Turancılık Milli Değerler ve Gençlik

·
Okunma
·
Beğeni
·
3573
Gösterim
Adı:
Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754378245
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
{"Turancılık" deyince Türkiye'de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dâhil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet halinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançtır.
Tarihi, savaşları ve fütuhatı dolayısıyla hemen bütün dünyaya antipatik gelen Türk milletinin yeniden birleşerek şahlanması birçok milleti korkuttuğu için; bu şahlanış sonunda bazı devletler ortadan kalkacağı veya küçüleceği için; hatta dünya çapındaki büyük ticaret ortaklıklarının çıkarları baltalanacağı için Turancılık ülküsü büyük bir direnişle karşılanmakta, bu direnişin propagandası ve fikriyatı yapılmakta, bu propaganda Türkiye içinde tesirli olmaktadır.
Turancılık ülküsüne karşı Türkiye'deki muhalefet ya bunun Türkiye'yi büyük tehlikelere atacak bir macera sayılmasından yahut Türkiye dışındaki Türklerin de en az bizim kadar Türk olduklarının bilinmeyişinden, yahut da bugünkü sınırlarımız içinde 4000 yıldan beri üstüste yığılan etnik zümreleri ve kültürleri karıştırıp bunlardan şimdiki dili Türkçe olan bir "halk"ın peydahlandığını kabul etmekten doğmaktadır.
Moskof uşağı oldukları için Turancılığın Rusya'yı devirmesinden korkanların muhalefetini kaale almıyorum…} 
256 syf.
·Beğendi·10/10
H.Nihal ATSIZ’ın Ötüken dergisinde neşredilen yazılarından oluşan bu eseri Türkçülük,Milli iktisat,Türk Tarihi ve nesillerimizin dejenerasyonuna ait çok faydalı bilgiler vermektedir. Atsız döneminde dahi bir çok baskı ve caydırma politikalarına uğramış olsa da davasından asla vazgeçmemiş.Çünkü o yaşayan tüm Türkleri birleştirmek gibi yüce bir amaca hizmet ediyordu.
Vaktiyle bir Atsız varmış derlerse ne hoş,
Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş.
256 syf.
·7/10
Her Türk gencinin mutlaka okuması gereken bir kitap..Verdiği örneklerle geçmişimizi,geleceğimizi,milletimizi,milliyetimizi ve görevlerimizi somutlaştırmış.

Bazı makaleleri okuyup adam 70-80 sene önce geleceği görüp yazmış resmen dedirtiyor(ne yazık ki).

Aynı zamanda Atsız’ın faşist olmadığının bir ispatıdır.Akışkan ve anlaşılır dili ile keyifle okuyaağınıza inanıyorum :)
256 syf.
·Beğendi·10/10
‘’Atatürk’ten sonra Türkiye’de huzur diye bir şey kalmadı’’ (s.182) dedikten sonra kitap hakkında pek bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Atsız’ın ismet inönü’ye, komünistlere, milli benlik düşmanlarına, asalak gibi yaşayanlara karşı salvolarıyla dolu bir kitap. Turancılık, milli değerler ve bazen de iktisadi konulardaki isabetli tesbitleri takdir edilesi. Yazılarındaki nükteler, haklı olarak yaptığı siyasi ve dönem eleştirileri kitabı sıkılmadan okumanızı sağlayacaktır.
256 syf.
·4 günde·10/10
Türk 'üm demek çoğu yerde ırkçılık olarak nitelendiriliyor. Hümanist düşünceler ile halkımız ırkını unutur hale geliyor. Kabul görmeyen ırkımız, tarihin başından günümüze kadar var olmaktadır. Turan birliğine de hayal olarak gören kesim , gün gelecek o hayalimizin içinde bulacaktır kendini. Var Olsun Irkımız, Var olsun Turan ülkümüz.
Atsiz in makalelerinden oluşan şahane bir eser. Damarlarındaki asil kanın farkında degilsen basvurman gereken kitap bu.
256 syf.
·10/10
Nihâl Atsız'ın bu eseri; Turancılık, Milli değerler ve Türkçülük mücadelesi başlıklı üç bölümden oluşuyor. Kitap Atsız'ın dergilerde yayınlanmış olan yazılarından oluşuyor.

Turancılığı özetle Türkleri tek devlet çatısı altında birleştirmek olarak tanımlıyor.
Milletlerin milli hedefleri olmadan yaşayamayacağını, Türklerin milli hedefinin de Turan olduğunu ifade ediyor.
Turan'ın sadece kültür alanından birleşmekten ibaret olmadığını; siyasi ve sosyal birlik olmadığı müddetçe kültürel birliğin sağlanamayacağını söylüyor.
Turan ülküsünün başarıya ulaşamamasının sebebinin ülkünün kendisinden değil Turancılardan kaynaklandığını söylüyor.
Turancılığın romantik bir hayal değil gerçeğe ulaşabilecek bir ülkü olduğunu belirtiyor.

Milli değerler bölümüne Avrupa ile temasa geçen insanların milli benliklerini yitirmelerinden yakınarak başlıyor.
Maneviyat ve milli değerlerin insanı hayvandan ayıran başlıca özelliklerden olduğunu söylüyor.
Milli kültürünü yitiren bir milletin yıkılmaya mahkum olduğunu dile getiriyor.
Milli ekonomi bölümüne geniş bir yer ayırıyor ve tavsiyelerini sıralıyor. Memleketi korumanın yolunun milli iktisatı korumaktan geçtiğini dile getiriyor.
Münevver (aydın) tanımını yapıyor ve münevverin halka yakın olmasının hayati öneminden bahsediyor.

Son bölümde başbakan Şükrü Saraçoğlu'na Türkçülükle ilgili yazdığı uzun mektuplara yer veriyor.
Komünizme eleştiriler yöneltiliyor ve en sert şekilde mücadele edilmesi gerektiği konusunda hükümete uyarılar yapılıyor.
Hükümete aktif dış politika gütmesi gerektiği telkin ediliyor.
Hümanizmin koca bir yalan olduğunu, milletler arasındaki düşmanlığın insanlığın sonuna kadar baki kalacağını iddia ediyor. Birleşmiş Milletler idealinin bizzat üyeleri tarafından ayaklar altına alındığını ve bu idealin başarıya ulaşamayacağını açıklıyor.
Demokrat Parti'nin iktidara gelmesini değerlendirdiği yazıda tek parti iktidarını şiddetle eleştiriyor. 1923-1950 dönemini gayrımeşru ve müstebit bir diktatörlük olarak niteliyor. Cumhuriyetin gerçek manasıyla 14 Mayıs 1950'de kurulduğunu dile getiriyor.
Kitabın son kısmında Abd'ye ve Yahudiler'e karşı son derece sert eleştirilerin yapıldığı yazılae yer alıyor.

Kitapta yazarın 1931'den 1975'e dek yazmış olduğu yazıların bir bölümü yer alıyor. Bu yazılar arasında dönemin güncel meseleleriyle ilgili konular da mevcut.
1970'lere doğru yazı dilinin biraz sadeleştiğini görüyoruz.
Atsız'ın BM, Abd ve Yunanistan'la ilgili değerlendirmeleri dikkate değer.
BM'nin dünya barışını sağlama iddiasının safsata olduğunu, Abd'nin Türkiye'ye gerçek bir müttefik olmadığını, Yunanistan'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu her krizi askeri olarak değerlendirme yönünde adımlar attığını ifade ediyor.
Her üç mesele de o zaman olduğu gibi bugün de Atsız'ı haklı çıkarıyor.
256 syf.
·14 günde·Beğendi·8/10
Yine Atsız’ın içinde birçok makalesini barındırdığı başucu kitaplarından biri. Her kitabı bittiğinde okumak okutturmak gerek diye düşünüyorum.
6.filodan, kraliçeye mektuplar kadar sert, güçlü ve garip makaleler mevcut içinde.
256 syf.
Atsız'ın bu kitabı, 'Türk Ülküsü' ve 'Türk Tarihinde Meseleler' adlı kitaplarındaki yazılarından da alıntılar içeren bir kitap. Tıpkı yukarda ismini belirttiğim kitaplarda olduğu gibi çeşitli dergilerdeki yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Komünistleri eleştiren, zıt fikirleri birbiriyle karşılaştıran bir kitap... Eğlenerek okudum diyebilirim. Zekasını konuşturmuş. Kitabı okurken özellikle -kısa olmasına rağmen- 'Kurucular Meclisi' (Burada İsmet İnönü ve kabinesini yerden yere vuruyor.) ve 'Türkiye'nin Yeniden Kuruluşu' başlıklı yazılarını ilgiyle okuduğumu belirtmeliyim. Kitapta 1970'li yılların insanına dair Atsız'ın çok kışkırtıcı ve bir o kadar da fenomen olmuş bir sözü karşımıza çıkıyor; "Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur." Son olarak dolu dolu bir kitap sizleri bekliyor değerli okur, keyifli okumalar.
256 syf.
·Beğendi·8/10
Türk gençliğinin anlamak istemediği şeylerden birisi bazı şeylerin değişip, gelişebileceği. Nasıl Nihal Atsız, Ziya Gökalp'in Türkçülüğünü yetersiz gördüğünü kitapta bildirip o döneme göre geliştiriyorsa biz Türk gençliğide Türkçülüğü günümüz şartlarına uygun bir hale getirmeliyiz. Ama bu yazdıklarım kimin umrunda 1920-1975'li yıllların ağır koşulları altında bulunan Nihal Atsız'ın salt ırkçılığa dayanan görüşleri artık günümüzde değiştirilmelidir. Ben bu kitapta dönemine göre haklı günümüze göre yetersiz görüşler buldum. Kitap aynı zamanda bulunduğu dönemide yansıtan makaleler içermekte bir görüşün ikinci devresini bu kitapta bulup kaynak kitap gibi kullanabilirsiniz.
256 syf.
Atsız'ın yine dergilerdeki makalelerinden derlenmiş güzel bir eser.

Yazılan içeriği eserin alındığı tarihe göre yorumlarsak daha anlamlı ve okuması daha zevkli olacağı kanaatindeyim.

Kısacası ufuk açacak ve Türkçülük düşüncesine katkı sağlayacak bir kitap.
256 syf.
·Beğendi·8/10
Atsız hocanın makalelerinin derlenmesiyle ortaya çıkartılmış eser. Her ne kadar bazı makaleler alınmasa, barındırdığı makaleler ile "Turancılık" fikrinin temel taşlarını, Milli değerlerimize ne şekilde sahip çıkılması, geliştirilmesi gerektiğini ve bütün bunları yapacak gençliğin nasıl bir gençlik olması gerektiğini oldukça açık ve anlaşılır şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca "Türk Ülküsü" kitabı ile beraber, yazarın fikri dünyasını tanıyabilmek adına güzel bir eserdir. Fikri manada kendini geliştirmek isteyenlerin ise okuması şart olan bir eser.
256 syf.
·Beğendi·10/10
Türk kimdir? Türkçü kimdir? Davası, hedefi, değerleri nelerdir? Anlatım gerçekten çok iyi kitap sizi sıkmayacak. Dili o kadar güzel ki sanki en sevdiğin şarkıyı söyler gibi hissediyorsun.
256 syf.
·5/10
" 1944 Türkçülük Turancılık davasında moskofçuların Türk birliğinden ne kadar korktuğunu görmüştük. Bu kitap ise ideolojimizin temelini, Turancılık fikriyatını açıklıyor. Atsız' ın bahsettiği birkaç bin genç bugün birkaç milyon genç halindedir. Hakkımızı, Atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da. "
Gönüller ve beyinler milli inanç ve ülkü ile doldurulmadıkça, hürriyet ve demokrasi diye millet düşmanlarına da eşit haklar verildikçe ve soyu sopu belli olmayanlara en yüksek makamlara kadar her yer açık kaldıkça, evet, böyle olacak... Türklerin acısına yanılmayacak, Türklük için didinenler baltalanacak ve Yunanlıya yardım edilirken Özbek'e kayıtsız kalınacak...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754378245
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
{"Turancılık" deyince Türkiye'de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dâhil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet halinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançtır.
Tarihi, savaşları ve fütuhatı dolayısıyla hemen bütün dünyaya antipatik gelen Türk milletinin yeniden birleşerek şahlanması birçok milleti korkuttuğu için; bu şahlanış sonunda bazı devletler ortadan kalkacağı veya küçüleceği için; hatta dünya çapındaki büyük ticaret ortaklıklarının çıkarları baltalanacağı için Turancılık ülküsü büyük bir direnişle karşılanmakta, bu direnişin propagandası ve fikriyatı yapılmakta, bu propaganda Türkiye içinde tesirli olmaktadır.
Turancılık ülküsüne karşı Türkiye'deki muhalefet ya bunun Türkiye'yi büyük tehlikelere atacak bir macera sayılmasından yahut Türkiye dışındaki Türklerin de en az bizim kadar Türk olduklarının bilinmeyişinden, yahut da bugünkü sınırlarımız içinde 4000 yıldan beri üstüste yığılan etnik zümreleri ve kültürleri karıştırıp bunlardan şimdiki dili Türkçe olan bir "halk"ın peydahlandığını kabul etmekten doğmaktadır.
Moskof uşağı oldukları için Turancılığın Rusya'yı devirmesinden korkanların muhalefetini kaale almıyorum…} 

Kitabı okuyanlar 342 okur

  • Melce nur atakul
  • Ömerce
  • Gamze
  • Tuluhan Pusat
  • Semih Büyüktorun
  • Yağmur Aydın
  • Engin Çağlak
  • MİTRALYÖZ
  • Özgür Çağan
  • Ozan Ramazan ocak

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%9.8
14-17 Yaş
%9.8
18-24 Yaş
%31.7
25-34 Yaş
%34.1
35-44 Yaş
%4.9
45-54 Yaş
%9.8
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%35.2
Erkek
%64.1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%54.3 (70)
9
%7.8 (10)
8
%8.5 (11)
7
%7 (9)
6
%1.6 (2)
5
%1.6 (2)
4
%0.8 (1)
3
%0.8 (1)
2
%0
1
%17.8 (23)