Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz

8,3/10  (4 Oy) · 
6 okunma  · 
5 beğeni  · 
331 gösterim
Gaspıralı İsmail Bey, Kırımda neşrettiği Tercüman gazetesiyle Türk dünyasının ' Dilde birlik, Fikirde birlik, İşte birlik' olmasını ileri sürdü. Bu görüş, bugün de çok önemlidir. Çok doğrudur. Çok faydalıdır. Bu görüşün faydaları, sayılmayacak kadar çoktur. Yalnız, bugün iki yüz elli milyondan fazla olan Türk topluluklarının aynı dilde yani Türkçe ile konuşmaları için, önce alfabe birliği içinde olmaları gereklidir. Alfabe birliği, dil birliğini, dil birliği, fikir birliğini, fikir birliği de, iş birliğini sağlayacaktır. Yalnız, bilmeliyiz ki böyle bir beraberliği yani Türk dünyasının ' Dilde, Fikirde, İşte' birliğini, başta Rusya olduğu halde hiçbir Batılı devlet istemiyor. Aksine, büyük devletler , bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar.
-Yavuz Bülent Bâkiler-
 • Baskı Tarihi:
  Nisan 2016
 • Sayfa Sayısı:
  112
 • ISBN:
  9786059050299
 • Yayınevi:
  Babıali Kültür Yayıncılığı
 • Kitabın Türü:
Ömer Faruk Çetin 
 16 May 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Yazar Mehmet Can, bu çalışma esnasında Türk Dünyası ile ilgili dil, edebiyat tarih ile ilgili. kaynakları, Türk Dünyası Kurultayları ve Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri sempozyumunda sunulan tebliğleri ve alınan kararları incelemiş, Türk dünyasındaki alfabelerin farklılığından ortaya çıkan problemleri yerinde görebilmek için, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve daha bir çok ülkeye seyahatler düzenlemiştir. Bu kıymetli eser, Türk birliğine engel olan “Dil ve Alfabe” değişiklikleri neticesinde meydana gelen problemler ve çözüm yollarını ana hatları ile ortaya koymaktadır.

Kitaptan 14 Alıntı

Ferman Mamedov 
 09 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Dünyada yaklaşık 6 bin dil vardır. Türkçe 6. sıradadır. İngilizce, Fransızca dilleri yokken, Türkçe dili vardı. Türkçe çok kuvvetli bir dildir. İslamiyeti kabul eden milletlerden sadece Türkler ve Iranlılar dillerini koruyabilmiştir. Bugünkü, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Morritanya'da konuşulan Berberi dili, hemen hemen silinmiş, yerine Arapça geçmiştir. Suriye'de konuşulan Süryani dili eski Mısır'da konuşulan eski Mısır, Kopça aynı akibete uğramışlardır. Fakat Türkçe, Arapça'ya mukavemet edebilmiştir. Zira Türkçe 1200 yıl önce Orhun Anıtları'nda açıkça görüldüğü gibi işlenmiş büyük bir dildir. (Toparlı, 2010)

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 17 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 17 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Ferman Mamedov 
09 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Milletlerin alfabe değişiklikleri iki sebepten ileri gelir; Birincisi din değiştirmeleri, digeri ise esaret altına düşmeleri. Nitekim Orta Asya Türkleri müslüman olunca Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Rus esaretine düşünce de alfabeleri değiştirildi [Latin, Rus ve Kiril alfabeleri]. (Özkan, 1996)

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 32 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 32 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Ferman Mamedov 
 10 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Sovyetlerin dağılmasından sonra ilk olarak Azerbaycan, Aralık 1991 yılında Latin alfabesine geçiş kararı aldı. 25 Aralık 1991'de Azerbaycan Milli Şurası, Kiril harflerinin bırakılıp Latin alfabesinin alınmasına karar verdi. Azerbaycan 1991 yılı içinde bağımsızlığını kazandıktan sonra yeniden Latin alfabesini kabul eden ilk ülke oldu ve hemen 32 harfli yeni alfabeyi öğreten kitapçıklar yayınlandı.

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 39)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 39)
Ferman Mamedov 
 10 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Günümüz Türk cumhuriyetlerinde kullanılan alfabeler ve harf adetleri şöyledir:

Türkiye, Kıbrıs / Latin 29
Azerbaycan / Latin 32
Özbekistan / Latin 29
Türkmenistan / Latin 38
Kazakistan / Kiril 42
Kırgızistan / Kiril 36

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 40 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 40 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
Ferman Mamedov 
11 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Uydurma kelimeyi, Prof. Dr. Kadri Timurtaş şöyle ifade etmektedir:

Uydurma kelime; ya şekil bakımından, ya mâna ve mefhum bakımından yalnış olan kelimedir. Şekil bakımından da; ya ek bakımından, ekin işlek olmayışı bakımından yahut da ekin fonksiyonu bakımından yalnış olabilir. Bir kelime, o dilin gramer kaidelerine uymuyorsa o kelime uydurmadır. Demek ki, uydurmacılık, dilin gramerine, bünyesine uymayan kelimeler meydana getirmek demektir.

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 97 - Babıali Kültür Yayıncılığı)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Sayfa 97 - Babıali Kültür Yayıncılığı)
emt 
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Necip Fazıl Kısakürek
Kavim üstü, külli bir şümulle bütün mümin beşeriyete atfedilip edilemeyeceği bir ilim meselesi olan harflere Arap harfleri ismini vermek mümkün oluyor da doğrudan doğruya ve münhasıran Latinlerin malı olduğu ilmen sabit harflere nasıl "Türk harfleri" denilebiliyor?

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet CanTürk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can
emt 
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Kökü basit olan, kökünden koparılmasına imkan bulunan şeylerde radikallik iyidir. Fakat kökleri çok derin ve girift olan, kökünden koparılmasına imkan bulunmayan hususlarda radikallik akamete mahkumdur. Elifba meselesi, bu son takım meselelerdendir.

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Boyacıolu,2011)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Boyacıolu,2011)
emt 
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Dünyada yaklaşık 6 bin dil vardır. Türkçe 6. sıradadır. İngilizce, Fransızca dilleri yokken, Türkçe dili vardır. Türkçe çok kuvvetli bir dildir. İslamiyeti kabul eden milletlerden sadece Türkler ve İranlılar dillerini koruyabilmişlerdir.

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Toparlı,2010)Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can (Toparlı,2010)
emt 
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Peyami Safa
Yeryüzünde milli kütüphanelerindeki eserlerin dilini ve harflerini bilmeyen, bunları okumaktan aciz bir tek millet var mıdır? Tarihinden edebiyatından, ilmi, felsefi ve dini eserlerinden, milli kültür hazinelerinden haberi olmayan bir milletin bir toprak parçasında rastgele toplanmış bir kuru kalabalıktan farkı nedir?

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet CanTürk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can
emt 
28 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Köroğlu
Mesela ben, 1978 yılına kadar sanıyordum ki, Köroğlu bizim Çamlıbel dağımızda yaşayan bir halk kahramanımızdır. Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan "Köroğlu Kol Destanları" 350 sayfalık bir derleme. Özbekistan'da gördüm ki Köroğlu önce orada ortaya çıkmış. Arkadaşı Eyvaz la birlikte Çendibil Dağı'nda mekan tutmuş. Adı Goroğlu. Türkmenistan'a geçtiğim zaman, karşıma Göroğlu çıktı. Arkadaşı Eyvaz, yaşadıkları dağın ismi: Çendibil.

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet CanTürk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can
2 /