Tomris Gönderileri

Tomris kitaplarını, Tomris sözleri ve alıntılarını, Tomris yazarlarını, Tomris yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Bu dünyada öpüləcək əllər varsa, o da ədalətli əllərdir. (TOMRİS)
Ən böyük fəlakət azad olmaq imkanlarından özün özünü məhrum etməkdir.
Reklam
Azadlıq-azadlığın qiymətini bilənlərin haqqıdır!
Azadlıqçın yaranmış qüdrətli insanlar zəncir gəzdirə bilməzlər
-Günəş bizim əzəmət və ehtişamımızı parlatmaq üçün doğur. +Hünər qaranlıqda görməkdir!
Anlamadın ki, bu dünyada öpüləcək əllər varsa, o da ədalətli əllərdir.
Reklam