Adı:
Toplumbilim Dersleri
Baskı tarihi:
11 Şubat 2016
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754069426
Kitabın türü:
Çeviri:
Prof. Dr. Özer Ozankaya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
Sosyoloji Dersleri
Toplumbilim Dersleri
Emile Durkheim tarafından 1890-1900 yılları arasında Bordeaux'da verilip 1904 ve 1912 yıllarında Sorbonne'da yinelenen, ölümünden önce konferanslar biçiminde kaydedilen derslerin 1950'de yayımlanan metni olan Toplumbilim Dersleri; meslek, yurttaşlık ahlakı, devletin tanımı, devlet ile bireyin ilişkisi, yurt, devletin biçimleri, demokrasi, yurttaşların genel ödevleri, mülkiyet hukuku, sözleşme hukuku, sözleşme ahlakı başlıklarında on sekiz dersi içeriyor.

1950'de yapılan ilk basımına İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Hüseyin Nail Kubalı'nın yazdığı önsözün de yer aldığı yapıt, Türk toplumbiliminin gelişmesine çok önemli bir katkıdır.

Önsözünde, "Böylesine önemli bir yapıtın yayınlanmasının bilimsel varlığımızın zenginleşmesine katkı" olduğunu söyleyen Kubalı şöyle diyor:

"Büyük Fransız toplumbilimcinin ölümünden sonra ortaya çıkan bu yapıtının Türkiye'de yayınlanması hiç de bir rastlantı sonucu değildir. Denebilir ki, çok daha büyük olasılıkla bir tür kültürel belirleyiciliğin sonucudur. Çünkü Türkiye'de, özellikle Ziya Gökalp'ın çok tanınmış çalışmalarından beri anılmaya değer tek çalışma Durkheim'ın toplumbilimidir..."
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Birey, dikkate alması gereken bu toplumsal çıkarları ancak belli belirsiz bir biçimde fark eder, hatta bazen fark etmez, çünkü bunlar O'nun dışında kalan çıkarlardır, çünkü bunlar onun olmayan bir şeyin çıkarlarıdır.

... Dolayısıyla ona bunları hatırlatacak, bunlara uymaya zorlayacak bir örgütlenmeye gerek vardır ve bu örgütlenme ahlaki disiplinden başka bir şey olamaz.
... Bu, siyasal toplumdur ve onu şöyle tanımlarız: Sayısının büyüklüğü şu veya bu biçimde değişen, ikincil toplumsal toplulukların birleşmesinden oluşmuş bir toplum; bu ikincil toplulukların hepsi aynı otoriteye tabidir ve bu otorite de nizami bir biçimde oluşturulmuş daha üstün bir otoriteye bağlı değildir.
Üst siyasal toplumlar, alt siyasal toplumların ağır ağır iç içe geçmesi, katışması sonucunda oluşur; demek ki bu alt siyasal toplumların ilk, özgün doğalarını korurken başka bir şey de olmaya, yani nitelikler edinmeye başladıkları geçiş anları söz konusudur ve bu anlarda, söz konusu toplumlar çift anlamlı varoluş koşulları gösterirler.
İşte devleti tanımlayan budur. Bünyesinde, kolektivitenin eseri olmasalar da kolektiviteyi de bağlayan temsillerin ve istemlerin geliştiği, nev'i şahsına münhasır bir memurlar grubudur.
Hayvan da doğa olarak genel manada şiddet düşkünü değildir; ancak içinde yaşadığı koşullar şiddeti zorunlu kıldığında bu çareye başvurur. İşler insan için niye farklı olsun ki?
Zamanımızın hemen hemen tamamını dolduran uğraşların içinde, kendi çıkarımızdan başka hiçbir kurala uymuyorsak, çıkarsız iş yapma, kendini unutma, fedakârlık zevkini nasıl edinebiliriz?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Toplumbilim Dersleri
Baskı tarihi:
11 Şubat 2016
Sayfa sayısı:
296
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754069426
Kitabın türü:
Çeviri:
Prof. Dr. Özer Ozankaya
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cem Yayınevi
Baskılar:
Sosyoloji Dersleri
Toplumbilim Dersleri
Emile Durkheim tarafından 1890-1900 yılları arasında Bordeaux'da verilip 1904 ve 1912 yıllarında Sorbonne'da yinelenen, ölümünden önce konferanslar biçiminde kaydedilen derslerin 1950'de yayımlanan metni olan Toplumbilim Dersleri; meslek, yurttaşlık ahlakı, devletin tanımı, devlet ile bireyin ilişkisi, yurt, devletin biçimleri, demokrasi, yurttaşların genel ödevleri, mülkiyet hukuku, sözleşme hukuku, sözleşme ahlakı başlıklarında on sekiz dersi içeriyor.

1950'de yapılan ilk basımına İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Hüseyin Nail Kubalı'nın yazdığı önsözün de yer aldığı yapıt, Türk toplumbiliminin gelişmesine çok önemli bir katkıdır.

Önsözünde, "Böylesine önemli bir yapıtın yayınlanmasının bilimsel varlığımızın zenginleşmesine katkı" olduğunu söyleyen Kubalı şöyle diyor:

"Büyük Fransız toplumbilimcinin ölümünden sonra ortaya çıkan bu yapıtının Türkiye'de yayınlanması hiç de bir rastlantı sonucu değildir. Denebilir ki, çok daha büyük olasılıkla bir tür kültürel belirleyiciliğin sonucudur. Çünkü Türkiye'de, özellikle Ziya Gökalp'ın çok tanınmış çalışmalarından beri anılmaya değer tek çalışma Durkheim'ın toplumbilimidir..."

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0