THKO Savunma - Deniz Gezmiş / Yusuf Arslan / Hüseyin İnan

·
Okunma
·
Beğeni
·
768
Gösterim
Adı:
THKO Savunma - Deniz Gezmiş / Yusuf Arslan / Hüseyin İnan
Yazar:
Baskı tarihi:
Mayıs 2000
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757117049
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altmışsekizliler Birliği Vakfı
Bu kitap; yeni yetişen kuşaklara, "Denizler'in o günkü koşullarda nasıl bir düşünce taşıdığını, ülkemizi ve dünyamızı nasıl değerlendirdiğini, hangi şartlar altında ve nasıl bir mücadele anlayışı içinde olduğunu anlatmak, geçmişin bilgi ve deneyimini gerçeklere uygun olarak öğretmek, özellikle de, günümüz sorunlarını irdelerken, doğru düşünce ve davranışa ulaşılmasına yardımcı olabilmek için 68'liler Birliği Vakfı tarafından yeniden yayınlanmaktadır.
Okuyucuya sunulan bu kitap, Ankara 1 No.lu Sıkıyönetim
Askeri Mahkemesi’nce ölüm cezasına mahkûm edilen ve 6 Mayıs
1972 günü şafak vakti idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan,
Hüseyin İnan ve arkadaşları haklarında görülen davanın belgelerini
bir araya getirmektedir. İddianame, sorgu ifadeleri, sanıkların
ve avukatlarının savunmaları, mahkeme kararları, temyiz layihaları,
Askerî Yargıtay kararları, Askerî Yargıtay Daireler Kurulu
kararı, tashihi karar layihaları, infazın bekletilmesi istemleri ve
Askerî Yargıtay Başsavcılık kararları, CHP Genel Başkanı İsmet
İnönü tarafından Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesi örneği,
Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gö-
rüşmeleri ile bu mecliste idamların lehinde ve aleyhinde oy verenlerin
adları ve ölüm cezalarının infazına ilişkin tutanak örneği üç
bölüm halinde yayımlanacak olan bu kitapta yer almıştır...
KAYSERİ CEZAEVİ’NDE DENİZ GEZMİŞ
VE ARKADAŞLARINA YAPILAN YASA DIŞI
MUAMELELER HAKKINDA AVUKATLARIN
BAŞVURUSU

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve diğer
arkadaşları önce Ankara’ya getirilmişler ve daha sonra
güvenlik mülahazası ile Kayseri Cezaevi’ne götü-
rülmüşlerdir. Bu cezaevinde tutuklular ayrı ayrı hücrelere
kapatılmışlardır. Aşağıdaki dilekçeler yasaya
ve Cezaevleri Yönetmeliği’ne aykırı olan bu işlemin
kaldırılması için tutuklu avukatları tarafından yapı-
lan başvuruları göstermektedir.
DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ
SAVUNMANLARININ ANKARA SIKIYÖNETİM
KOMUTANLIĞI’NIN 49 NOLU BİLDİRİSİ
KONUSUNDA BAŞBAKAN NİHAT ERİM’E
ÇEKTİKLERİ TELGRAF

Bu davanın yargılanması devam ederken Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığı 49 numaralı bir bildiri yayınlamış
ve bu bildiri radyoda iki gün okunmuştur.
Mahkemelere telkin ve tavsiye niteliği taşıyan bu bildiri
üzerine Başbakan Nihat Erim’e aşağıdaki telgraf
çekilmiştir.
Sayın Nihat Erim
Başbakan
Ankara
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1 Nolu Sıkıyönetim mahkemesinde
savunmalarının yapıldığı 27 Eylül akşamı 19 ajansından
başlayarak gece ve 28 Eylül sabah ve öğle ajanslarında sayın
Sıkıyönetim Komutanı Semih Sancar imzası ile okutulan tebliğlerin
dikkatlerinden uzak kalmayacağı düşüncesindeyiz.
Bu tebliğlerin, mahiyeti itibarı ile mahkemelere telkin ve
tavsiyede bulunulmayacağına dair Anayasamızın açık hü-
kümlerine aykırı düştüğü inancındayız. Bağımsız mahkeme
kararlarına gölge düşürme istidadı gösteren bu tür davranış-
ların önlenmesi ve bu yanlış tutumun düzeltilmesi hususunda
Sıkıyönetim Komutanlığına gerekli tavsiyenin yapılmasını saygı-
larımızla arz ederiz.
DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ
SAVUNMANLARININ ANKARA SIKIYÖNETİM
KOMUTANLIĞININ 49 NOLU BİLDİRİSİ KONUSUNDA
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA
YAPTIKLARI DUYURU

Bu dava mahkemede devam ederken Sıkıyönetim
Komutanlıkları mahkemelere telkin ve tavsiye niteliği
taşıyan bildiriler yayınlamışlar, tutuklu sanıklar
yasaya aykırı olarak ayrı ayrı hücrelere kapatılmışlar,
yaralı Yusuf Aslan Numune Hastanesi’nde hasta yatağında
zincire vurulmuş, mahkemelere ve cezaevlerine
görev yapmak üzere gelen avukatların çantaları
ve üstleri aranmış, tutuklu müdafi görüşmelerine
sınırlar konmuş, iddianamenin sanıklara tebliğinden
önce avukatların müvekkilleri ile görüşmesine izin
verilmemiş, mahkeme salonunda sanıklar, görevliler
tarafından cop ve dipçikle dövülmüştür.
Bu yasa dışı işlemler müdafi avukatlar tarafından
aşağıdaki dilekçe ile Türkiye Barolar Birliği’ne duyurulmuş
ve gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir.
5.1.1972
YUSUF ASLAN’IN BABASI BEŞİR ASLAN VE DENİZ
GEZMİŞ’İN BABASI CEMİL GEZMİŞ’İN BAŞBAKAN
NİHAT ERİM’E ÇEKTİKLERİ TELGRAFLAR

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına
çekilen telgrafların sureti
Çocuğum Yusuf Aslan’ın 1 No.lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde
savunmasının yapıldığı 27-28 Eylül 1971 günleri, Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığı’nın radyoda devamlı yayınlanan tebliği,
ailemizi derinden yaralamıştır.
Bu tebliğ, mahiyeti bakımından Anayasamızın mahkemelere
telkin ve tavsiye yapılamayacağına dair hükmüne aykırıdır.
Mahkemelerin bağımsızlığına gölge düşürme istidadında bulunan
bu tutumları dikkatinize arz olunur. 29/9/1971
Beşir Aslan

Adres:
Şehit Cemalettin Caddesi
139/3 No. da misafir.
İçaydınlıkevler-Ankara
YUSUF ASLAN’IN BABASI BEŞİR ASLAN’IN
BAŞBAKAN NİHAT ERİM’E ÇEKTİĞİ TELGRAF

SAYIN
NİHAT ERİM
T.C. BAŞBAKANI
ANKARA
Çocuğum Yusuf Aslan’ın 1 No.lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde
savunmasının yapıldığı 27-28 Eylül 1971 günleri, Sıkıyönetim
Komutanlığı’nın (Ankara) Radyo’da devamlı yayınlanan tebliği, ailemizi
derinden yaralamıştır.
Bu tebliğ mahiyeti bakımından Anayasamızın mahkemelere
telkin ve tavsiye yapılamayacağına dair hükmüne aykırıdır.
Mahkemelerin bağımsızlığına gölge düşürme istidadında bulunan
bu tutumların önlenmesini arz ederim. 29/9/1971
Beşir Aslan

Adres:
Şehit Cemalettin Caddesi
139/3 No. da misafir.
İçaydınlıkevler-Ankara

Kitabın basım bilgileri

Adı:
THKO Savunma - Deniz Gezmiş / Yusuf Arslan / Hüseyin İnan
Yazar:
Baskı tarihi:
Mayıs 2000
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757117049
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Altmışsekizliler Birliği Vakfı
Bu kitap; yeni yetişen kuşaklara, "Denizler'in o günkü koşullarda nasıl bir düşünce taşıdığını, ülkemizi ve dünyamızı nasıl değerlendirdiğini, hangi şartlar altında ve nasıl bir mücadele anlayışı içinde olduğunu anlatmak, geçmişin bilgi ve deneyimini gerçeklere uygun olarak öğretmek, özellikle de, günümüz sorunlarını irdelerken, doğru düşünce ve davranışa ulaşılmasına yardımcı olabilmek için 68'liler Birliği Vakfı tarafından yeniden yayınlanmaktadır.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • Kerem Behruz
  • Berkay Karakurt
  • Davut Barzan Çiftçi
  • Niyazi Budur
  • Aylin özgan
  • Onur Akköse
  • Gamze
  • Dilek Ateş
  • Ebru Tok
  • mehmet pak

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%0
8
%25 (1)
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0