Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz

·
Okunma
·
Beğeni
·
345
Gösterim
Adı:
Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz
Baskı tarihi:
Nisan 2016
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059050299
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Gaspıralı İsmail Bey, Kırımda neşrettiği Tercüman gazetesiyle Türk dünyasının ' Dilde birlik, Fikirde birlik, İşte birlik' olmasını ileri sürdü. Bu görüş, bugün de çok önemlidir. Çok doğrudur. Çok faydalıdır. Bu görüşün faydaları, sayılmayacak kadar çoktur. Yalnız, bugün iki yüz elli milyondan fazla olan Türk topluluklarının aynı dilde yani Türkçe ile konuşmaları için, önce alfabe birliği içinde olmaları gereklidir. Alfabe birliği, dil birliğini, dil birliği, fikir birliğini, fikir birliği de, iş birliğini sağlayacaktır. Yalnız, bilmeliyiz ki böyle bir beraberliği yani Türk dünyasının ' Dilde, Fikirde, İşte' birliğini, başta Rusya olduğu halde hiçbir Batılı devlet istemiyor. Aksine, büyük devletler , bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar.
-Yavuz Bülent Bâkiler-
Yazar Mehmet Can, bu çalışma esnasında Türk Dünyası ile ilgili dil, edebiyat tarih ile ilgili. kaynakları, Türk Dünyası Kurultayları ve Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri sempozyumunda sunulan tebliğleri ve alınan kararları incelemiş, Türk dünyasındaki alfabelerin farklılığından ortaya çıkan problemleri yerinde görebilmek için, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve daha bir çok ülkeye seyahatler düzenlemiştir. Bu kıymetli eser, Türk birliğine engel olan “Dil ve Alfabe” değişiklikleri neticesinde meydana gelen problemler ve çözüm yollarını ana hatları ile ortaya koymaktadır.
Dünyada yaklaşık 6 bin dil vardır. Türkçe 6. sıradadır. İngilizce, Fransızca dilleri yokken, Türkçe dili vardı. Türkçe çok kuvvetli bir dildir. İslamiyeti kabul eden milletlerden sadece Türkler ve Iranlılar dillerini koruyabilmiştir. Bugünkü, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Morritanya'da konuşulan Berberi dili, hemen hemen silinmiş, yerine Arapça geçmiştir. Suriye'de konuşulan Süryani dili eski Mısır'da konuşulan eski Mısır, Kopça aynı akibete uğramışlardır. Fakat Türkçe, Arapça'ya mukavemet edebilmiştir. Zira Türkçe 1200 yıl önce Orhun Anıtları'nda açıkça görüldüğü gibi işlenmiş büyük bir dildir. (Toparlı, 2010)
Mehmet Can
Sayfa 17 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Milletlerin alfabe değişiklikleri iki sebepten ileri gelir; Birincisi din değiştirmeleri, digeri ise esaret altına düşmeleri. Nitekim Orta Asya Türkleri müslüman olunca Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Rus esaretine düşünce de alfabeleri değiştirildi [Latin, Rus ve Kiril alfabeleri]. (Özkan, 1996)
Mehmet Can
Sayfa 32 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Sovyetlerin dağılmasından sonra ilk olarak Azerbaycan, Aralık 1991 yılında Latin alfabesine geçiş kararı aldı. 25 Aralık 1991'de Azerbaycan Milli Şurası, Kiril harflerinin bırakılıp Latin alfabesinin alınmasına karar verdi. Azerbaycan 1991 yılı içinde bağımsızlığını kazandıktan sonra yeniden Latin alfabesini kabul eden ilk ülke oldu ve hemen 32 harfli yeni alfabeyi öğreten kitapçıklar yayınlandı.
Günümüz Türk cumhuriyetlerinde kullanılan alfabeler ve harf adetleri şöyledir:

Türkiye, Kıbrıs / Latin 29
Azerbaycan / Latin 32
Özbekistan / Latin 29
Türkmenistan / Latin 38
Kazakistan / Kiril 42
Kırgızistan / Kiril 36
Mehmet Can
Sayfa 40 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Uydurma kelimeyi, Prof. Dr. Kadri Timurtaş şöyle ifade etmektedir:

Uydurma kelime; ya şekil bakımından, ya mâna ve mefhum bakımından yalnış olan kelimedir. Şekil bakımından da; ya ek bakımından, ekin işlek olmayışı bakımından yahut da ekin fonksiyonu bakımından yalnış olabilir. Bir kelime, o dilin gramer kaidelerine uymuyorsa o kelime uydurmadır. Demek ki, uydurmacılık, dilin gramerine, bünyesine uymayan kelimeler meydana getirmek demektir.
Mehmet Can
Sayfa 97 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Kavim üstü, külli bir şümulle bütün mümin beşeriyete atfedilip edilemeyeceği bir ilim meselesi olan harflere Arap harfleri ismini vermek mümkün oluyor da doğrudan doğruya ve münhasıran Latinlerin malı olduğu ilmen sabit harflere nasıl "Türk harfleri" denilebiliyor?
Kökü basit olan, kökünden koparılmasına imkan bulunan şeylerde radikallik iyidir. Fakat kökleri çok derin ve girift olan, kökünden koparılmasına imkan bulunmayan hususlarda radikallik akamete mahkumdur. Elifba meselesi, bu son takım meselelerdendir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz
Baskı tarihi:
Nisan 2016
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059050299
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Gaspıralı İsmail Bey, Kırımda neşrettiği Tercüman gazetesiyle Türk dünyasının ' Dilde birlik, Fikirde birlik, İşte birlik' olmasını ileri sürdü. Bu görüş, bugün de çok önemlidir. Çok doğrudur. Çok faydalıdır. Bu görüşün faydaları, sayılmayacak kadar çoktur. Yalnız, bugün iki yüz elli milyondan fazla olan Türk topluluklarının aynı dilde yani Türkçe ile konuşmaları için, önce alfabe birliği içinde olmaları gereklidir. Alfabe birliği, dil birliğini, dil birliği, fikir birliğini, fikir birliği de, iş birliğini sağlayacaktır. Yalnız, bilmeliyiz ki böyle bir beraberliği yani Türk dünyasının ' Dilde, Fikirde, İşte' birliğini, başta Rusya olduğu halde hiçbir Batılı devlet istemiyor. Aksine, büyük devletler , bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar.
-Yavuz Bülent Bâkiler-

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • Ak Tolgalı Beylerbeyi
  • Mehmet Sımadali
  • ikranur
  • Ömer Faruk Çetin
  • emt
  • Ferman Mamedov

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (1)
9
%0
8
%50 (2)
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0