The Social Contract

·
Okunma
·
Beğeni
·
17496
Gösterim
Adı:
The Social Contract
Baskı tarihi:
Ağustos 2018
Sayfa sayısı:
139
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057972019
Dil:
English
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Karbon Kitaplar
ean-Jacques Rousseau (1712-1778) was a French philosopher and writer who lead a life rich in contradiction. He lived in an unhealthy garret, but taught hygiene. He wrote about nature, but lived in crowded Paris. He promoted virtues that he obviously lacked.

In The Social Contract (1762) Rousseau argues that laws are binding only when they are supported by the general will of the people.

His famous idea, 'man is born free, but he is everywhere in chains' challenged the traditional order of society. Where previous philosophers had spoken of elites, Rousseau became the champion of the common person. His perfect world was one in which the will of the people was most important.

-The British Library


(Tanıtım Bülteninden)
144 syf.
·3 günde
Toplum Sözleşmesi, az okunan, ama üzerinde durmadan söz edilen eserlerin başında gelir. Duymayanınız yoktur heralde, peki okuyanınız? 250 yıl olmuş Jean-Jacques Rousseau bu kitabı yazalı. (Bu arada ismi çok iyi değil mi, can cak russo) O dönemin şartlarında böyle bir kitap yazmak, fikir üretmek ve asırlar sonra bile güncelliğini geçerliğini yitirmemesi kitabın önemini anlatmaya yeter heralde. Kitap dört bölümden oluşuyor; birinci bölüm toplumun sözleşmeye kurulduğundan, ikinci bölüm egemen varlıktan, üçüncü bölüm hükümetler üzerinden sistemlerden ve son bölümde sistemin işleyişinden bahsediyor.
Jacques Rousseau, kitabı yazma sebebinden bahsederken, #24672738 "Özgür bir devletin yurttaşı ve egemen varlığın bir üyesi olarak dünyaya geldiğim için, kamu işlerinde sözlerimin etkisi ne denli az da olsa, oy verme hakkım bu işleri öğrenmek görevini yüklenmeme elverir." diyor. Bu da bizim apolitik gençlerimize biraz ders olur umarım.
Kitabı okurken bir çok yerini not aldım, galiba daha sonra da okuyacağım bir kitap. Sizde geciktirmeyin okuyun.
136 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Lisedeyken 'Atatürk'ün etkilendiği kitaplar, yazarlar vs.' tadında bir konu işlemiştik tarih dersinde; Rousseau ve Toplum Sözleşmesi de bu konunun içinde idi. Bu açıdan, Toplum Sözleşmesi'ni olabilecek en açık zihinle okudum ki çok şey ifade etti benim için. Zira Rousseau'nun titizlikle uyardığı üzre dikkatle okumasanız bile, cumhuriyetimizin kuruluş aşamaları, devamındaki önemli süreçler ve değişiklikler bu kitapta rahatlıkla göze/fikre takılabilir. Misal, Kitap IV; 'Roma'nın Comitiaları' diye bir başlık var, o başlık altında, yüz dokuzuncu sayfada, "Köylülerin çalışmayla geçen sade yaşamları, burjuvaların aylak ve tembel yaşamlarından üstün tutuldu." denerek başlanan bir kısım söz konusu. Eminim, hepinize tanıdık gelecektir: "Köylü, milletin efendisidir."

Genel itibariyle kitabın içeriğine gelecek olursak şayet, Kitap I, ilk paragraf dikkatimizi çekmelidir: "...hakkın onayladığını çıkarın gerektirdiğiyle uzlaştırmaya çalışacağım." Hemen her kitapta karşımıza çıkan, kitabın içeriğini tek cümleyle -bazen de uzunca bir paragrafla- özetleyen sözler vardır, sanırım, Toplum Sözleşmesi'ndeki de bu. Sayfaları çevirdikçe, Rousseau, varsayımsal sözleşmenin hangi şartlar altında oluştuğunu, nasıl işlerliğini devam ettirdiğini ya da ettirebileceğini bu sözüne dayalı olarak açıklarken siz de ona şahit olacaksınız. Ve bence özellikle dikkat edilmesi gereken de şu: bu sözleşmenin genel isteme (irade) bağlı olarak feshedilebilirliği.

Hemen hemen hepsinde aynı şeylerden söz edilen yarı yarıya buruk incelemelerden bunaldıysanız, muhakkak okumalı ve hatta üzerine bir şeyler daha okuyarak çıkarımlarınızı karşılaştırmalısınız. İyi okumalar.
144 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
"Toplum Sözleşmesi" 1762 yılında yayımlanmış bir eser. Rousseau bu eserinde doğa hali, mülkiyet, eşitlik, özgürlük, yasa, yurttaş, demokrasi, adalet, hükümet, devlet gibi kavramlar üzerinde duruyor. İnsanın doğasını ve toplumun gelişimini bu kavramlar üzerinden açıklamaya çalışıyor.

Eserin en önemli vurgusu olan özgürlük kavramı, insanların tarih boyunca aradıkları, uğruna savaşıp öldükleri ve öldürdükleri bir değer olmuştur. Rousseau açısından özgürlük insanların hayatındaki en temel unsurlardan biridir. Özgürlükten vazgeçmek insan olmaktan vazgeçmektir. Özgürlük için ortaya koyulan mücadele en meşru ve doğal haktır. Mülkiyetçiliğin sebep olduğu sınıf ayrımı, kölelik ve toplumda ortaya çıkan siyasal eşitsizlik Rousseau'nun savunduğu "doğa hali"ne aykırıdır. Doğa, insanların ihtiyaçları doğrultusunda birlikte yaşayacakları bir toplum oluşturmalarına sebep olur. Rousseau'ya göre bu toplumun uyum ve düzen içerisinde özgür, eşit, adil bir şekilde yaşayabilmesini toplum sözleşmesi sağlar. İnsanların ilkel doğa hallerine dönmeleri mümkün değildir ve insanlar toplum içerisinde yaşamak zorundadır. Toplumsal yaşamın özgürlük, eşitlik ve adalet çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yasalara ve bir yönetime ihtiyacı vardır. Fakat bazı yönetimler ve ortaya koydukları yasalar, insanların doğa halini, özgürlüğünü, eşitliğini kısıtlayan bir yapıya bürünür. Rousseau onun için insanların özgürlüğüne, eşitliğine engel olan ve onları bağımlı hale getiren durumlara karşı eleştirilerde bulunur ve toplum iradesine dayanmayan yönetimleri meşru görmez, egemenliğin devredilemeyeceğini savunur. Rousseau'nun bu eleştirileri insanları baskı altında tutan yönetimlerle ve toplumla ilgilidir. Yazdıkları o dönemde özellikle orta sınıf tarafından yoğun şekilde okunmuş ve savunulmuştur. Siyasal düzene karşı yönelttiği eleştiriler ve siyasal eşitlik toplumunu savunması insanların yönetime duyduğu güveni sarsmıştır. Dolayısıyla baskıcı, zorba, totaliter yönetimler karşısında özgürlük arayışı içerisine giren toplumları fikirleri ile önemli ölçüde etkilemiştir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla gerçekleşen Fransız İhtilali bunların en önemlisidir. Rousseau'nun ihtilali gerçekleştiren fikirsel sebepler üzerinde büyük etkisi vardır. Yazılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu eseri hala okuyorsak, içerdiği konular açısından etkisi sadece Fransız İhtilali ile ya da ihtilalin sonrasında yaşanan gelişmelerle sınırlı değildir. İyi okumalar...
192 syf.
·17 günde·Puan vermedi
1K OKUMA GRUBU TOPLUM SÖZLEŞMESİ BULUŞMASI:

Okuma grubumuz bu ay insanlığa yön vermiş devrimlere neden olmuş figüranlardanJ.J. Rousseau dan Toplum Sözleşmesi kitabını masaya yatırdı. Biraz ağır bir kitap olmasına rağmen çok konuşulması gereken bir kitaptı. Bakışını derinleştirenlere ve beynini biraz karıştırma cesaretini gösterenlere önerilir.
Grup olarak şu sorulara cevap bulmaya çalıştık:

*Toplum sözleşmesi*
Soru 1:
Her şeyin yasa gücüyle tesis edildiği bir toplumda savaş olmayacağına katılıyor musunuz, sizce bu durumla savaş arasında bir bağlantı var mıdır?
Soru 2:
bir insan topluluğuna toplum diyebilmemiz için kamusal yarar amacını ve_ _politik bütünlüğü içerisinde barındırmalıdır"_ görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz, toplum sıfatını haiz olmanın başka alternatifleri sizce var mıdır?
Soru 3:
"kimse kendine verdiği sözden sorumlu değildir"_ kuralının bütüne verilmiş söz için uygulanamayacağını savunan Rousseau'ya katılıyor musun, işbu sözler arasında fark var mıdır /ne gibi farklılıklar vardır?
Soru 4:
Rousseau manevi özgürlükle ( bkz: syf 18,19) ne anlatmak istemiştir , manevi özgürlüğün insanı kendi kendinin efendisi yapacağı saptamasına katılıyor musunuz ?
Soru 5:
Eğemenliğin devredilemez olduğunu düşünen Rousseau devletin inorganik bir yapıda olduğunu savunmuştur Rousseau'ya göre devredilen şey nedir , bahsi geçen edimle ,eğemenliğin farkı nedir ?
Soru 6:
Herkesin istemi" ile "genel istem" farkı nedir ?
Soru 7:
Aristo insanların eşit yaradılışta olmadığını kiminin köle olmak için kimiside efendi olmak için dünyaya geldikleri sözüne neden katılmıyorsunuz? İlk köleleri köle yapan kaba güçse onları kölelikte tutan korkaklık ise, peki onları kölelikten kurtaran ne olacaktır?
Soru 8:
Her türlü güç tanrıdan gelir ama bütün hastalıklarda ondan gelir böyle diye hekim çağırmak tanrının işine karışmak başkaldırış olmaz mı, neden?
Soru 9:
Efendinin köleyi öldürme hakkı vardır. Ancak efendi onu öldürmez doğal olarak düşman olmazlar aralarında barış vardır. Buna dayanarak er geç savaşa yol açan aralarındaki bu samimiyetsiz ilişkiden mi çıkar yoksa olaylar arasındaki ilişkiden mi?
Soru 10:
İnsanlara yasalar vermek için tanrılar gerek ve yasacı makineyi bulan mühendistir kralsa onu kurup işleten sözlerinden çıkarımınız nedir?
Soru 11:
Toplum herzaman genelin iyiliğini ister ancak kandırılmaya çok elverişlidir çünkü o anlaması kıt bir köre benzer bu yüzden yasacı yönetimde olan üstün zekalı olması gerekir onu kandırması için peki toplumu en çok kandıran kişinin başarılı olduğu yönetim şekli ve doğru mudur?
Soru 12:
İnsanlar gibi toplumlarda gençken yumuşak başlıdır yıllar gectikçe yola gelmez olurlar artık onu değiştirmek tehlikeli ve boşunadır sözüne katılıyormusunuz yoksa bir çözümü var mıdır?
Soru 13:
Tıpkı uzun bir kaldıraç ucunda bir nesnenin ağılsşması gibi büyük devletler küçük devletlere göre daha zayıftır peki bu zayıflık hangi alanlarda baş gösterir?
Soru 14:
Gercek demokrasi bir nebzesi için küçük toplum şarttır ancak gercek demokrasi asla var olmamıştır ve olmayacaktır demokraside sandığa gidişte sadece özgürlük vardır ondan sonrası büyük bir soru işareti bu tespiti değerlendirebilir miyiz?
Soru 15:
Tehlikeli özgürlüğü kölece rahatlığa değişmem sözü sizin için ne anlamı var niye ruso hep içimizde hergün tekrarlamalıyız diyor sizce?
Soru 16:
Özetle rusoya göre ideal toplum ve devlet şekli nasıl dır?

Toplantıdan Kare:
https://www.instagram.com/...?igshid=a1txse7zxk6l
179 syf.
·32 günde·8/10
Kitapta yasama, hükümet ve halk incelenmiş. Yasama ile yürütmenin fonksiyonları en temel anlamda incelenmiş. Yazar temsili demokrasiye tamamen karşı çıkmış. Ona göre halk temsilci, vekil seçtiği zaman köle durumuna düşer. Yunan şehir devletlerinde olduğu gibi halkın direk yasamaya katılması gerektiğini savunuyor. Tabi yazarın yaşadığı 18. yy’da sanayi ile beraber nüfus patlaması olduğundan bu imkansız olsa da aslında günümüz dünyasında teknoloji geliştiğinden bu pek de imkansız gibi durmuyor.
Yazar hükümetin sadece görevli bir memur olduğunu düşünüyor. Yargının ise yasama ve anayasadan tamamen bağımsız bir organ olması gerektiğini düşünüyor.

Devletlerin yapısı, ömrü, işlerliği hakkında ayrı ayrı üzerinde durulabilecek bir çok tespit var. Özellikle ülkemizin rejiminin değiştirilmeye çalışıldığı bu zamanda okunması şart bir kitap.

Dili sade, fakat kavram çok fazla. Hukuk öğrenimi görmüş olmama rağmen bir çok cümleyi tekrarlayarak okumak durumunda kaldım. Tabi bu aynı zamanda öğrenimimin eksikliğine de delildir. Bir kaç sene sonra tekrar okumam gerek sanırım.
İyi okumalar dilerim.
176 syf.
·Beğendi·8/10
Youtube inceleme videosu: https://www.youtube.com/watch?v=X-OyjhLZdxk

1762 yılında yazılmış olan bu kitap popüler bağımsızlık temeline oturtulmuş bir eserdir. Toplum sözleşmesini sadece J.J Rousseau değil Epikür, Platon gibi düşünürlerin yanı sıra Thomas Hobbes’ta dile getirmiştir. Temelinde insanların refah ve huzur içerisinde yaşaması için karşılıklı fedakarlıkların yazılı metnidir. Ruso’ya göre insanların özgür ve refah seviyesinde bir yaşam sürdürebilmesinin en temel yolu, yönetimdeki rolüyle ilgili. Yani insanlar yöneticileri kendileri seçerler ve bu süreçte yönetime sahiptirler.
Kişiler toplum içinde bireyci olmayı tercih etme hakkına sahiptir ve kendi çıkarlarını toplumun önüne koymakta özgürdür ama toplum düzeni içerisinde o toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıdır. Ruso’ya göre sonuç olarak hukuk her şeyin karar vericisi olur, kişiler bunu kabul etmelidir, etmeyenlere ise zorla kabul ettirilmelidir felsefesi hakimdir. Ki bu anlattığı günümüz modern dünyasında olması gerekenlerdir fakat insanlar özgür iradesini yanlış seçimler sonucunda kullandığında hukuk denilen kavramın içi boşalıyor ve geriye sadece hukuk adı altında bir tiyatro sergileniyor.
Kısacası toplum sözleşmesi doğadan kopan ve mülkiyet sahibi olan insanların bir arada yaşamaları için koyulan kuralları derinlemesine anlatır. Mutlaka tavsiye ediyorum.
144 syf.
·Puan vermedi
4 bölümden oluşmakta. Realist yaklaşım ile kaleme alınmış; eleştirmekten korkmayan, doğrularını savunan bir tarzı var yazarın. Kitaba genel olarak bakarsak bir politika analizi ve eleştirisi görüyoruz.

Kitapla ilgili yazımız : http://1cay1kitap.com/toplum-sozlesmesi/
144 syf.
Bu kitabı okumak için; Mustafa Kemal’in okuyup, içinde notlar almış olması benim için yeterli bir nedendi. Halk yönetiminde toplumun gereksinimlerinin ön planda tutularak katkı sağlamasını vurgulayan, yasalar, kanun koyucular ve demokrasinin öneminin yanında ; çıkmazlarına ve tehlikelerine de değinen bir eser. Okurken bir çok şey size tanıdık gelecektir. Yazarın çelişkili mizacına rağmen , düşünerek ve keyif alarak okuduğum bir kitap oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu demokrasi anlayışının , monarşiye daha çok benzediğini bir kez daha anlamak için bile okunabilir. Mustafa Kemal’in İnkılapçılık(devrimcilik) ilkesiyle de demokrasi açıklarında neleri kapatmaya çalıştığını ve daha ileri bir medeniyet için bu ilkeye sarılmamız gerektiğini daha derin düşüncelerle anlamamı sağladı. Herkese iyi okumalar dilerim.
144 syf.
·8/10
300 yıl önce yazılmış ancak içeriği ile bugüne de ışık tutan bir kitap.Toplum,yönetim,demokrasi,eşitlik gibi farklı konularda açıklayıcı bilgiler veriyor.Anlatılanlar belki de hala ulaşılmak istenen demokrasi seviyesini belirtiyor.
Toplum ve demokrasi konularında bir kitap okumak isteyenler kaçırmasınlar.Farklı fikirlerin olduğu insanı farklı açılardan düşünmeye iten bir kitap.
144 syf.
·6 günde·Beğendi·8/10
Ülkemizin içerisinde olduğu dönem itibari ile de ilişkilendirerek böyle bir kitabı okuma ihtiyacı duymuştum. Araştırmalarım sonucunda en ideal kitabın bu olduğu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda Atatürk'ün de önem verdiği bir eser olduğunu göz önüne alarak kitabı dikkatle okudum. Devletlerin kuruluş dönemleri süreçleri, yönetim sisteminin özellikleri ve sonuçları ile devletlerin batış sebepleri örnekleriyle anlatılmış. Günümüz uygulamaları ile anlatılan arasında karşılaştırma yapma imkanım oldu.
136 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce alt yapısını oluşturan bu eser; yazıldığı yüzyıldan bu yana hala güncelliğini korumakta ve her birey okumalı gelecek nesillere de okutulmalı...
136 syf.
·4 günde·10/10
Merhaba;
Bitmesini hiç istemediğim ve çok fazla altını cizdiğim satırları olan bir kitap oldu.
Neden bitmesini istemedim; çünkü her sayfasında yeni bir bilgi ediniyorsunuz okurken. Hiç değişmeyen düzende, yıllar öncesinde yazılıp geleceğe ışık tutan eserlerden biri.
Ana başlıklarla özetlemek gerekirse
-Kisinin toplumdaki yeri.
- Birlik ve beraberlik içinde olmanın kisiye ve topluma kattıkları.
- Farklı kültürlerin genel özellikleri, birbirleri ile coğrafi ve yönetim alanındaki benzerlikleri.
-Yaşadığımız coğrafyanın yasalar ve toplum üzerindeki etkileri.
-Bir devlet nasıl çöker?
-Yasalar. Kim hazırlar ve etkileri?
Gibi her yurttaşın bilmesi gereken konulara değinen ve anlayabileceği sadelikte kaleme alınmış, mükemmel diyebileceğim bir kitap.
Başlamadan önce hakkında şöyle bir yorum okumustum " en çok alıntı yapılan ama en az okunan kitaplardan" sanırım gerçekten öyle, bende okurken çok fazla alıntı yaptım. Fakat size tavsiyem yapılan alıntılarla yetinmeyip kitabın tamamını okumanız.
Herkese keyifli okumalar dilerim.
Youtube kanalim için;
https://www.youtube.com/...YAdpca9gSpXaa33F04Cw
“İnsan özgür doğar; oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkalarının efendisi sanır ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir.“
Her kişi, kendi özgürlüğünden vazgeçebildiğinde bile, çocukların özgürlüğünü yok edemez; onlar insan ve özgür olarak doğarlar, özgürlükleri onlara aittir, onlardan başka hiç kimsenin bu özgürlük üzerinde tasarruf hakkı yoktur.
Her türlü adalet Tanrı’dan gelir; adaletin kaynağı yalnız odur.

Ama biz adaleti bu kadar yüksekten almasını bilseydik, ne hükümete ihtiyacımız olurdu, ne de yasalara.
Jean-Jacques Rousseau
Sayfa 34 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 21.Basım
Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır.

Böylesi olgun bir yönetim insanların harcı değil.
Jean-Jacques Rousseau
Sayfa 63 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 21.Basım

Kitabın basım bilgileri

Adı:
The Social Contract
Baskı tarihi:
Ağustos 2018
Sayfa sayısı:
139
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057972019
Dil:
English
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Karbon Kitaplar
ean-Jacques Rousseau (1712-1778) was a French philosopher and writer who lead a life rich in contradiction. He lived in an unhealthy garret, but taught hygiene. He wrote about nature, but lived in crowded Paris. He promoted virtues that he obviously lacked.

In The Social Contract (1762) Rousseau argues that laws are binding only when they are supported by the general will of the people.

His famous idea, 'man is born free, but he is everywhere in chains' challenged the traditional order of society. Where previous philosophers had spoken of elites, Rousseau became the champion of the common person. His perfect world was one in which the will of the people was most important.

-The British Library


(Tanıtım Bülteninden)

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları