Temellerin DuruşmasıAhmet Kabaklı

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.006
Gösterim
Adı:
Temellerin Duruşması
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
418
ISBN:
9757594032
Kitabın türü:
Yayınevi:
Türk Edebiyat Vakfı
Bu kitap kendisinden bir yıl sonra doğduğum Cumhuriyetimize adanmıştır. Yakın tarihimizi yalan ve yanlış okutmanın felâketli çelişkileri ve millî birliğimizde yaptığı çatlak ortadadır. Önceki (Osmanlı) devletimizle, Türklüğün son ve sonsuz (Ebed-müddet) devlet olmasını dilediğimiz Cumhuriyet’in manevî temelleri burada karşılaştırılacaktır. Türkiye’de esasen başlamış bulunan restorasyon (onarım) çağına bu kitapta bazı fikir kapılarının açılmasına çalışılacaktır.
Ders kitaplarında okuduğumuz, savaşları, inkılapları,kanunları ezberledigimiz klasik tarihten çok daha farklı objektif ve belgelere dayanan bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kitapta milli mücadele döneminden itibaren yaşanan değişimler adım adım anlatılmış. O dönemde yazılmış kitaplardan da alıntılarla,hatıralarla dönemi gözümüzde canlandırma imkanı sunulmuş. Büyük emekler sarf edilerek 3 yılda yazılmış bu kitabı okuduktan sonra geçmişten geleceğe neler yaşandığı hakkında belli fikirler edindim ve daha çok okumam ve araştırmam gerektiğini fark ettim. Şeyh Edebali'nin de dediği gibi "Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez."


Kitaptan alıntı:

"Art arda gelen ve birbirlerinin temeli olan Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet dönemlerinin, aynı millet tarafından,Islami-milli öze dayanarak,aynı maddi manevi temeller üzerinde kurulmuştur.

Selçuklu'da Osmanlı'da Cumhuriyet'te ne zaman bu temellerden uzaklaştıksa,devlet ve milletimiz yozlaşmış; halkla devletin arası açılmış, büyük sıkıntılar olmuştur. Son olarak Cumhuriyet'in Milli Mücadele içinde kuruluşu da sağlam Türk-İslam-Hürriyet-Fazilet temellerine dayalı olduğu halde Cumhuriyet'in ilanından sonra, Misak-ı Milli gibi bu temellerden de ayrılma başlamıştır.

Sebebi;Tanzimat'tan beri içine düşürüldüğümüz kültür buhranı, bu buhranın, üç devir (Tanzimat-Meşrutiyet-İlk Cumhuriyet) aydınlarında doğurduğu inanç bunalımıdır. O aydınlar Bati'ya özenerek, öz kültürümüzden kopmayı marifet bilmişlerdir."
Yakın dönem siyasi olaylara bir fikir ve dava insanın gözünden bakılabilecek güzel bir eser ve farklı bakış acıları farklı bir anlatım isteyene

Benzer kitaplar

Cumhuriyet tarihini bir de Kabaklı Hoca'dan okuyun derim.
Herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bir eser...
İstanbul Hukuk'ta öğrenciyim. Yakın tarih hakkında birbirine zıt fikirler kılıç kalkan oynuyor...Farklı, doğru, belgeye dayanan kitap ve yazar arayışı içerisindeyim... Temellerin Duruşması bu derde deva ender eserlerden... Bir Türk entelektüelin okuması gereken bir kitap...
Kitapta;Burası Türklerin vatanıdır.Burada dil,din, tarih,ve geleneğimize,parlak geleceğe dönük hür düşünce den başka hiçbir safsataya yer yoktur Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nin öncülük ettiği ve aynı zamanda asker, din adamı, Aydın, esnaf, köylü halkımızın gayretiyle kazanılan millî mücadele mız bir mutluluk ve ülkü çağı bir feragat, fazilet ve hürriyet dönemi olarak ele alınmıştır.
Yakın tarihin bilinmeyen gerçeklerine ışık tutan bir başlangıç kitabı. Tarihe bakışınızı değiştirecek bir baş ucu kitabı. Okunmalı ve üzerinde çokça düşünülmeli
Hatta Bizans ve Avrupa "Müslüman" dediği zaman yalnızca Türkleri kastediyor; savaşta, düşmanlıkta, barışta "İslam aleminin temsilcisi' olarak sadece bizi görüyor.
"Asım'ın Nesli'nde sembolleşen amaç ise şöyle anlatılabilir:Bir yandan Mehmetçiğin alçak gönüllü tabiatında bir yandan da gelişmiş ülkelerin okunuşları seviyesinde aydın ve bilginler olmak. Allah'ın Kur'an'ı ve Peygamberi yolunda saf ve seçkin Müslümanlar olmayı hedeflemek. Halkı düşünmede ve sorumlu icraatta ise Batıyı Batı yapan ilim adamları ile yarışmak. Gerçek Müslümanın hedefi de zaten budur."
"Lozan Muahedesi'nden sonra Ingiltere Avam Kamarasında 'Türklerin istiklâlini niçin tanıdınız' diye yükselen itirazlara Lord Gürzon'un verdiği cevap:
-İşte asıl bundan sonradır ki Türkler bir daha eski savlet ve şevketletine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz..."
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN'IN RUHANİYETİNDEN İSTİMDAT
Nerdesin şevketlim, sultan hamid han? Feryâdım varır mı bârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Şu nankör milletin bak günâhına.
*
Târihler ismini andığı zaman,
Sana hak verecek, ey koca sultan;
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrın en siyâsî padişâhına.
*
"Pâdişah hem zâlim, hem deli' dedik,
İhtilâle kıyam etmeli dedik;
Şeytan ne dediyse, biz 'belî' dedik;
Çalıştık fitnenin intibahına.
*
Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sade deli değil, edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına.
*
Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,
Bir sürü türedi, girdi meydana.
Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?
Yuh olsun bunların ham ervâhına!
*
Bunlar halkı didik didik ettiler,
Katliâma kadar sürüp gittiler.
Saçak öpmeyenler, secde ettiler.
Bir adi yarbayın pis külâhına.
*
Milliyet dâvâsı fıska büründü,
Ridâ-yı diyânet yerde süründü,
Türkün ruhu zorla âsi göründü,
Hem peygamberine, hem Allâh'ına.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI ***

NOT: Rıza Tevfik ölüm döşeğinde şunları söylemiştir:
"Ben bu şiiri Türk milletine hakaret kasdıyla değil, tamamıyle aksi olarak, Türk milletini ölüme götüren bir zümreyi teşhir ve Abdülhamid Han'a edilen iftiraları tesbit gayesiyle yazdım.
31 Mart vakasını tertiplediği isnadı altında tahtından alaşağı edilen büyük hükümdar, bu isnadla, sade iftiraların değil, tertiplerin de en hainine hedef tutulmuştur. 31 Mart'ı tertipleyen İttihatçılar ve bu işe memur edilenler arasında bizzat ben varım.
31 Mart'ı kışkırtma ve körükleme işini Selim Sırrı ile Rıza Tevfik idare etti. Hasta yatağımdan söylediğim bu sözlere tarih kulak kabartsın."
Ahmet Kabaklı
Sayfa 140 - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 15. Baskı (1992)
Hilafetin ilgası, düşünmeden yapılmış zararlı bir devrim olup elimizdeki "büyük devletlilik" ve İslam liderliği imkânını akıl almaz bir gafletle feda edişimizdir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Temellerin Duruşması
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
418
ISBN:
9757594032
Kitabın türü:
Yayınevi:
Türk Edebiyat Vakfı
Bu kitap kendisinden bir yıl sonra doğduğum Cumhuriyetimize adanmıştır. Yakın tarihimizi yalan ve yanlış okutmanın felâketli çelişkileri ve millî birliğimizde yaptığı çatlak ortadadır. Önceki (Osmanlı) devletimizle, Türklüğün son ve sonsuz (Ebed-müddet) devlet olmasını dilediğimiz Cumhuriyet’in manevî temelleri burada karşılaştırılacaktır. Türkiye’de esasen başlamış bulunan restorasyon (onarım) çağına bu kitapta bazı fikir kapılarının açılmasına çalışılacaktır.

Kitabı okuyanlar 57 okur

  • KUMRAL DEDE
  • Özgür Coşkun
  • Mehmed
  • Eda Kayapalı
  • bir "insan"
  • Onur AĞADEDEOĞLU
  • Akif AYDIN
  • Koray Koray
  • Ahmet ÇELİK
  • Faruk er

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.2
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%19.4
25-34 Yaş
%32.3
35-44 Yaş
%35.5
45-54 Yaş
%9.7
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%21.2
Erkek
%78.8

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%18.2 (4)
9
%27.3 (6)
8
%22.7 (5)
7
%27.3 (6)
6
%0
5
%4.5 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0