Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.699
Gösterim
Adı:
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
559
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754374600
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Millî, dinî ve insanî ideallere bağlı bir milletin, asırlarca, nasıl bir Cihân hâkimiyeti mefkûresine erişerek yükseldiğini, “Nizâm-ı âlem” dâvâsı ile başka milletlere ne derece adâlet ve nizâm getirdiğini anlatır. Türklerin, tarih boyunca, kıtalara hâkimiyeti malumdur; fakat bu kudretin manevî ve mefkûrevî âmilleri hakkında gerektiği gibi düşünülmemiştir. Bu durum Türk milletini, tarihini ve medeniyetini anlamakta, hatta İslâm ve Hıristiyan dünyalarının tekâmüllerini îzahta zorlanılmasına sebep olur. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, diğer eserlerinde işlediği ortak hususları ihtiva etmesi ve Türk Tarihinin sisler ardındaki arka planını aksettirmesi bakımından yazarın en önemli eseri kabul edilir.
559 syf.
·32 günde·Puan vermedi
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Osman Turan Hocamızın Kaynak Kitaplarından Diyebilirim ... ! 506 Sayfa Olması Sıkılanlar için Bir dezavantaj gibi Gözüksede, Kitap Akıcı dili ile Beni Hiç Sıkmadı... Selçukludan, Osmanlıya Cihan Hakimiyetinin Anlatıldığı Kitapta Tarihi Vesikalarla Ve Örneklerle Anlatılan Konu Size Osmanlı Torunu Olduğunuzu Hatırlatıyor. Ve Ne Kadar Necip Bir Ecdada Sahip Olduğumuzu Vurguluyor. Velhasıl; Kitap Medeniyet ve Milli Duygularımızı Yansıtıyor Tavsiyemdir Tarih Bölümü Öğrencileri Mutlaka Okumalı...!
559 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Türk Cihan Hakimiyeti Mefrükeri Tarihi


Osman Turan,Türklerin 2500 yıllık zaman dilimindeki devlet kurup ülkeler feht etme mücadelesini dünyaya hakim olma düşüncesi temeli üzerinden ele alıyor.

Hep tartışılan, bence gereksiz bir konu olan, Türk müsün Müslüman mı? Veya Türklük mü önce gelmeli İslam mi? Sorularına Osman Turan, en güzel cevabı veriyor, "Türklük ve İslam zat ve sıfatça öyle bir kaynaşmıştır ki İslam, Türklerin milli dini mahiyetini kazanmış bu iki unsuru birbirinden ayırmak mümkün olmamıştır." Bu ifadenin üzerine artık başka bir tartışma yapılmamalı. Hak ve Son din olan İslamın 1450 yıllık tarihinde bin yıla Türklerin damga vurduğu gerçeğini kabul edince bu tartışmaların da kendiliğinden son bulması gerekir. Keza bulmuyorsa bu tartışmaları yapanlar art niyete sahip kişilerdir.

Neden tarih bilmeliyiz? Tarih sırf bir kahramanlık dizgisi midir?

Osman Turan farkıyla bu sorulara da cevap buluyoruz. Osman Turan, millet ve insanların sahip oldukları tarih şuuru üzerine geleceklerini inşa edebildiğini söylüyor. Yani tarihi, bir binanın temeli olarak görürsek geleceği onun üzerine inşa ettiğimiz bir bina olarak değerlendirebiliriz. Temel çürük olduğunda bina da doğal olarak çürük olur. Buradan hareketle tarihi, salt birer kahramanlık hadiseleri olarak değil geleceğimizi aydınlatan ışığın kaynağı olarak görmek daha doğru olacaktır.


İslam'da asıl olan takva sahibi olmak ise Türkler, bin yıldır İslam'a ettikleri hizmet ile bu takvayı gerçekleştirmiştir. Böyle bir durumda, bunu ifade etmek milliyetçilikten ziyade bir millete hakkını iade etmektir. Biz ise bugün bu hakkı iade etmek isteyenleri suçlayarak bir yere varacağımızı sanıyoruz. Türklüğü, ırkçılık görmek isteyenler elbetteki bin yılda meydana gelen Türk -İslam kaynaşmasını açıklayamaz.


Şayet İstanbul'u Türk-Müslüman Fatih yerine Araplar alsaydı ortaya çıkacak tablo Kutsal -Mübarek Arap ırkı cennetle mücadelenen millet diye tüm dünyaya yaygara yaparlardı. İş Türk Milletine gelince ne oluyorsa Peygamber Efendimizin "ne güzel komutan ve ne güzel ordu" diye tarif ettiği Türk ordusunu sevmek övmek faşistlik ve ırkçılık oluyor. Bunu da Arapsever Müslüman halkımız ve onların ne iduğû Belirsiz ilahiyatçıları yapıyor.Postmodernizm ile birlikte dünyanın küresel bir köy olduğu ve ulusal değer ve sınırların ortadan kalktığını söyleyenler aslında dünyayı kulağa hoş gelen bir kavram eşliğinde küresel sömürü sistemine uygun hale getirmek veya bû sistemi daha da yaygınlaştırmak istemektedir. Osman Turan'ın, "Tarih" kavramına yüklediği anlam gelecek arayışında tarih şuurunun asla vazgeçilmez olduğudur. Tüm postmodernizm söylemlerine karşı Türklük milli değerleriyle varlığını devam ettirecektir.


OSMAN Turan'ı milliyetçi öğelere çok fazla yer vermekle suçlayacak olanlar olabilir.ancak bu kişilerin dikkatlerinden kaçırmamaları gereken nokta kitaptaki milliyetçi düşünceler işkembeyi kübradan atılan sözler olmayıp Arap, Fars ve Avrupalı kaynaklarda geçen ifade ve yaklaşımlardır. Bugün hangi kaynağı açarsanız açın Türklerin yönetme yetkisini inandıkları Göktanrıdan aldıklarını ve gökte bir tanrı varsa yerde de onun temsilcisi bir hükümdar olmalı anlayışınà sahip oldukları için dünyanın önemli çoğrafyalarında büyük devletler kurduklarını görürüz. Bunu gerçeği ifade etmek ise milliyetçilikten ziyade bir hakkın teslimidir.


Osman Turan kitapta kaba bir ifadeyle Türklerin güle oynaya bazı durumlarda siyasi konjonktür sebebiyle İslam'a geçtiğini söylüyor. Türklerin güle oynaya İslam'a geçmesi 900'lü yıllarda oluyor. Keza 870'li yıllarda Mısırda yöneticisi Türk, halkı Arap Tolunoğlu Devleti, bir süre sonra ise yine yöneticisi Türk halkı Arap olan İhşidiler Devleti kuruluyor.sonrasında ise 922'de İtil Bulgarları, 945 yılında Karahanlılar İslam'a geçiyor. Selçuklu Türkleri ise 960 yılı civarı müslüman oluyor. Bunlar hep güle oynaya ve siyasi olarak güçlü çıkmak için müslüman oluyor.


Bunların müslüman oluşunu 695 ile 715 yılları arasında Horasan'da Emevi Valiliği yapan Kuteybe Bin Müslim'in katliamları ile halkı müslüman yapmasıyla karıştırmamak gerekir. Keza yukarıda yazdıklarım Kuteybe'den 200 yüz yıl sonra ve gerçekten gönüllü kitleler halinde gerçekleşiyor. Kuteybe'nin ise kılıç zoruyla yaptığı Müslümanlık daha sonra Emevilerin sonunu getirecek Abbasi İhtilali ile sonuçlanıyor. Bu sebeple Osman Turan, Türklerin Müslüman oluşunu 900'lü yıllardan itibaren gönüllülük esasına göre gerçekleştiğini söyler.


Mekanı cennet olsun Atatürk'ün neden Türk Tarih Kurumunu kurdurarak Osmanlı Devleti öncesi Türk Tarihinin araştırılmasını istemesine daha net anlıyorum. Keza Türkler, insani yaklaşımları yaklaşımları ile medeniyet tarihinde önemli etkiler bırakmış bir millet. Buna rağmen hala Türk Tarihinin başlangıcı olarak Osmanlı Devletinin kuruluşunu veya İslamiyetin doğuşunu baz alan,kabul eden insanlar akademik çalışmalar ve bu konuda açıklamaları olan siyasiler var. Gerçekten Türk Tarihi ancak bir bütün olarak değerlendirildiğinde anlamlı ve bütün yönleriyle ortaya çıkıyor. Mete Hanın kullandığı, Bumin Kağan ve Bilge Kağanın kullandığı hitabet sözlerini Yavuz Sultân Selim, Kanuni Sultân Süleyman ve başka Padişahların da kullandığını görüyoruz. Bunun içindir ki tarihimiz ancak bir bütün olarak kabul edildiğinde anlamlı ve güçlüdür. Osman Turan da bu kitapta tam da bu güçlü bütünlük ilişkisine vurgu yapıyor.


Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, Hunların kurulduğu Milattan önce 220'li yıllardan 1850'li yıllara kadar ki dönemde Türklerin kurduğu devletleri ele alır. Onların cihan hakimiyetini inceler. Hunlarla başlayan kitap II.Mahmut dönemi ile biter. Osman Turan'ın bu kitabı, Pasifikten Akdeniz'é 2000 Yıllık Türk Tarihi ve İslam Devlet ve Ulusları Tarihi gibi en az 1500- 2000 yıllık bir tarihi inceleyen kitaplara göre çok çok ileri bir konumda diyebilirim. O iki kitapta bazı bölümler iyi iken bir çok bölümler yanlış ve eksik bilgilerle dolu idi. Osman Turan ise kitabı oluştururken Arap, Fars, Bizans, Süryani ve Ermeni kaynaklarından fazla fazla yararlanmış. Bu da kitaptaki bilgilerin güvenilirliğini artırıyor sağlamlığını güçlendiriyor.
559 syf.
·16 günde
Kitapta özellikle başlarda ağır bir dil kullanılsa da ilerledikçe daha anlaşılır olmakta. Bazı sayfalarda şaşırtıcı bilgiler edinmedim değil. Bilimsel olarak belgelere dayalı olarak yazılmış ve her Türk vatandaşının okumasını tavsiye ederim.
559 syf.
·6 günde·10/10
Turan'a giden kutlu yolun sosyolojik incelemesi sayılabilir.Ferdi ve içtimai olarak nasıl bir ruh durumu ,ne tür bir fikir yapısının bu kutlu yola zemin hazırladığını anlatıyor.Osman Turan, tarihçi ve akademisyen kişiliğini anlattığı konuya katmış.Boş laflar ile değil, göze çarpan bir birikim ile yazıldığı belli.Türk Ocakları kütüphanesinde kitapları ile yetistigim hocalarımdan.Ve sizlerin de bu yılların birikimi olan bilgi dağarcığını fark etmenizi isterim.
559 syf.
Bir kitap düşünün adı bile içindekini anlatmaya yetsin. Türk, İslamla bütünleşip dünya tarihinin en köklü bir medeniyetlerinden birini kuran millet. Cihan, Allah'ın huzuru,refahı sağlama ve hükmetme yetkisi verdiği kainat. Mefkûre, bir hedef varoluş yaşama sevinci bir nefes ya da ideal. Hz. Adem'den bu yana bu kutlu misyonun tarihçesi. Yapılan yanlışlar, yükselişler ve inhitatlar. Osman Turan'ın bu eseri kalınlığına rağmen bir solukta okunacak bir başyapıt
559 syf.
·Beğendi·10/10
Türk devlet geleneğinin devamlılığını en güzel anlatan kitaplardan bir olmasının yanında bu kitabı okuduktan sonra sizlere tavsiyem Prof.Dr.Bahaeddin Ögel ' in Türkler de devlet anlayışı kitabını okumanızdır. Bu sayede hem geleneğin devamı hem de devlet sisteminin devamını çok iyi göreceksiniz. Mesela Osmanlı devleti hiç ama hiç birilerinin dediği gibi bir Balkan devleti değil süt be süt Türk devletidir.
559 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Sanırım Bir Tarihçi Adayı Olarak İlk Önce Bu Kitapla Başlamalıyım, İki Cilt Olan Bu Kitabın Birinci Cildini Bitirmiş Biri Olarak Şunu Belirtmeliyim ki Eğer ki Genel Türk Tarihi Hakkında Akademik Eksende Olmasına Rağmen Okurken Sıkmayacak Aksine Sürükleyen Bir Kitap İsmi Sorulsa 1nci Sırada Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Gelir, İçerisinde Barındırdığı Küçük Detaylar Ayrı Bir Güzellik Katıyor Örnek: Osmanlı Padişahlarının Kullandığı Tuğraların Ok ve Yay Sembollerinsen Gelmesi Bununda Hunlara Kadar Dayanması, Türkçede ki Okumak Fiilinin Hun Hükümdarlarının Yüksek Rütbeli Subaylara Ok'larının Üzerine Yazdıkları Yazılarla Buyruk Vermelerinden Gelmesi Vs.
Mutlaka Okunmalı ve Okutturulmalı
Osmanlılar O Kadar Medeni ve dinlere saygılı idi ki ll.Mahmud Ben Tebeamdan hıristiyanları kilisede, Yahudileri Sinagog da Müslümanları Camii de Görmek isterim diyordu .
Sultan 2. Bayezid Hanla Cem Sultan arasında saltanat mücadelesi devam ederken küçük kardeş ağabeyine, Anadolu ve Rumeli olmak üzere, devleti aralarında taksim ederek mücadeleye nihayet vermeyi teklif eder. Sultan Bayezid ise bu teklife şöyle cevap verir" Bu kişver-i Rûm bir ser-i arus-i namustur ki iki damat hutbesine tâb götürmez"( Osmanlı devleti öyle bir başı örtülü namuslu bir gelindir ki, iki damadın talebine tahammül edemez) Cevabıyla saltanatı namusun timsali olan geline benzetmiş taksim edilemeyeceğine dair namus ve kudsiyet duygularını belirtmiştir.
Çeşmelerden abdest alınmaz oldu,
Camilerde namaz kılınmaz oldu,
Mamur olan yerler hep viran oldu,
Aldı Nemçe bizim Nazlı Budini...!

(Gazi Aşık Hasan)
Sırp kralı fethettiğimz yerleri katolik yapacağız derken , Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid; Her Camiinin yanında birer kilise olacak diyordu...!
Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan şey ''Din'' dir ... Padişah Müslümanların halifesidir...!
(Busbeq Alman Sefir)
Osmanlı Devleti Donanmanın Demirlerini gümüşten,halatlarını ipekten ve yelkenlerini Atlastan yapmağa Kadirdir.
(Sokullu Mehmed Paşa)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
559
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754374600
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Millî, dinî ve insanî ideallere bağlı bir milletin, asırlarca, nasıl bir Cihân hâkimiyeti mefkûresine erişerek yükseldiğini, “Nizâm-ı âlem” dâvâsı ile başka milletlere ne derece adâlet ve nizâm getirdiğini anlatır. Türklerin, tarih boyunca, kıtalara hâkimiyeti malumdur; fakat bu kudretin manevî ve mefkûrevî âmilleri hakkında gerektiği gibi düşünülmemiştir. Bu durum Türk milletini, tarihini ve medeniyetini anlamakta, hatta İslâm ve Hıristiyan dünyalarının tekâmüllerini îzahta zorlanılmasına sebep olur. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, diğer eserlerinde işlediği ortak hususları ihtiva etmesi ve Türk Tarihinin sisler ardındaki arka planını aksettirmesi bakımından yazarın en önemli eseri kabul edilir.

Kitabı okuyanlar 80 okur

  • Dilek Zehra Gedik
  • Alper Aydemir
  • Betül Arınan
  • Muhammed Eroğlu
  • Nur Banu
  • ahmet sencer
  • ...ɦɛʍɖɛm
  • Serhat
  • Sayha
  • Bir garip yolcu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%84.8 (28)
9
%9.1 (3)
8
%3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%3 (1)
1
%0