriyle heyeman haline duçar eden, sırlarını yüce hazretine layık olmayan mülâhazalardan tertemiz kılan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Telvîhât & Bir Osmanlı Şeyhinin Dilinden Tasavvuf
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
286
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956974
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
On altıncı asır Osmanlı sûfîlerinden biri olan Köstendilli Ali el-Halvetî Efendi'nin tasavvufî vecizelerinin ve ârifâne sözlerinin yer aldığı Telvîhât-ı Sübhâniyye ve Mülhemât-ı Rabbâniyye adlı elinizdeki eser, dervişi Bursalı Şühûdî Mehmed Efendi tarafından derlenmiştir.

Eser, ilhamlar, varlığın birliği (vahdet-i vücûd), tevhidin mertebeleri, hakîkat-i Muhammediyye, insanın hakikati, insanı hakikat bilgisine ve kâmil ahlâka ulaştıran yöntem, tasavvuf erbabının vasıf-ları, seyr u sülûkun esasları, şeriat-tarikat-hakikat-marifet arasındaki derin irtibatlar gibi pek çok meseleye işaret eder.

Kitabın üslûbu, İbnü'l-Arabî sonrası teşekkül eden Ekberiyye mektebi dilinin karakteristik özelliklerini yansıtır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Büşra

Kitap istatistikleri