Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm

10,0/10  (1 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
490 gösterim
Toplumsal ekoloji, sadece ahlakın yeniden canlandırılması için değil, aynı zamanda -ve herşeyden önemlisi- toplumun ekolojik bir temelde yeniden inşa edilmesi için de talepte bulunur. Toplumsal ekoloji kör piyasa güçlerine ve acımasız bir rakebete dayanan iktidar odaklarından etik taleplerde bulunmanın, kendi başına ele alındığında, kesinlikle sonuçsuz kalacağını vurgular. Kendi başına ele alındığında böylesi bir talep, ekolojik bir topluma ulaşmayı sadece bireysel tutumların değişmesi, tinsel bir yenilenme ya da yarı dinsel bir arınma ile ilgili bir mesele haline getirerek günümüzde hüküm süren asıl iktidar ilişkelirini gözlerden saklar. Yeni bir etik bakışın taşıdığı önemin her zaman farkında olsa da toplumsal ekoloji, öncelikli olarak, birinci doğayı hakimiyet altına alma gibi fikirlerin hem yapısal hem de öznel kaynaklarına inerek günümüz toplumunun doğal dünya üzerindeki ekolojik sömürüsünü sona erdirmeyi amaçlar. Kısacası, bütün bir tahakküm sistemine (onun ekonomisine, tekniği kötüye kullanımına, idari aygıtına, siyasi hayatın itibarını zedelemesine, kültürel gelişmenin merkezi olan şehri yerle bir etmesine, tüm o ahlaki ikiyüzlülüklerine v einsan ruhun kirletmesine) meydan okuyarak, kendilerini insanlığa dayatan ve insan dışı doğa ile insani doğa arasındaki ilişkiyi tanımlayan hiyerarşik v esınıf temelli değer yargısı sistemlerini ortadan kaldırmayı amaçlar.

Kitaptan 12 Alıntı

Welat Malgir 
23 May 20:04 · Kitabı okudu · 10/10 puan

insanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ancak bunu istedikleri gibi yapamazlar.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 116 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 116 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 19:58 · Kitabı okudu · 10/10 puan

bir toplumun medeniyet seviyesi, kadınlara nasıl davranıldığına bakılarak anlaşılabilir..

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 20:00 · Kitabı okudu · 10/10 puan

bir toplum mistisizm ve eklektizme ne kadar saplanırsa, o kadar kültürel gerilemeye uğrar..

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 01:51 · Kitabı okudu · 10/10 puan

insan sadece doğanın bir parçası olmakla kalmaz, o aynı zamanda uzun bir doğal evrim sürecinin ürünüdür.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 16 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 16 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 19:44 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Leninis örgütlenme biçimleri de belirgin biçimde bürokratik yozlaşmaya maruz kalmıştır.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 67 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 67 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 02:01 · Kitabı okudu · 10/10 puan

1940'lardaki İngiliz devriminden bu yüzyılın devrimlerine kadar geçmişin büyük devrimci hareketleri her zaman güçlü kitlesel ayaklanmalarla karekterize olmuş ve bu hareketlerin başarıya ulaşması daima güçlü topluluk bağlarıyla mümkun olmuştur.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 60 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 60 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 02:03 · Kitabı okudu · 10/10 puan

tek bir konuya odaklanmış hareketlerin ömürleri de karşı çıktıkları problemlerin ömrüyle sınırlıdır.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 64 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 64 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 01:55 · Kitabı okudu · 10/10 puan

toplumsal ekoloji kendi etiğini özgürlükçü bir yerel yönetim siyasetinde somutlaştırmakla yükümlüdür.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 43 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 43 - ayrıntı)
Welat Malgir 
23 May 19:57 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Benzer bir şekilde,başlangıçta hiyerarşiye karşı evrensel bir meydan okuma ortaya koyan feminizm de yozlaşarak dar görüşlü, çoğunlukla kendi çıkarlarına hizmet eden ve hatta maddi ödüller vaat eden eko-feminizm türlerine dönüşmüştür. ve bu ekofeminizmler toplumsal cinsiyet üstünlüğü mitini (ki bu mit erkelerin yerine kadınları konduğunda da aynı ölçüde çirkin durmaktadır) yürürlüğe koyan teizm ortaya konmaktadır.

Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)Toplumsal Ekoloji Ve Komünalizm, Murray Bookchin (Sayfa 72 - ayrıntı)
2 /