Adı:
Theogonia - İşler ve Günler
Baskı tarihi:
Temmuz 2016
Sayfa sayısı:
312
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053327776
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Hesiodos (y. MÖ VIII. yüzyıl): Kullandığı dil, yapıtlarının taşıdığı bazı karakteristik özellikler, hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Hesiodos'un Aiol ve İon kökenli olduğunu göstermektedir. Büyük ozana ait olduğu kanıtlanmış iki önemli eserden biri olan Theogonia, evrenin yaratılışı, tanrıların doğuşu, tanrıların ve tanrısal varlıkların soyları gibi Yunan kozmolojisini kuran meseleler ile belli başlı Yunan efsanelerini konu alan epik bir eserdir. Yunan didaktik şiirinin ilk örneği kabul edilen İşler ve Günler'de ise ozan, insanlık tecrübesine adalet, erdem, çalışma, cömertlik, hak, hukuk, düzen ve doğruluk gibi kavramların "gerçeğini" söyleyerek dokunur; tarım, denizcilik işlerine dair işlevsel bilgiler sunar; ayın uğurlu ve uğursuz günlerini sıralar. Bu bilgece öğütler Anadolu insanına yabancı gelmeyecektir, zira konuşan sadece Hesiodos değil, aynı zamanda Akdeniz halklarıdır. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, bu iki eserin bu en değerli çevirisini, Azra Erhat'ın hazırladığı "Hesiodos Eseri ve Kaynakları" başlıklı inceleme ve sözlük eşliğinde yeniden okurla buluşturuyor. 
312 syf.
·7 günde·Beğendi·8/10
Hesiodos Homeros ile birlikte Yunan yazınının ilk ozanlarındandır. Çoğu zaman ozan olarak Homeros’un arkasında gösterilse de –ki gösterilmesinde haklı sebepler vardır- bazı özellikleriyle birbirlerinden ayrılırlar. İncelemeye bu farklılıkları belirterek başlamak istiyorum:

1. Homeros yapıtlarında ismini vermez, kişiliğini belli etmez. Ama Hesiodos hemen eserinin başında ismini verir, ilerleyen sayfalarda da ben gibi zamirlerle kendini belli eder.

2. Hesiodos’un üslubu daha eğitici, Homeros’un ise destansaldır. Hesiodos’un üslubu eğitici olduğu için kendi görüş ve inanışlarını eserine sokmuştur. Adeta bir bilge gibi öğüt verir. Ama çevirmenimiz eserinin bir öykünme ve köylü yapıtı olduğunu belirtir.

3. Homeros soylu sınıfın destansı anlatıcısıdır. Alt sınıftan birilerine yer vermez, verse bile onları soylu sınıfa ezdirir. Oysa Hesiodos çoban, çiftçi, denizci gibi alt sınıfın insanını eserine sokmuş ve onların savunucusu, yol göstericisi olmaya çalışmıştır.

Kitabın Thegonia kısmında tanrıların doğuşundan bahsedilir. Hesiodos’a göre tanrılar sonsuz bir boşluk olan Khaos’tan doğmaya başlamıştır. Önce Yer(Gaia), Aşk(Eros), Gece(Erebos), Gök(Uranos), Deniz(Pontos) doğar. Bunlar da aralarında birleşerek yaradılışı devam ettirirler. Yer ile Gök birleşir ve meşhur tanrı soyu Titanlar doğar. Titanların hakimiyetlerinden sonra Olympos’un ölmezleri hüküm sürerler. Hesiodos yaradılışı soylara ayırır ve detaylı bir soy ağacı çıkartır. (detay için bkz. #32029374) Tanrıların özellikleri sadece yüzeysel olarak verildiği için ön bilgi edinmek daha sağlıklı olabilir.

İşler ve Günler kısmının özü şudur: Yüce Tanrılara karşı sorumluluklarını yerine getir, onlara karşı gelme. İyi, doğru, çalışkan bir insan ol. İşler kısmında Hesiodos’un yukarıda bahsettiğimiz yol gösterici özellikleri karşımıza çıkar. Bir babanın oğluna öğüt vermesi gibi o da kardeşi Perses’e adalet, doğruluk, tarla işleri, komşuluk ilişkileri, denizcilik, ev, aile, çalışma, insan ilişkileri gibi konularda detaya varacak şekilde öğütler verir. Doğruluğun ve çalışmanın önemini de her fırsatta belirtir. Günler kısmında ise hangi günlerde hangi işler yapılmalıdır diye yapılması gerekenleri sıralar.

İçerikle ilgili değinilmesi gereken son nokta Prometheus ve Pandora’dır. Homeros’ta bu iki efsane geçmez(miş). Kimi der ki insan Prometheus tarafından yaratılmıştır. Ben de Zincire Vurulmuş Prometheus incelemesinde(#32029374) bunu belirtmiştim. Hesiodos’ta Prometheus’dan önce de sonra da insan hep vardır fakat nasıl yaratıldığı hakkında bilgi yoktur. Ama Hesiodos hem Thegonia’da hem de İşler ve Günler’de Prometheus’un ateşi çalarak insanlara yardım etmesini, cezalandırılışı yapıtına koyar. Aynı şekilde Pandora efsanesi de iki eserinde de yer alır. Pandora tanrılar tarafından insanlara ceza olarak gönderildiği söylenen ilk kadındır. Ceza olarak gönderildiğinden midir nedir Hesiodos kadınlara karşı tam bir hödük tutumu benimser: “Ha bir kadına güvenmişsin ha bir hırsıza” “Bir karı ki boğazından başka bir şey düşünmez.” Ne kadar tanrıları yüceltip, insanlara faydalı öğütler vermeye çalışsa da kadına değer vermediği için ozan olarak gözümüzde değerini düşürür.

Bu eser mitoloji için temel kaynaklardan biridir. Ama verilen bilgiler yüzeysel olduğu için önceden bir şeyler karıştırmak lazım. Karıştırmasanız da kitabın sonunda geniş bir sözlük var. Çevirmenler Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu bir de geniş çaplı bir inceleme yapmışlar kitap ve Hesiodos için. O da okunmaya değer. Bana göre bu kitap okunup hemen kabul edilmemeli diğer eserlerle yani Homeros ile mukayese edilip bir sonuca varılmalıdır. Keyifli okumalar diliyorum.
312 syf.
·Beğendi·9/10
Azra Erhat ve Sabahattin Eyüpoğlu’nun özenli çevirisiyle M.Ö. Sekizinci Yüzyılın ölümsüz ve kendi alanında tek sayılabilecek bu eser, Yunan klasiklerine başlamak için doğru bir ilk adım olacaktır. Tanrılara ve insana dair önemli bir kaynak. Özenli çevirinin yanında Azra Erhat ile İsmail Zeki Eyüpoğlu’nun değerli incelemeleri Heseidos’un eseri kadar ufuk açıcı. Kitabın sonuna da kapsamlı bir sözlük eklenmiş.
212 syf.
·1 günde·10/10
Hesiodos ustadan, ustaya yaraşır bir kitap. Kitabı 3 kısıma ayırmışlar. İlk kısım Theogonia şiirini, ikinci kısım İşler ve Günler'i, üçüncü kısım ise Hesiodos'un hayatı ve eserleri üzerine yazılar ve incelemelerden oluşuyor. Azra Erhat çok güzel iş çıkarmış yine. Mitoloji sevdalılarına önerilir. Kitabın arkasında da kapsamlı bir sözlük bulunuyor. Keyifli okumalar.
274 syf.
·3 günde·10/10
Theogonia Yunan mitolojisindeki tanrıların doğuşu, soyları, efsaneleri hakkında enfes bir okuma yaşatıyor. İşler ve Günler ise hak, hukuk, erdem, çalışkanlık, dürüstlük gibi bir insanın sahip olması gereken özellikler hakkında öğüt niteliği taşıyor. Tarım ve denizcilik ile ilgili bilgiler de mevcut.

Ayrıca Azra Erhat'ın Hesiodos'un Eseri ve Kaynakları, İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Hesiodos ve Anadolu İnsanı adlı incelemeleri ve son kısımda yer alan sözlük ile birlikte dolu dolu bir Hesiodos kaynağı.
312 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitap ilk başta Yunan Tanrılarının doğuşu ile başlıyor.
Yunan Tanrıların Olympos'a gelişi ele geçirilişi anlatılıyor.
Kitabın ikinci bölümü olan ergai kai hemerai Yunan halkının yaşayış biçimini ve Hesiodos'un kardeşine verdiği öğütleri içeriyor.
Hesiodos Çiftçilik,miras,denizcilik evlilik gibi çoğu konuda kardeşine öğütler veriyor.
Hesiodos, Homeros’un silik bir kopyası, esini doğadan gürül gürül fışkıran büyük şairin yaya yürüyen bir çömezidir. ”
Kitabın değerlendirme kısmında Azra Erhat kendi de belirttiği gibi iki Ozan Homeros'u ve Hesiodos'u sık sık karşılaştırıyorlar.
Çıkardığımız sonuç, yalnız Homeros’un ozan olarak Hesiodos’tan üstünlüğünü saptamakla kalmıyor, Homeros’un yurdu İonya’nın Hesiodos’un yurdu Boiotia’ya, özetle Anadolu’nun Yunanistan’a kıyasla uygarlık, düşün ve sanat alanlarındaki ileriliğine de kanıt oluyordu. ”
Hesiodos'un İşler ve Günleri anlattığı kısım bence "ilk öğretici metin" örneği olarak sayılabilir.
İyi okumalar...
Başkasına haksızlık etmek kendine kötülük etmektir.
Kötü düşünce düşüneni yakar herkesten önce.
Hesiodos
Sayfa 151 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Bırakın artık gölgede öğle uykularını,
Sabahlara kadar yatakta kalmayın artık.
Hesiodos
Sayfa 70 - İş Bankası Kültür Yayınları
Seni seveni sev, sana gelene git;
Verene ver, vermeyene verme,
Verene herkes verir, vermeyene kimse vermez.
Hesiodos
Sayfa 153 - Türk Tarih Kurumu Yayınları
Unutma Perses, her işini mevsiminde yap,
Hele denize ne zaman açılacağını bil.
Küçük gemileri övebildiğin kadar öv
Ama malını büyük gemiye yüklemeye bak.
Hesiodos
Sayfa 72 - İş Bankası Kültür Yayınları
Orada yükselir yankılı konağı
Güçlü Hades'le korkunç Persephone'nin.
Azgın bir köpek bekler kapısını,
Amansız,sinsilikler ustası bir köpek
Girenlere yaltaklanır kuyruğu, kulaklarıyla
Ama gireni bir daha bırakmaz dışarı,
Pusuda bekleyip paramparça eder
Çıkmak için kapıya gelenleri.
Hesiodos
Sayfa 33 - İş Bankası Kültür Yayınları
Zengin olmayı kafaya koyduysan:
Dinle beni,iş yap,iş üstüne iş yap.
Hesiodos
Sayfa 62 - İş Bankası Kültür Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Theogonia - İşler ve Günler
Baskı tarihi:
Temmuz 2016
Sayfa sayısı:
312
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053327776
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Hesiodos (y. MÖ VIII. yüzyıl): Kullandığı dil, yapıtlarının taşıdığı bazı karakteristik özellikler, hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Hesiodos'un Aiol ve İon kökenli olduğunu göstermektedir. Büyük ozana ait olduğu kanıtlanmış iki önemli eserden biri olan Theogonia, evrenin yaratılışı, tanrıların doğuşu, tanrıların ve tanrısal varlıkların soyları gibi Yunan kozmolojisini kuran meseleler ile belli başlı Yunan efsanelerini konu alan epik bir eserdir. Yunan didaktik şiirinin ilk örneği kabul edilen İşler ve Günler'de ise ozan, insanlık tecrübesine adalet, erdem, çalışma, cömertlik, hak, hukuk, düzen ve doğruluk gibi kavramların "gerçeğini" söyleyerek dokunur; tarım, denizcilik işlerine dair işlevsel bilgiler sunar; ayın uğurlu ve uğursuz günlerini sıralar. Bu bilgece öğütler Anadolu insanına yabancı gelmeyecektir, zira konuşan sadece Hesiodos değil, aynı zamanda Akdeniz halklarıdır. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, bu iki eserin bu en değerli çevirisini, Azra Erhat'ın hazırladığı "Hesiodos Eseri ve Kaynakları" başlıklı inceleme ve sözlük eşliğinde yeniden okurla buluşturuyor. 

Kitabı okuyanlar 39 okur

  • Sofyan
  • Ezgi Göktürk
  • İlgen Ercan Cimen
  • Elif Otu
  • Elif Gökçen KARTAL
  • Furkan Pala
  • Berkay
  • Etrln
  • atacan kural avgören
  • Volkan ersöz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (6)
9
%14.3 (2)
8
%35.7 (5)
7
%0
6
%0
5
%7.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0