Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı

·
Okunma
·
Beğeni
·
83
Gösterim
Adı:
Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
250 syf.
·11 günde·10/10
Çok çok beğendiğim Hakimiyet üzerine yazılmış en iyi dergi+kitab. Birçok meseleyi bir dergide toplamışlar, bir o kadar da yazarı :) Kesinlikle okunmalı! Önyargılı davranmayın inşaAllah. Rabbim okuyacaklara faydalı kılsın,hidayet nasip etsin.
"Kesin inançlılara göre Allah'ın düzeninden, Allah'ın verdiği hükümden daha iyisi düşünülebilir mi hiç?" (Maide,50)
// Evet! Allah'tan daha iyi hüküm koyabilecek olan kim vardır? İnsanlar için Allah'ın şeriatından ve hükmünden daha iyi bir şeriat ve hüküm belirleyebileceği iddiasında bulunmaya kim kalkışabilir? Böylesi büyük bir iddiaya kalkıştığında, bunu hangi gerekçeyle açıklayabilir? Bu iddiaya kalkışan, insanları, onların yaratıcısından daha iyi tanıdığını söyleyebilir mi? İnsanlara karşı, onların Rabbinden daha hoşgörülü olduğunu ileri sürebilir mi? İnsanlar için en uygun olanı, onların yararını Allah'tan daha iyi gözetiyorum diyebilir mi? Nihai şeriatını gönderen, son Peygamberini gönderen, onu Peygamber'lerin sonuncusu, getirdiği mesajı kitapların sonuncusu kılan, İslam şeriatını kıyamete dek geçerli olarak niteleyen Allah'ın durumların değişebileceğini, yeni gereksinimlerin ortaya çıkacağını, farklı koşullar söz konusu olabileceğini bilemediğini iddia edebilir mi? Bir insan, Allah tüm bunları bilemediği için şeriatında belirtmemişti, ancak bugün işte tüm insan, Allah tüm bunları bilemediği için şeriatında belirtmemişti, ancak bugün işte tüm bunlar bizler tarafından kavranmıştır diyebilir mi? Allah'ın şeriatını yaşamdan koparan, onun yerine cahiliye şeriatını, cahiliye hükmünü ikame eden, kendi keyfi arzusunu ya da herhangi bir halkın veya neslin keyfi arzularını Allah'ın şeriatından, Allah'ın hükmünden üstün tutan kimseler, bu tür sözler söyleme cüretini nasıl gösterebiliyor? (21. Sayfa)
Allah'tan korkalım inşaAllah..
Sen kişilere değil, Kitap ve Sünnet'e uymakla yükümlüsün ey Allah'ın kulu! Kişilerin sözleri, Kitap ve Sünnet ile değerlendirilir. Uygun olursa kabul edilir, uygun olmazsa duvara çarpılır ve bakılmaz. Özellikle tevhid ve Allah'a şirk koşmak ile ilgili konularda...
İşte sana örnek Filistin, Afganistan, Irak, Asya, Latin Amerika ve Afrika... Bu memleketleri sömüren, gelirlerini yiyen, servetlerini yağmalayan, çocuklarını öldüren, ırz ve namuslarına el uzatanlar kimlerdir? Tüm bunlar, onların suratlarına çarpılacak en iyi örneklerdendir. Amerika, İngiltere, Fransa gibi sömürgeci demokratik devletlerin utanmaz bir şekilde demokratik değerlerden, insan haklarından bahsederek laf ebeliği yapmaları ne kadar komik ve tiksindirici bir şeydir. Bu sözde değerlerden bahsederlerken, insanî ve ahlaki değerleri ayaklar altına alanlar bunlar değil midir?
Demokrasi, içi boş bir yalandır. Demokrasinin içi, iktidarı elinde bulunduran güçler tarafından kendi arzularınca doldurulmaktadır.

Demokrasi, yönetimi elinde bulunduran egemenlerin keyfî arzularından başka hiçbir şey değildir.
Özellikle içinde yaşadığımız Türkiye'de parlamento karşısında bugüne kadar sorumlu olup hesap veren bir milletvekilinin varlığına şahit olmak neredeyse mümkün değildir. Diğer taraftan parlamenterler oldukça güçlü bir dokunulmazlığa sahiptirler. Bu dokunulmazlık zırhı içinde idareciler her türlü suçu göz göre göre işlerler. Halkın malını ve mümkünü sorgusuz sualsiz harcarlar. Ya da kendilerine destek veren sermaye sahiplerine ve medya patronlarına peşkeş çekerler. Birçok suç dosyaları olmasına rağmen hiçbir kurul onlara hesap soramaz. Tabii ki bu suç dosyaları içinde demokrasiye ihanet yok ise...
Zira böyle memleketlerde asıl olarak güç, sermaye sahiplerinin elindedir. Her seçim döneminde partiler bu sermaye sahiplerine ve medya patronlarına yakın olmak zorundadırlar. Özellikle medya gücünü arkasına alamayan bir partinin seçim kazanması, pek mümkün görünmemektedir. Zira halkı yönlendiren bu noktada medya olmaktadır.
Müslüman bir kimsenin eşya hakkında iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış şeklinde bir hüküm vermesi için tek bir ölçü vardır ki o da Kur'an ve Sünnet'tir.
İslam ümmetinin vazifesi, yeryüzünde var olan tağutları itikadi anlamda reddetmek, ameli anlamda onlardan uzak durmak ve onlara başkaldırıp yeryüzünden izale edilmeleri için çaba göstermektir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısı
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Türkçe öğretmeni
  • Bibliyofilmuvahhide
  • Melek
  • Mîzgîne_İslâm
  • Kvsr

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%0
8
%25 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0