Adı:
Tılsımlar Mecmuası
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
311
ISBN:
9786054243402
Kitabın türü:
Yayınevi:
Zehra yayınları
Tılsımlar Mecmuası Risale-i Nur'un ve dinin ve imanın ve Kur'an'ın yüzer muamma ve tılsımlarının keşfiyatından bir kısmını beyan eder.

Her bir parçada bir ehemmiyetli muamma-yı Kur'aniye ve tılsım-ı imaniye hali keşfedilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)
Risale-i nur un farklı bölümlerinden kainat yaradılış ve kader gibi imani tılsımlarını içeren bir derleme kitap. Zehra ve tenvir yayınevlerinde yer alan maidetül kuran bölümü diğer yayınevlerinde yok. Ayetlerden çıkarılan ebced hesabı ile Said nursinin kurdî ismine işaret olması galiba çıkarılmasının nedeni. Araştırdığım kadarı ile orjinal kitapta bu kısım yer alıyor.

Kitabı okurken zevkle okudum, tılsımları birer birer okuyup anlamak çözmek ve yaralı kalbe merhem sürmek gibiydi
Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" diye şekva ederek ağlayıp sızlasın.
Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar.
Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan!
Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır.
İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır.
Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış.
Tahammül etmezsen "Yâ Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme.
Kimden kime şekva ettiğini bil, sus.
Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır.
Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.
Hem şu kâinatın rabıtasıdır.
Hem şu kâinatın nurudur hem hayatıdır.
İnsan, kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için kâinatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir.
İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir.
Ve besmelenin azamet-i kadrine en 
kat’î bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafiî* (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: “Besmele tek bir ayet olduğu halde, Kur’an’da yüz on dört defa nazil olmuştur.”
Ben göklere ve yere sığmam amam ne hayrettir ki, mü'minlerin gönlüne susarım.
Hadis-i Şerif
Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca..
Demek, kâinatın envaı insanı tanıyor değil; belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir Zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir.

Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün enva-ı mahlûkatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelâl seni bilmesin, tanımasın, görmesin?

Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de Onu bil, hürmetle bildiğini bildir.
Çünkü, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, manasız bir kâğıttan ibaret kalır.

... Öyle ise denilebilir ki, şu üstad (a.s.m.) olmasaydı, o melik-i zîşan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın (a.s.m.) talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tılsımlar Mecmuası
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
311
ISBN:
9786054243402
Kitabın türü:
Yayınevi:
Zehra yayınları
Tılsımlar Mecmuası Risale-i Nur'un ve dinin ve imanın ve Kur'an'ın yüzer muamma ve tılsımlarının keşfiyatından bir kısmını beyan eder.

Her bir parçada bir ehemmiyetli muamma-yı Kur'aniye ve tılsım-ı imaniye hali keşfedilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Cafer Yalın
  • Serdar
  • Yamaç Dağdelen
  • Hakan Can
  • Mihemedê NOJDAR
  • kaan muhammet şahin
  • Abdullah Kuloğlu
  • Adar Gündüz
  • Serhat okuyan
  • Agga

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%85.7 (6)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%14.3 (1)