Adı:
Tılsımlar Mecmuası
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
311
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054243402
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zehra yayınları
Tılsımlar Mecmuası Risale-i Nur'un ve dinin ve imanın ve Kur'an'ın yüzer muamma ve tılsımlarının keşfiyatından bir kısmını beyan eder.

Her bir parçada bir ehemmiyetli muamma-yı Kur'aniye ve tılsım-ı imaniye hali keşfedilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)
Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinden toplanarak derlenmiş bir kitaptır. Şu risaleleri ihtiva eder:

Birinci Söz, On Dördüncü Lem’anın İkinci Makamı, On Birinci Söz, On Altıncı Söz, On Altıncı Söz’ün Zeyli (Küçük Bir Zeyl), Yirminci Mektubun İkinci Makamının Onuncu Kelimesi, Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl, Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamı, Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamından Mukaddeme, Yirmi İkinci Sözden Hâtime, Yirmi Dördüncü Mektup, Yirmi Altıncı Söz (Kader Risalesi), Yirmi Altıncı Sözden Hâtime (Sahabeler Hakkındadır), Yirmi Yedinci Sözün Zeylinden sonraki dört sualin tamamı, Yirmi Dokuzuncu Sözden İkinci Maksat, Otuzuncu Sözden İkinci Maksat (Tahavvülât-ı Zerrâta dair), Yirmi Sekizinci Sözün İkinci Sualinin Haşiyesi.

Üstad Bediüzzaman Tılsımlar Mecmuası’nda din, iman ve Kur’ân’ın içindeki yüzlerce muammâ (anlaşılması zor sır) ve tılsımlarla ilgili keşiflerden bir kısmının beyan edildiğini söyler...
Risale-i nur un farklı bölümlerinden kainat yaradılış ve kader gibi imani tılsımlarını içeren bir derleme kitap. Zehra ve tenvir yayınevlerinde yer alan maidetül kuran bölümü diğer yayınevlerinde yok. Ayetlerden çıkarılan ebced hesabı ile Said nursinin kurdî ismine işaret olması galiba çıkarılmasının nedeni. Araştırdığım kadarı ile orjinal kitapta bu kısım yer alıyor.

Kitabı okurken zevkle okudum, tılsımları birer birer okuyup anlamak çözmek ve yaralı kalbe merhem sürmek gibiydi
Allah'tan havf eden, başkaların kasavetli, belalı havfından kurtulur...

Havf etmek - Korkmak

اللهدن خوف ایدن ، باشقەلرڭ قساوتلی ، بلالی خوفندن قورتولور . . .

خوف ایتمك - قورقمق
Cenneti halk etmek, bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icad etmek, bir çiçek kadar rahattır...

جنتی خلق ایتمك ، بر بهار قدر قولایدر . بر بهاری ایجاد ایتمك ، بر چیچك قدر راحتدر . . .
Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem.
İsterim fakat bir yâr-ı bâki isterim.
Zerreyim fakat bir şems-i sermed isterim.
Hiç-ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim.

فانی یم ، فانی اولانی ایستەمم .
عاجزم ، عاجز اولانی ایستەمم .
روحمی رحمانە تسلیم أیلەدم ، غیر ایستەمم .
ایسترم فقط بر یار باقی ایسترم .
ذرەیم فقط بر شمس سرمد ایسترم .
هیچ - اندر هیچم فقط بو موجوداتی بردن ایسترم .
Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latîf, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar...

هر بر اینك ، دوە ، قویون ، كچی گبی مبارك حیوانلر بسم الله دیر . رحمت فیضندن بر سوت چشمەسی اولور . بزلرە رزاق نامنە أڭ لطیف ، أڭ نظیف ، آب حیات گبی بر غدایی تقدیم ایدییورلر . . .
Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" diye şekva ederek ağlayıp sızlasın.
Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar.
Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan!
Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır.
İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır.
Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış.
Tahammül etmezsen "Yâ Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme.
Kimden kime şekva ettiğini bil, sus.
Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır.
Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.
Hem şu kâinatın rabıtasıdır.
Hem şu kâinatın nurudur hem hayatıdır.
İnsan, kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için kâinatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir.
İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir.
Ve besmelenin azamet-i kadrine en 
kat’î bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafiî* (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: “Besmele tek bir ayet olduğu halde, Kur’an’da yüz on dört defa nazil olmuştur.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tılsımlar Mecmuası
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
311
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054243402
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Zehra yayınları
Tılsımlar Mecmuası Risale-i Nur'un ve dinin ve imanın ve Kur'an'ın yüzer muamma ve tılsımlarının keşfiyatından bir kısmını beyan eder.

Her bir parçada bir ehemmiyetli muamma-yı Kur'aniye ve tılsım-ı imaniye hali keşfedilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 16 okur

  • Alper Koç
  • Cafer Yalın
  • Serdar
  • Fırtına Teyrık
  • Hakan Can
  • Mihemedê NOJDAR
  • kaan muhammet şahin
  • Abdullah Kuloğlu
  • Adar Gündüz
  • Serhat okuyan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%85.7 (6)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%14.3 (1)