Teori ve Pratik

9,0/10  (2 Oy) · 
11 okunma  · 
4 beğeni  · 
419 gösterim
İçindekiler

Pratik Üzerine

Çelişki Üzerine

İki Dünya Görüşü

Çelişkinin Evrenselliği

Çelişkinin Özgüllüğü

Baş Çelişki ve Bir Çelişkinin Ana Yönü

Bir Çelişkinin Yönlerinin Özdeşliği ve Savaşımı

Çelişkide Uzlaşmaz Karşıtlığın Yeri

Sonuç

Halk Arasındaki Çelişkilerin Doğru Olarak Ele Alınması Üzerine

Çelişkinin Farklı İki Tipi

Karşı-Devrimcilerin Bastırılması Sorunu

Tarım Kooperatifleri Sorunu

Sanayiciler ve Tüccarlar Sorunu

Aydınlar Sorunu

Azınlıktaki Milliyetler Sorunu

Baştansona Planlama, Uygun Düzenleme

"Yüz Çiçek Yanyana Açsın", "Yüz Fikir Akımı Tartışsın" İlkesi Üzerine

Bir Avuç İnsanın Yarattığı Karışıklıklar Sorunu Üzerine

Kötü Şeyler İyi Şeylere Çevrilebilir mi?

Tutumlu Olmak Üzerine

Çin'in Sanayileşme Yolu

Doğru Fikirler Nereden Gelir?

Çin Toplumundaki Sınıfların Tahlili

İdealist Tarih Anlayışının İflası

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  127
 • ISBN:
  9789757399155
 • Çeviri:
  N. Solukçu
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

Pratik, teorik bilgiden daha üstündür, çünkü yalnız evrensel olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçeklikle içiçedir..

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 9 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 9 - Sol Yayınları)

Bir şeyi bilmek için, bütün yanlarını, bütün bağlantılarını ve ara bağlanrılarını iyice kavramamız gerekir, incelememiz gerekir. Bunu tam olarak asla başaramayacaksak da, çok yanlılık, yanılgılarla ve katılığı karşı en iyi güvencedir.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 39 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 39 - Sol Yayınları)

Saçmalama Maocum..
Her mitoloji, doğa güçleri üzerinde hayal alanında ve hayal aracılığıyla egemenlik kurar ve o güçlere biçim verir. Onun için doğa güçleri gerçekten egemenlik altına alınınca mitoloji de ortadan kaybolur.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 57 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 57 - Sol Yayınları)

Materyalist diyalektik, dış nedenleri hiç hesaba katmaz mı ? Elbette katar. Materyalist diyalektik dış nedenleri değişmenin koşulu, iç nedenleri ise değişmenin temeli olarak görür. Dış nedenler iç nedenlerin aracılığı ile etkili hale gelir.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 28 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 28 - Sol Yayınları)

Ben de küçük burjuvayım ..
Küçük burjuvazi: Mülk sahibi köylüler, usta zanaatçılar,, aydınların alt tabakaları, öğrenciler, öğretmenler, alt kademedeki devlet yönetmenleri, memurlar, küçük avukatlar ve küçük tüccarlar hepsi bu kategoriye girerler..

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 112 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 112 - Sol Yayınları)

Bilgi Felsefesinin İlk Kuralı.
Diyalektik materyalizm, pratikte hiç kimse kendisini ondan kurtaramayacağı için evrensel olarak doğrudur. İnsan bilgisinin tarihi, birçok teorilerin doğruluğunun tam olmadığını, bu eksikliğin pratiğin deneyimine tabi tutularak giderildiğini anlatmaktadır. Birçok teorinin yanlışlığı, pratiğin verdiği sonuç ile ortaya çıkarılmıştır. İşte bu nedenle, pratiğe, gerçeğin ölçütü denilmiştir ve "yaşamın ve pratiğin görüş açısı, bilgi teorisinin ilk ve temel görüşüdür" sözü bir gerçeğin ifadesidir.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 19 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 19 - Sol Yayınları)

Karmaşık bir şeyin gelişme sürecinde birçok çelişki vardır: bunlardan birisinin varlığı ya da gelişmesi, öteki çelişkilerin varlığını ve gelişmesini belirler ya da bunlar üzerinde etkili olur ki işte bu baş çelişkidir.
Örneğin kapitalist bir toplumda çelişkideki iki karşıt güç, proleterya ve burjuvazi baş çelişkiyi oluşturur. Öteki çelişkiler örneğin feodal sınıf kalıntıları ile burjuvazi, köy küçük burjuvazisi ile burjuvazi, proleterya ile köy küçük burjuvazisi, tekelci olmayan burjuvazi ile tekelci burjuvazi, burjuva demokrasisi ile burjuva faşizmi, emperyalizm ile sömürgeler arasındaki çelişki, bu baş çelişkinin etkisi altındadır.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 47 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 47 - Sol Yayınları)

Materyalist diyalektik dünya görüşü, metafizik dünya görüşünün tersine, bir şeyin gelişimini anlamak için onun en içten ve öbür şeylerle ilişkileri içinde incelenmesi gerektiğini savunur. Bir başka deyişle, şeylerin gelişimi ve kendi iç ve zorunlu hareketi, bir şeyin kendi hareketi içinde ve çevresindekilerle birlikte, birbirlerine bağlı olarak ve birbirleri üzerine yaptıkları etkide görülmelidir. Şeylerin gelişiminin ana nedeni, dışta değil içte, yani şeylerin iç çelişkilerindedir. Şeylerin hareketleri ve gelişimleri , içlerinde bu gibi çelişkilerin varlığıyla olur.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 27 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 27 - Sol Yayınları)

İnsanın toplumsal pratiği, yalnızca üretim faaliyeti değildir. Başka pek çok çeşit faaliyet vardır. Sınıf savaşımı, siyasal yaşam, bilim ve sanat faaliyetleri gibi. Kısacası toplumsal bir varlık olarak insan, toplumdaki pratik yaşamın bütün alanlarına katılır.

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 8 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 8 - Sol Yayınları)

Bir bomba, patlamadan önce, belirli koşullar nedeniyle, karşıt şeylerin yanyana bulunduğu bir varlıktır. Patlama yeni bir koşul (ateşleme) ortaya çıkınca olur. Benzer bir durum, eski çelişkileri çözmek ve yeni şeyler meydana getirmek için açık bir çatışma biçimini alan bütün doğa olaylarında vardır..

Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 77 - Sol Yayınları)Teori ve Pratik, Mao Çetung (Sayfa 77 - Sol Yayınları)
2 /