Türk Edebiyatı Dergisi - Sayı 408 (2007 Ekim)

·
Okunma
·
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Türk Edebiyatı Dergisi - Sayı 408
Alt başlık:
2007 Ekim
Baskı tarihi:
Ekim 2007
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Dili Vakfı Yayınları
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ve Mesnevi'nin 18. beyti:
Anlamaz olgun adamdan ham adam
Söz hem az hem az gerekir vesselam
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 59 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
İşte Rückert'in sözüyle Mevlânâ:
Kalbim, maden ocağı ve darphanedir,
Kalbime saf ve gerçek altınlar basıyorsun,
ey Celâleddin!
Biz baharın kurtarıcı nefesini bekler dururduk,
Seninkisi doğudan batıya geliverdi, ey Celâleddin!.
Ey Celâleddin,
sen şarkın merhem tüccarısın,
Ben de batıda bir dükkân açtım, bilesin.
Karşı gelemeyeceğin davet ey sevgili Celâleddin'in şiiridir, uzaklaşma, gel ondan
uzaklaşma..


Bunu görmek, her okurun görevi ve hakkıdır.
Hem ev sahibi, hem konuk, hem de okur olarak.FRIEDRICH RÜCKERT'İN MEVLÂNÂ'DAN İLHAMLA YAZDIĞI ŞİİRLER / Hasan Akay - İlyas Öztürk
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 68 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
TASAVVUFUN EDEBİYATI HİKMETİN GÜNCELLİĞİ
Sait Başer

Türk kültüründe İslâmiyet'in kabulünden beri Vahdet-i Vücut esaslı bir tasavvuf! anlayış hüküm süregelmiştir. Kültürümüzde bunun dışında başka yaklaşımlar yoktur denemese de, tasavvufî yaklaşım hem kurumları olan tekkeler, hem de dolaylı veya dolaysız etkileriyle biçimlendirdiği diğer sosyal kurumlar bağlamında; ama en genel çerçevede varlığa dönük teorik açıklama modeli ile tartışmasız hâkim bir rol oynayagelmiştir. Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eseri ve Ömer Lütfi Barkan'm "Kolonizatör Türk Dervişleri" başlıklı makalesinden beri bu sahada yapılan çalışmalar, yukarıdaki hükmü çok rahatlıkla vermemizi sağlıyor. Türk-îslâm tasavvuf hayatında, İslâmiyet'ten önceki Töre inanışı çerçevesinde insandaki "Tanrısal öz" anlamındaki KUT'un arınma ve yükseliş sürecine benzer bir seyr-i sülük uygulaması gayet açıklıkla görülüyor.
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 53 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
FRIEDRICH RÜCKERT - Celaleddin
Her akşam semâya doğru yaparım aşk çağırılarımı
Rabbin güzelliği ile dolu aşk çağrılarımı.
Güneş ve ay her seher kalbimde semâ ederler,
Güneşe ve aya uyanık olarak yaparım aşk çağrılarımı
Her an Rabbin nûrundan bir parıltı yayılır kalbime.
Ben de Rabbin yaratış kudretine yaparım aşk çağrılarımı.
Uyandı daldaki üveyik âh edişimden,
Yanık sesiyle dillendirdi aşk çağrılarımı.
Senin yüceliğini ışıklarda taçlandıran
Tepelerden gelen yankılar karşıladı aşk çağrılarımı.
Çekingen, suskun bahçedeki çiçekler için,
Dilsiz yarattığın böcekler için sana yaparım aşk çağrılarımı. Âlemlerin denizi sakin hayran ve sözsüz metheder seni,
Bense sözle dile getiririm aşk çağrılarımı.
Ağaçtaki yaprak gibi, denizdeki damla gibi,
Sedefteki inci gibi, sana yaparım aşk çağrılarımı.
Her şeyde her şey idim, her şeyde Rabbi gördüm.
Ve tevhidi körükledim, yaptım aşk çağrılarımı.

FRIEDRICH RÜCKERT'İN MEVLÂNÂ'DAN İLHAMLA YAZDIĞI ŞİİRLER / Hasan Akay - İlyas Öztürk
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 62 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
FRIEDRICH RÜCKERT - Celaleddin
Gel, gel! Sen bizim halkamızda cansın,
Gel, gel! Sen bizim halkamızda canansın.
Gel! Ey bu gölgeden fışkıran ışığın kaynağı,
Binlerce gün ışığının etrafında döndüğü kaynak, gel!
Göklerin örtüsü yücelerdedir, yedinci kat semâda,
Sen de ihtişamla yükseliyorsun bize özgü halkada.
Aşk sımsıkı doladı boynuma kollarını,
Ben de tutkuyla sardım seni bu halkada.
Ey beni saran ışık, halkamızı bırakma, n'olur!
Bak, gökten süzülerek inen güneşin zerreleri, semâ'da.
Zerreler susarak dönerler, çünkü susarak konuşur aşk,
Ey bana susmayı öğreten aşk! Pervâneyim etrafında.


FRIEDRICH RÜCKERT'İN MEVLÂNÂ'DAN İLHAMLA YAZDIĞI ŞİİRLER / Hasan Akay - İlyas Öztürk
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 63 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
MEVLANA'YI ANLAMAK
Hüseyin Hatemi

Sadece Mevlânâ'yı değil, Yunus Emre'yi, Şeyh Galib'i, Said-i Nursi'yi, Esrar Dede'yi de anlama konusunda çok gerilerdeyiz. Biraz Yahya Kemal'i anladığımızı sanıyoruz, onun da bestelenmiş şiirlerinden başkasını bildiğimiz yok. Bırakalım klasik şairleri, Karacaoğlan'ı bile unuttuk. "Biz o sevgilinin aşkının güneşinden zerrelere ayrıldık, zerre zerre olduk. Senin ciğerinde bu istek yoksa git uyu bari" diyen Mevlânâ, kendisini zerre kadar anlamadıkları hâlde cevherler yumurtlayanlara öğüt verir gibidir.
Böyle şahısların, tasavvuf, milliyetçilik ve tarihle ilgili yayınları "hiç yoktan iyi" değildir. Bunların "Hiç yok" olması, yazılmasından daha iyidir.

Mevlânâ kendisini yanlış anlayarak kınayanlara, şu cevabı gönderiyor:
Nebaşed ayb der nuri, k'ez û gafil buved kûri
Nebaşed ayb helva râ be ta'n-i şahs-ı safrâyi.

Bir körün nuru görmemesi, nur için bir eksiklik, kusur değildir. Safra mizaçlı birinin helvayı kötülemesinin de safra için kusur olmaması gibi.
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 50 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)
Vahdet sırrını ben söylerdim, bundan ziyadesini de ayan beyan eylerdim, lâkin kemaliyle şerh etmeye korkarım, zira bu mânâ ayakların kaydığı yerdir. Zihni zayıf olanların bu sırrı işitmeye kudreti, takati yoktur. Çoğu kimsenin itikadına bu tevhit sırrından halel geldiği için mülhit olmuştur. Tanrı dostları bunu ehli olmayana kemaliyle söylemezler, bu sırrı istidadı olmayanlara ayan beyan eylemezler. Ehil ve mahrem olmayanların gönlü kaymasın ve itikatlarına halel gelmesin diye kâmil olan evliyanın ekseri tevhit nüktelerini örtülü söylemişler, kelâm kılıcını çıkarmayıp ıstılah kınında gizlemişlerdir."1

SİMSİME ÂLEMİ
MEVLÂNÂ VE TAKİPÇİSİ MUHYÎ-İ GÜLŞENÎ'DE
Mustafa Koç


Rusuhi Dede Mesnevi-i Şerif Şerhi, İstanbul, 1289, c. I, s.68
Türk Edebiyatı Dergisi
Sayfa 40 - Türk Edebiyatı Dergisi ☪ Sayı 408 (2007 Ekim)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Edebiyatı Dergisi - Sayı 408
Alt başlık:
2007 Ekim
Baskı tarihi:
Ekim 2007
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Dili Vakfı Yayınları

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • lazcuk

Kitap istatistikleri