Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1 (1859 - 1910 Tanzimat'tan Meşrutiye'te Kadar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
349
Gösterim
Adı:
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Alt başlık:
1859 - 1910 Tanzimat'tan Meşrutiye'te Kadar
Baskı tarihi:
5 Ocak 2017
Sayfa sayısı:
414
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753041393
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dünya Yayıncılık
Baskılar:
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Şiirden romana, oyundan öyküye, denemeden inceleme/araştırmaya değin yazının pek çok alanında eserler vermiş olan Cevdet Kudret, Türk edebiyatı üzerine yaptığı özgün ve titiz araştırmalarıyla bir tür bellek oluşturdu. Edebiyatımızın, Tanzimat'tan 1959'a kadar uzanan yüz yıllık serüvenini aktardığı Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman adlı üç ciltlik kapsamlı çalışması alanında bir başucu kitabı niteliğinde.

Bu çalışmanın birinci cildi, edebiyatımızın 1859'dan 1910'a kadarki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati dönemlerini kapsıyor. Cevdet Kudret, dönemin edebiyatçılarının yaşamları, yapıtları üzerine karşılaştırmalı yorumları ve yapıtlarından verdiği örnekleriyle, Türk edebiyatının oluşum ve gelişim aşamalarını ayrıntısıyla sunuyor.
320 syf.
·6 günde·9/10
Edebiyatı sevenlerin özellikle Türk Edebiyatına meraklıların okuması gereken bir çalışma. Evet roman, hikaye, şiir...okumak keyiflidir ama bu türlerin edebiyatımızdaki gelişimini görmek de bir o kadar önemli bence. Kısaca tavsiyedir efendim. Keyifli okumalar...
320 syf.
Cevdet Kudret iyi ki varsın. Türk sağının cebren ve hileyle gasp edip iğrenç kokusunu saldığı edebiyat tarihçiliği ve öğretimi alanında aydın bir ses olarak iyi ki yaşamışsın. Bu kadar özenli ve sade bir anlatımla uzun zamandır karşılaşmamıştım, çok iyi oldu. Sırf bizlere böyle bir eser sunabilmek için ne kitaplara maruz kaldın kim bilir. Respect kere respect.
- Devlet nedir ?
- (Bu kadar basit bir sual ile tahmik edildiğine canı sıkılmış gibi bir tavır ile) Bunu herkes bilir: Köylerden vergi asker alır; vakat (fakat) kendisi gelmez, kuduz gibi zabityeleri (zaptiyeleri) saldırır, zift gibi yapışgan tasildarları (tahsildarları) yollar.
Türk edebiyatında hikaye ve roman alanındaki yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan Kıssadan Hisse ve Letâif-i Rivâyât adlı hikaye kitaplarıyla başlar.
DİVAN edebiyatımızın Leylî vü Mecnun, Hüsrev ü Şirin, Yusuf ü Züleyha vb. mesnevilerini, HALK edebiyatımızın Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber vb. hikayeleri ile bunların dışındaki meddah himayelerini, ayrıca Battal Gazi, Hayber Kalesi, vb. gibi dinsel-tarihsel hikayeleri bir yana bırakırsak, Avrupa’daki anlamıyla “hikaye ve roman” türü Türkiye’ye, “Tanzimat edebiyatı” ile gitmiştir. İlkin çeviri yoluyla giren, daha sonra “taklit” ve “tanzir”(nazire yazma) yoluyla ilk yerli ürünlerini vermeye başlayan bu tür, gittikçe gelişerek ve kişiliğini bularak bugüne kadar gelmiştir. [Böylece, 1860 ile 1880 arasındaki yirmi yıllık birinci dönemde, Batı edebiyatının bir çok klasik yazarının ve genellikle romantik yazarlarından çoğunun belli başlı eserleri Türkçeye geçirilmiş; roman türünün çeşitli örnekleri Türk okurlarınca tanımış oldu.]1880 ile Edebiyatı Cedide Topluluğunun kurduğu 1896 arasındaki onaltı yılda da Goncourt kardeşler, Alphonse Daudet, Emile Zola gibi realist ve naturalist yazarlardan çeviriler yapılmaya başlanmıştır.
Tanzimat Edebiyatı Hikaye ve Roman Yazarlarının başlıcaları: Ahmet Mithat, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Sami Paşa-zâde Sezai, Mehmet Murat, Recai-zâde Mahmut Ekrem, Nabi-zâde Nazım
Edebiyat-ı Cedide( yeni edebiyat) /Servet-i Fünun Edebiyatı (fenlerin serveti, bilimlerin hazinesi, zenginliği) Türkiye’ye Tanzimat Edebiyatı’yla giren hikaye ve roman çeşidi, Edebiyat’ı Cedide devrinde (1896-1901) olgunlaşmış ve ilk usta romancılar bu devirde yetişmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cihat Yalçın, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Safvetî Ziya, Edebiyat-ı Cedide Dışında Kalanlar. Vecihi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Safvet Nezîhî
Fecr-i Âti (Geleceğin Tanı)Hikaye ve Roman Yazarları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cemil Süleyman Alyanakoğlu, Refik Halit Karay, İzzet Melih Devrim Fecr-i Ati Dışında Kalanlar Ebubekir Hâzım Tepeyran, Bekir Fahri İdiz, Halife Edip Adıvar, Güzide Sabri

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Alt başlık:
1859 - 1910 Tanzimat'tan Meşrutiye'te Kadar
Baskı tarihi:
5 Ocak 2017
Sayfa sayısı:
414
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753041393
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dünya Yayıncılık
Baskılar:
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Şiirden romana, oyundan öyküye, denemeden inceleme/araştırmaya değin yazının pek çok alanında eserler vermiş olan Cevdet Kudret, Türk edebiyatı üzerine yaptığı özgün ve titiz araştırmalarıyla bir tür bellek oluşturdu. Edebiyatımızın, Tanzimat'tan 1959'a kadar uzanan yüz yıllık serüvenini aktardığı Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman adlı üç ciltlik kapsamlı çalışması alanında bir başucu kitabı niteliğinde.

Bu çalışmanın birinci cildi, edebiyatımızın 1859'dan 1910'a kadarki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Ati dönemlerini kapsıyor. Cevdet Kudret, dönemin edebiyatçılarının yaşamları, yapıtları üzerine karşılaştırmalı yorumları ve yapıtlarından verdiği örnekleriyle, Türk edebiyatının oluşum ve gelişim aşamalarını ayrıntısıyla sunuyor.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 12 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0