Adı:
Türk Kelamcıları
Baskı tarihi:
22 Eylül 2017
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051960463
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çizgi Kitabevi
Kelam Tarihinde bu ilmin gelişmesine eser ve düşünceleriyle katkıda bulunmuş birçok milletten âlim vardır. Mâverâünnehir ve Fergana vadisinde yetişmiş Türk kökenli kelam âlimleri arasında gelen Imam-ı Azam Ebu Hanife ve Imâm-ı Mâtürîdî bunlardandır. Eğer bu iki kelam âliminin kurucu rolleri olmasaydı Kelam ilminin bugünkü seviyesine gelmesi mümkün olur muydu?

Nasıl ki tarihte milletler yetiştirdikleri âlimleriyle övünürse biz de milletimizin yetiştirdiği bu âlimlerimizle övünüyoruz. Çünkü Islam medeniyetinin kuruluşunda özellikle bu iki şahsiyetin büyük rolü olmuştur. Bunlar Islam düşüncesinin sütunlarıdır. Hâlâ da onların ortaya koyduğu kelâmî düşünce günümüzde de etkisini sürdürmekte olup yeni ilm-i kelam çalışmalarının ilham kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple Mâveraünnehirden Osmanlı coğrafyasına uzanan topraklarda yetişmiş Kelam âlimlerimizin yeni nesle tanıtılması gerekmektedir.

Işte bu maksatla "Türk Kelamcıları" adını verdiğimiz bu çalışmamızda Imam-ı Azam Ebû Hanife'den Imâm-ı Mâtürîdî'ye, Hz. Mevlânâ'dan Ibn Hümâm es-Sivasî'ye, Fuzûlî'den M. Zâhid el-Kevserî'ye, Ömer Nasuhi Bilmen'den Mehmet Şerafeddin Yaltkaya'ya, Konya'lı Mehmet Vehbi Efendi'den Vahîdüddin Hân'a varıncaya kadar kadim ve çağdaş âlimlerimizin kelam ilmine katkıları üzerinde durduk. Elbette bu âlimlerimiz arasında doğrudan mütekellim olup da kelam ilmine hizmet eden kelamcılarımız olduğu gibi mütekellim olmayıp da kelam ilmine yazdıkları eserleriyle hizmet eden âlimlerimiz de vardır. Umarım bu eser, hem ilmi tecessüs sahipleri ve hem de Türk kelamcıları alanında araştırmalar yapacak olan genç ilim adamları için yol gösterici olur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Kelamcıları
Baskı tarihi:
22 Eylül 2017
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051960463
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çizgi Kitabevi
Kelam Tarihinde bu ilmin gelişmesine eser ve düşünceleriyle katkıda bulunmuş birçok milletten âlim vardır. Mâverâünnehir ve Fergana vadisinde yetişmiş Türk kökenli kelam âlimleri arasında gelen Imam-ı Azam Ebu Hanife ve Imâm-ı Mâtürîdî bunlardandır. Eğer bu iki kelam âliminin kurucu rolleri olmasaydı Kelam ilminin bugünkü seviyesine gelmesi mümkün olur muydu?

Nasıl ki tarihte milletler yetiştirdikleri âlimleriyle övünürse biz de milletimizin yetiştirdiği bu âlimlerimizle övünüyoruz. Çünkü Islam medeniyetinin kuruluşunda özellikle bu iki şahsiyetin büyük rolü olmuştur. Bunlar Islam düşüncesinin sütunlarıdır. Hâlâ da onların ortaya koyduğu kelâmî düşünce günümüzde de etkisini sürdürmekte olup yeni ilm-i kelam çalışmalarının ilham kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple Mâveraünnehirden Osmanlı coğrafyasına uzanan topraklarda yetişmiş Kelam âlimlerimizin yeni nesle tanıtılması gerekmektedir.

Işte bu maksatla "Türk Kelamcıları" adını verdiğimiz bu çalışmamızda Imam-ı Azam Ebû Hanife'den Imâm-ı Mâtürîdî'ye, Hz. Mevlânâ'dan Ibn Hümâm es-Sivasî'ye, Fuzûlî'den M. Zâhid el-Kevserî'ye, Ömer Nasuhi Bilmen'den Mehmet Şerafeddin Yaltkaya'ya, Konya'lı Mehmet Vehbi Efendi'den Vahîdüddin Hân'a varıncaya kadar kadim ve çağdaş âlimlerimizin kelam ilmine katkıları üzerinde durduk. Elbette bu âlimlerimiz arasında doğrudan mütekellim olup da kelam ilmine hizmet eden kelamcılarımız olduğu gibi mütekellim olmayıp da kelam ilmine yazdıkları eserleriyle hizmet eden âlimlerimiz de vardır. Umarım bu eser, hem ilmi tecessüs sahipleri ve hem de Türk kelamcıları alanında araştırmalar yapacak olan genç ilim adamları için yol gösterici olur.

Kitap istatistikleri

  • 7 defa gösterildi.