Türk Din Etnolojisi

·
Okunma
·
Beğeni
·
76
Gösterim
Adı:
Türk Din Etnolojisi
Baskı tarihi:
1 Eylül 2012
Sayfa sayısı:
203
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752553477
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Baskılar:
Türk Din Etnolojisi
Türk Din Etnolojisi
Türk din tarihi, Türklerin Gök Tanrı temelinde, yazılı bir kaynağa dayanmaksızın kendi iç kültürel dinamiklerinden doğan ve günümüze kadar varlığını devam ettiren Gök Tanrı dini=tengrizmle başlar. Türkler bu milli dinlerinin dışında Budizm, Ak Din, Taoizm, Konfüçyanizm, Zerdüştilik, Maniheizm. Musevilik ve Hıristiyanlık'la da muhatap olmuş, Türk topluluklarının bir bölümü bu dinleri kabul ve tecrübe etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Ancak Türk topluluklarının büyük bir bölümü Müslümanlığı seçmiş olup bu inanç üzerinde devam etmektedirler.

Elinizdeki bu kitap, Türk dini ile ilgili makale, bildiri ve çevirilerden oluşmaktadır. Böyle olmakla birlikte bu kitap konulan krolonojik esasta ele alan bir dinler tarihi kitabı olmadığı gibi, homoreligiosus'un genel kanunlarını tespite çalışan birdin antropolojisi de değildir. Bu kitap, amacı dini fenomenlerin yada kutsalın tecrübelerinin etnik, dini veya profesyonel grup ve kültürlere göre aldığı çeşitli biçimleri, karşılıklı etkileşimleri tümevarıma bir metotla ortaya koyan, ancak ulaştığı sonuçlar ve genellemeler kültürel alanla sınırlı kalan bir Türk din etnolojisidir.
176 syf.
·9/10 puan
Türklerin uzun yıllar geniş coğrafyalarda hüküm sürmeleri din yönünden zengin bir kimlikle tarihte arz-ı endam etmelerine sebep olmuştur. Yeryüzünün büyük bir kısmında hüküm sürmüş semavi dinlerin mensupları içinde muhakkak Türkler de kendilerine yer edinmişlerdir. Bu geçmişten geleceğe uzanan dini çeşitliliğin layıkıyla deşifre edilmesi bu nedenle fazlasıyla önemlidir. Türklerin İslam'a geçişi kadar diğer dinlere karşı yaklaşım tarzları da kültürel yapının yıllar içinde oluşmasının önünü açmıştır. Özellikle benimsenen her dini yapının içinde etkin bir şekilde kendisini gösteren Şamanistik öğelerin su yüzüne çıkarılması; dinin kültürel yönünün algılanmasında başat rol oynayacağına şüphe yoktur. Türk kimliğinin dinle iç içe geçmiş yanlarının ortaya çıkarılması, dinin ne derece Türkleştiğini de ortaya koyar. Geçmişten günümüze hurafeler yanlış algılar dini yozlaştırdığı gibi kültürü de baltalamıştır. Bu nedenle etnolojik verilerin ortaya koyularak milli din algılarının aşikar kılınması; dinin tarihi açısından önemlidir. Din tarihi alanında kıymetli çalışmaları ile göz dolduran Harun Güngör'ün bu eserinde din tarihimize ışık tutan kıymetli makaleleri var. Yanlış din algısının kültür üzerindeki tahribatını görmek için kitap dikkatten kaçmamalı...
•𐰔𐰀𐰢𐰀𐰣𐰃 𐱃𐰀𐰣𐰺𐰃 𐰖𐰀𐱁𐰀𐰺 𐰃𐰤𐰽𐰀𐰣𐰞𐰀𐰺 𐰚𐰀𐰯 𐰇𐰠𐰇𐰢𐰠𐰇𐰓𐰇𐰼•

“Zamanı Tanrı Yaşar, İnsanlar Hep Ölümlüdür.”
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.”
(Âli İmran 103. ayet)
Unutmamak gerekir ki, mezarlar yaşadığımız ülkenin tapuları, kültürümüzün nesnel ifadeleridir. Onları mutlaka koruyup gözetmemiz gerekmektedir.
..iyi prensip aydınlıklar ülkesinde oturuyor ve ışık cennetinin ilâhı (Azrua) diye isimlendiriliyorduk. Bunun akıl, ilim, gayb, hilm ve düşünce diye beş vasfı vardı. Bunlara Türkçe metinlerde Biş Tengriler adı veriliyordu. Işık cennetinin ilahının karşısında, karanlıkların prensi Hyle bulunuyordu. Bunun da beş vasfı mevcut olup bunlar duman, ateş, karanlık, sam yeli ve sis’ti. İki düşmanın tek ortak yönü, ortak bir sınıra sahip olmalarıydı.
Türkler yüce ve soyut bir Tanrı telakkisine ulaşmış olmakla birlikte, başlangıçta onu yine de gökte düşünüyorlardı. Nitekim, Orhun kitabelerinde ❝üze kök tengri❞ terkibinde Tanrı, aynı zamanda gök manasını da muhafaza etmekteydi. Hatta, Göktürk çağında, dünyayı kaplayan, yeryüzünde her şeyi hükmü altında tutan semanın, bozkırlı gözünde Tanrı kabul edilmiş olabileceği imkan dâhilinde görülmüştür.
Tevrat’ta anlatıldığına göre birinci olay şöyledir: Yakup Beerşeva’dan ayrılıp yola çıktı Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı’nın melekleri bu merdivenden çıkıp iniyorlardı.
Tevrat Çıkış/Yaratılış
Eski dönemlerde bütün Şamani kültürler inanıyorlardı ki, hastalık ruhun kaybedilmesinin bir sonucudur... Günümüzde Neo-Şamanistler de tedavi seansları sırasında Şamanların kaybedilmiş ruhların parçalarını bulmaya gittiğine inanmakta, onu kabul etmektedir.
İşte bu durumda Şaman, yolunu sapıtmış şaşırmış ruhların parçalarını bulmayı ve daha sonra onları serbest bırakmak için vücutta birleştirmeyi denemektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Din Etnolojisi
Baskı tarihi:
1 Eylül 2012
Sayfa sayısı:
203
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752553477
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Baskılar:
Türk Din Etnolojisi
Türk Din Etnolojisi
Türk din tarihi, Türklerin Gök Tanrı temelinde, yazılı bir kaynağa dayanmaksızın kendi iç kültürel dinamiklerinden doğan ve günümüze kadar varlığını devam ettiren Gök Tanrı dini=tengrizmle başlar. Türkler bu milli dinlerinin dışında Budizm, Ak Din, Taoizm, Konfüçyanizm, Zerdüştilik, Maniheizm. Musevilik ve Hıristiyanlık'la da muhatap olmuş, Türk topluluklarının bir bölümü bu dinleri kabul ve tecrübe etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Ancak Türk topluluklarının büyük bir bölümü Müslümanlığı seçmiş olup bu inanç üzerinde devam etmektedirler.

Elinizdeki bu kitap, Türk dini ile ilgili makale, bildiri ve çevirilerden oluşmaktadır. Böyle olmakla birlikte bu kitap konulan krolonojik esasta ele alan bir dinler tarihi kitabı olmadığı gibi, homoreligiosus'un genel kanunlarını tespite çalışan birdin antropolojisi de değildir. Bu kitap, amacı dini fenomenlerin yada kutsalın tecrübelerinin etnik, dini veya profesyonel grup ve kültürlere göre aldığı çeşitli biçimleri, karşılıklı etkileşimleri tümevarıma bir metotla ortaya koyan, ancak ulaştığı sonuçlar ve genellemeler kültürel alanla sınırlı kalan bir Türk din etnolojisidir.

Kitabı okuyanlar 12 okur

  • P.S ۩
  • BENGİ OKUR
  • Neslihan Gökçimen ߷
  • Abdurrahman Tayhan
  • Minnoşların Şahının Manitası
  • Melih Gürkan
  • Seda uğurcan
  • Pervin M.
  • Ö.Yücel Ulukanoğlu
  • Gamze Ege Arslanoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (3)
9
%14.3 (1)
8
%0
7
%0
6
%14.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%14.3 (1)
2
%0
1
%0