Türk İnkılabına BakışlarPeyami Safa

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.206
Gösterim
Adı:
Türk İnkılabına Bakışlar
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
202
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754370010
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Türk İnkılâbı'nın temellerini erken bir dönemde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkla aşikâr kılan bir eserdir. "Türk İnkılâbına Bakışların iki özelliği vardır. Birincisi inkılâp öncesi fikir cereyanlarını en gerçek kaynaklarıyla ortaya koymaya çalışmış olmasıdır. Kitaptaki vesikalardan, Atatürk inkılâbının İkinci Meşrutiyette ortaya çıkan ve müdafaası yapılan Avrupalılaşma hareketinden aynen ilham aldığı görülür. Eserin ikinci özelliği, Türk İnkılâbının tarih felsefesi, medeniyetlerin mukayesesi, Şark (Doğu) ve Garp (Batı) mefhumlarının tahlili, İslâm Türk ve Batı düşünceleri arasındaki kaynakların müşterek oluşunu izah bakımından ilk deneme oluşudur.
Peyami Safa’yı Türk edebiyatına ve Türk düşünce hayatına atan sebep ne ise ona minnet duyuyorum. Çok güçlü bir kalem Safa. Türk İnkılabına Bakışlar ise öyle bir günde sindirilecek bir kitap değil. Hayran olduğum kısımlar çok fazla ama ben Garp ve Şark medeniyetlerini incelerken aslında İslam’ın ve Türklerin Avrupa kafasını oluşturup sonra tam tersi istikamete yol almasına değindiği kısımlara ayrı bir özen gösterdim. Buralar hem felsefe hem de sosyoloji alanları için kıymetlidir. Herkesin gözden kaçırdığı ayrıntıları, Fatalizm’den tutun, Hristiyanlığın mistisizmine kadar kitaba öyle bir yerleştirmiş ki az lafla çok iş diye buna denilir. Türk İnkılabına duyduğu o eşsiz güven ve Alman-İtalya olduğu iddia edilen sistemimizi açıklayışı o kadar güzel ki başa lafa lüzum kalmıyor. Enver Paşa’nın tabu haline geldiği şu dönemde okuyacaklar görecektir ki, Mısır fethi diye giderken Arabistan’ı da kaybettiğimizi, Sarıkamış’ın askeri bir başarısızlık ve felaket olduğunu da yüze vurmaktan kaçınmamış.
Ayrıca Osmanlı’nın son dönemlerinde kopan üç büyük cereyanı sebepleriyle, kendi ağızlardan kaideleriyle açıklamış. Türkçülük, İslamcılık ve Garpçılık hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için gayet güzel bir eser bu. Efendim, Peyami Safa, romanlarıyla dertten derde sürüklese de fikriyatıyla bir parça yüzümüzü güldürdü. ^^
Yazar kitabına Osmanlı'nın son döneminde devleti kurtarmak için ortaya atılan Türkçülük, Osmanlıcılık ve Garpçılık fikirlerini tahlil ederek onların zamanla nasıl işlevsiz hale geldiğini anlatarak başlamıştır. Daha sonra Batı ile Doğu arasındaki maddi ve manevi gelişmişlik farkının sebeplerinin tarihini incelemiştir. Son olarak Türk inkılabının nevi şahsına münhasır olduğunu ne Sosyalist bir hareket ne de kapitalist hareket olmadığını anlatmaya çalışmıştır. Yazar, M.Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk İnkılabının "milliyetçilik ve medeniyetçilik" üzerine tesis edildiğini savunmaktadır.
diyorlar ki:Türkler medeniyetsizdir.bu,yalandır,Türklerin büyük bir mazileri vardır.Orta Asya'ya bakınız.şarkta,garbda,medeniyet teessüf etmeden evvel Türkler orada medeniyet kurmuşlardır.başka milletlerin çoğu okuma yazma bilmezlerken Türkler ilk yazıyı ihdas etmişlerdir.
"Ey Vatan-ı İslamı yaşatmak isteyen hür ve münevver fikirliler,haydi silah başına.Hakikat ve marifetin en keskin kılıcı olan kalemlere sarılınız!"
Avrupanin ortasina kadar gittiğimiz halde, onu daima kendimizden ayrı bir şey gibi gördük. Bugün gene bir ayağımızı Avrupadan çekmemiş olduğumuz halde o görüşümüz devam ediyor: Bize göre Avrupa hâlâ başka bir insandır. Çünkü Avrupa derken biz, hiç de haksız olmayarak, bir kıt’a değil, bir medeniyet anlıyoruz.
"Dördüncü asır, müslümanlığın fikir tarihinde bir dönüm devridir; 500 tarihlerinde ortodoks (ehl-i sünnet) imanının yerleşmesi müstakil ilmî araştırmaların yolunu ebediyyen kapamıştır; Eş'arî ve Gazalî olmasaydı Araplar Galilée'lerin, Kepler'lerin, Newton'ların milleti olacaklardı"
Zira garpcilik, bizde bir sistemden ziyade, dini taasuba karşı medeni ihtiyaçların sezilişinden doğma bir terakki istiyakıdır.
Renan için millet "mazide beraberce yapılan büyük şeylerin hatırasından ve bunları istikbalde de beraberce yapmak arzusundan" doğan bir topluluktu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk İnkılabına Bakışlar
Baskı tarihi:
Nisan 2017
Sayfa sayısı:
202
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754370010
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Türk İnkılâbı'nın temellerini erken bir dönemde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkla aşikâr kılan bir eserdir. "Türk İnkılâbına Bakışların iki özelliği vardır. Birincisi inkılâp öncesi fikir cereyanlarını en gerçek kaynaklarıyla ortaya koymaya çalışmış olmasıdır. Kitaptaki vesikalardan, Atatürk inkılâbının İkinci Meşrutiyette ortaya çıkan ve müdafaası yapılan Avrupalılaşma hareketinden aynen ilham aldığı görülür. Eserin ikinci özelliği, Türk İnkılâbının tarih felsefesi, medeniyetlerin mukayesesi, Şark (Doğu) ve Garp (Batı) mefhumlarının tahlili, İslâm Türk ve Batı düşünceleri arasındaki kaynakların müşterek oluşunu izah bakımından ilk deneme oluşudur.

Kitabı okuyanlar 53 okur

  • Seyhan Ozcan
  • Atsizzz
  • Seda DURMAZ
  • Bayındır Han
  • Aydolu
  • Eda Nur Küpeli
  • Sümeyye
  • Sena Tuğçe Demirel
  • Halil İbrahim
  • Büşra

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%5.3
25-34 Yaş
%31.6
35-44 Yaş
%47.4
45-54 Yaş
%5.3
55-64 Yaş
%10.5
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%34.8
Erkek
%65.2

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (9)
9
%16.7 (3)
8
%5.6 (1)
7
%11.1 (2)
6
%0
5
%0
4
%5.6 (1)
3
%0
2
%5.6 (1)
1
%5.6 (1)