Tih'ten Çıkış

Muhammed Kutub

Tih'ten Çıkış Sözleri ve Alıntıları

Tih'ten Çıkış sözleri ve alıntılarını, Tih'ten Çıkış kitap alıntılarını, Tih'ten Çıkış en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Beklenen yarının yolu; güllerle, çiçeklerle döşenmiş bir yol değildir... Aksine bu yol dikenlerle, acılarla, kanlarla çevrilmiştir... Yolda düşecek şehidlerin kanları ile...
Sayfa 135 - BurucKitabı okudu
...tevâkül (hazır yiyicilik), olumsuzluk, bilgisizlik hurafe, donukluk, zayıflık, sebeplere sarılmayı terk edip oturmak... İslâm'dan olan şeyler değildir.
Sayfa 42 - BurucKitabı okudu
Reklam
Şu kadarı var ki, şimdiki bu çaba ile geçmişteki çaba arasında şöyle bir fark olabilir. Bundan önceki çabalar da düşmanların "bir kısmı" aynı anda İslâm dünyasının "bazı" bölümlerine hücum ediyorlardı. Bu sefer ise hücum bütün düşmanlar tarafından İslam dünyasının tamamına ve aynı anda yapılmaktadır.
Sayfa 136 - BurucKitabı okudu
Ümmet bütün varlığı ile gerçekler aleminde yaşıyor, adeta ideal alemde kanat çırpıyordu. Bugüne gelince...Gerçek, ideallerden ne kadar da uzaktır! Hatta gerçeğimiz, bu ümmetin daha aşağısına düşmesi caiz olmayan asgari sınırdan bile ne kadar uzaktır!
Lâ ilâhe illallah'ın gereklerini bilmek ayrı bir şeydir, önce ruhun içinde, sonra toplumun yapısında onun gerçeğini, gereklerini uygulamak ayrı ve farklı bir şeydir. Bundan dolayı insanlara -bütün zaruret ve önemine rağmen -lâ ilâhe illallah'ın gereklerini öğretmek tek başına yetmez. İstenen, bu gereklerin kişinin kendisinde ve hayatında gerçekleştirilmesidir. İşte vazgeçilemeyecek eğitimin önemi de budur. En azından temeli teşkil edecek kesimde böyle bir eğitim bulunmayacak olursa, hareket vâkıası olmayan bir takım sloganlardan ibaret kalmaya devam edecektir... Allah katında iktidar konumuna getirilmeye layık olmayacaktır, insanları değişimin mümkün olduğuna inandıramayacaktır.
Sayfa 150 - BurucKitabı okudu
Haçlılığın dikkati İslâm âleminde muayyen olarak iki noktada odaklaşmıştır: İstanbul ve Kahire. İstanbul halifeliğin merkezi idi yani savaş gücünün ve siyasetin merkezi idi. Kahire ise Ezher'den, oradaki dini ilimlerden, Kur'an dili olan Arapçaya gösterilen itinadan kaynaklanan ruhi ve kültürel aydınlanmanın merkezi idi. Haçlılığın bu iki noktaya özel itina göstermesi öncelikle bu iki yerde İslâm'ın esaslarını zayıflatmayı hedef almış olmasıydı. Böylelikle bundan sonra bütün İslâm diyarinda İslâm'ın esaslarını zayıflatmak kolaylaşmış olacaktı.
Sayfa 95 - BurucKitabı okudu
Reklam
123 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.