Türk İnkılap Tarihi

0,0/10  (0 Oy) · 
3 okunma  · 
0 beğeni  · 
195 gösterim
Eser bir girişle iki kısımdan oluşmaktadır. Girişte genel bilgiler verilmekte ve bu bilgilerin ışığı altında esas çalışmanın açıklanması ve yorumu yapılmaktadır. Birinci kısımda yeni Türk Devletinin kuruluşuna imkan veren milli egemenlik ve milli bağımsızlık mücadelesi ile devlet ve toplum hayatında yapılan kökten değişiklikler inceleme konusu olmaktadır. İkinci kısım Türk İnkılabının temel ilkelerini içermektedir. İkinci kısımda ele alınan konular, günümüzün şartlarına göre de değerlendirilmekte Türk siyasi rejimin özelliği belirlenmektedir.

Kitaptan 2 Alıntı

İhtilâl bir fikrin şahlanışıdır. Fikir tarih tecrübesinden hız alarak kanatlanır.

Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu (Sayfa 3 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982)Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu (Sayfa 3 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982)

Lenin'in emperyalizm hakkındaki görüşleri, herşeyden önce tarihî tecrübeler karşısında anlamsız kalmıştır. Savaşları, münhasıran ekonomik nedenlere dayandırmak hatalıdır. Tarihteki savaşların büyük çoğunluğu ekonomik olmayan nedenlere dayanmaktadır. Siyasi nedenler, savaşların çok defa asıl sebebini teşkil etmiştir. Savaşlarda galip devletlerin ekonomik yararlar sağladığı ifade edilse bile, harpler bizatihi zararlara sebep olmaktadır.

Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu (Sayfa 31 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982)Türk İnkılap Tarihi, Hamza Eroğlu (Sayfa 31 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982)