Tevbende Samimi Olduğunu Nasıl Bilirsin?

·
Okunma
·
Beğeni
·
80
Gösterim
Adı:
Tevbende Samimi Olduğunu Nasıl Bilirsin?
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
32
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Menahil yayınları
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Eğer sen , işlemiş olduğun günahtan hakkıyla pişmanlık duymuş ve tevbeni Rabbine kabul ettirmeyi becerebilmişsen,Rabbin bu tevbene mükafat olmak üzere sonrasında salih emeller işlemeyi sana nasip edecek ve onların yapılmasını sana kolaylaştıracak.
Güzel bir amelin ardından işlenen
benzeri güzel bir amel, önceki amelin mükâfatıdır.
Yani Allah o güzel amelden hoşnut olduğu için başka
güzel ameller işlemeyi o kimseye nasip edip kolaylaş-
tırmıştır. Aynı şekilde bir günahın ardından işlenen di-
ğer günah da önceki günahın cezasıdır. Yani Allah o
kötü amelden razı olmadığı ve sahibine gazaplandığı
için başka kötü amellerin kapısını ona açmıştır.
İmam Kurtubi tefsirinde der ki:

Âlimlerimize göre kişinin ‘ben tevbe ettim’ demesi, önce yaptıklarının aksi, bu sözünden sonra kendisinde açıkça görülmedikçe yeterli değildir.
Eğer kişi mürted olmuşsa, İslâm ahkâmını açıktan izhar ederek İslâm’a döner. Şayet çeşitli günahları işleyen kimselerden ise, sâlih amelin kendisinde açıkça görülmesi ve gerek fesad ehlinden, gerekse onların üzerinde bulundušu hallerden uzaklaşması gerekir. Yok, eğer putperest kimselerden ise, onlardan ayrılır ve İslâm ehli ile oturup kalkar... Böylelikle önceki hâlinin aksi
kendisinden sâdır olmuş olur…‛
(el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kurân, 2/186)
Rabbimiz Furkan Sûresinin son kısmında kendi
has kullarının vasıflarını anlatırken şöyle buyurur:

‚…Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmezler. Allah’n haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler, zina da etmezler.
Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Kıyamet günü, azap ona kat kat arttırılır ve içinde aşašılanmış olarak temelli kalır. Ancak tevbe eden, iman eden ve sâlih amellerde bulunanlar başka… İşte onların
günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah
çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim
tevbe eder ve sâlih amellerde bulunursa, o,
gerçekten Allah’a tevbe ile dönmüş olur.‛
(Furkan, 68-71)
Allah tarafından
affedilmesi için üç şart öne sürülmektedir:
1. Önceki durumlarını düzeltip ıslah etmeleri,
2. Daha sonra Allah’a sımsıkı bağlanmaları,
3. Dinlerini Allah’a ihlâsla sunmaları, yani yapmış
oldukları amelleri riya ile değil, sadece Allah’ın rızası
ile yapmış olmaları.
Bir kul,bilerek veya bilmeyerek bir günah işlediğinde hiç zaman kaybetmeden hemen tevbe etmelidir.Bu,Allah’ın bir emridir.Lakin onun bu tevbesi nasıl olmalı,tevbesinin geçerliliği için hangi şartlara uymalıdır ?

İslam âlimlerimizin genelinin bildirildiğine göre tevbenin temelde “üç” şartı vardır.Bu şartlar şunlardır:

1.Allah için pişmanlık duymak.

2.Bir daha yapmamaya karar vermek.

3.O günahı terk etmek.

Tahkik ehli bazı âlimlerimiz ise,tevbenin zikrettiğimiz şartlarına iki madde daha eklemişler ve aslında tevbenin şartlarının “beş” olduğunu söylemişlerdir.Onlara göre dördüncü şart,her amelin kabul şartı olan “ihlas”tır.Yani başka bir amaçla değil,yalnız ve yalnız Allah’ın rızasını kazanma anacıyla tevbe etmek,asla riya ve benzeri şaibelere bulaşmayıp,birilerini razı etme amacı gütmeden Allah’tan af dilemektir.Beşinci şart ise,tevbenin kabul edilen bir zaman zarfı içerisinde olmasıdır.Örneğin öleceğini anlayan bir kimsenin tevbesi -tevbenin kabul edilecek bir zaman zarfı içerisinde olmamasından ötürü - makbul değildir.
Rabbimiz şöyle buyurur:

“ Kötülükleri işleyip dururken,ölüm kendisine geldiği zaman ‘Ben şimdi tevbe ettim’ diyenler ile kâfir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir.İşte onlara elem verici azab hazırlamışızdır.” (Nisâ,18)

Tabii ki zikredilen bu şartlar,Allah ile bizim aramızda olan günahlar içindir.Eğer işlenilen günah;gıybet,iftira,gasp gibi bir kulun hakkı ile alakalı ise,o zaman bu şartların yanına bir altıncısı daha eklenir.O da “helallik dilemek” tir.Kul hakkı ihlali söz konusu olduğu zaman kişinin hak sahibi ile helalleşmesi ve kendisini ona affettirmesi gerekmektedir.Çünkü o hakkın sahibi Allah azze ve celle değil,bilakis o şahıstır.

İşte bu saydıklarımız,işlemiş olduğumuz günahların Allah tarafından affedilmesi için Kur’an ve Sünnet’te bize bildirilen şartlardır.Bu şartları yerine getirenlerin affedilmesi umulur.Şartları yerine getirmeden affedilmeyi bekleyenler,tıpkı abdest almadan namaz kılan kişi gibidirler.Bilmek gerekir ki şartın yokluğu,meşrutun da yokluğunu gerektirir.Böylelerini kıyamette Allah ya lutfuyla affeder ya da adaleti gereği azaplandırır.

İşi ihtimale bırakmanın cahillerin ameli olduğunu hatırlatmaya bilmem gerek var mıdır ?!

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tevbende Samimi Olduğunu Nasıl Bilirsin?
Baskı tarihi:
2018
Sayfa sayısı:
32
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Menahil yayınları

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Fevkalbeşer
  • Rehmanova Sehane
  • Glstn Byrm
  • Samwell Tarly
  • Ahirzamanummeti
  • Fadime
  • Sena
  • Cansu
  • Onur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0