Türk Medeniyeti Tarihi

9,7/10  (11 Oy) · 
34 okunma  · 
12 beğeni  · 
2.380 gösterim
Ziya Gökalp`ın düşünce adamlığının yanı sıra bilim adamlığı vasfının da ortaya çıktığı eserlerin başında hiç şüphesiz Türk Medeniyeti Tarihi gelmektedir. Türk medeniyeti tarihi, hazırlanış biçimi, terminolojisi ve yöntemiyle bilimsel bir eserdir. Üstelik kitapta yer alan bilgiler artık bugün yenilenmiş ve güncellenmiş olsa da Gökalp`ın değerlendirmeleri ve yorumları bugüne kadar hala aşılamamış ve bu çalışması ışık tutucu ve öncü bir eser olma özelliğini hiç kaybetmemiştir. Gökalp, Türk medeniyeti tarihini bir bütün olarak yazmayı planlamış olsa da ömrü buna vefa etmemiş ve yalnızca "İslamiyet`ten Evvel Türk Medeniyeti" kısmını tamamlayabilmiştir. Türk Medeniyeti Tarihi; Başlangıç kısmında verilen bir takım teorik bilgilerden sonra beş kitaptan oluşmaktadır: İslamiyet`ten Evvel Türk Dini, Türk Muakelesi (Mantığı), İslamiyet`ten Evvel Türk Devleti, İslamiyet`ten Evvel Türk Ailesi ve İslamiyet`ten Evvel Türk İktisadı.

 
Sergenn 
17 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Ziya Gökalp'in Ötüken yayınlarından çıkan tüm kitaplarını okuyan biri olarak söylemeliyim ki; bu kitabı sadece ders kitabı olarak düşünenler büyük bir gaflete düşmektedirler. Önemli kitaplarından biri olan Türk Medeniyeti Tarihi kitabında, sadece Gökalp'in ortaya attığı fikirleri görüp, düşünsel bakış açınıza farklı bir pencere açacaksınız. Seneler önce yazılmasına rağmen, araştırmalarının sahiciliği tartışılmaz olan bu kitabı okumalısınız. Fikri olarak bir çok büyük ismi kendi yoluna sokabilen bu ismi okumanızı öneririm.

Ziya Gökalp'in sosyoloji alanındaki çalışmalarla bugün rahat bir akademik hayat geçirebiliyoruz. Bu sebeple ne kadar minnet duysak azdır.

Türk Medeniyet Tarihi'ni ilk basımdan okumuştum, yeni basımlardan habersizim. Oldukça güzel tasvir ve anlatımı var. Medeniyet, Türk Medeniyeti, Türk Dini, Türk Töresi, Türk Yaşayışı,Eski Türklerde Mantık gibi konular mevcut. Bulma imkanınız varsa Türk Kültür Yayınları baskısını öneririm. Eski kitap kokusu çok başkadır :)

Sadık Kocak 
20 Oca 2017 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 10/10 puan

Ziya Gökalp için söylenecek cümlem ; Ya Türkçü ya Tarihçi olunacak yoksa bu kitap okunmayacak. Yazarı okumak ve anlamak bunun dışında zor ve sıkıcı gelebilir. Tarih biraz böyledir.
Türk Tarihi detaylanıp anlatılıyor. Bu devirde benim yaş grubumun okumayıp övündüğü yazarlardan olur kendisi.
Herkese iyi okumalar, dili ağır ancak okunması gereken kitaplardan ..

Burak CAN 
08 Oca 2016 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitap İslamiyet Öncesi Türk aile yapısını,devletini,dinini,ekonomisini anlatıyor.

Kitaptan 17 Alıntı

Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Hakan yalnız başına yabancı devlet elçilerini kabul edemezdi. Elçiler, hakan sağda, hatun solda olmak üzere ikisinin huzuruna çıkabilirlerdi. Bundan anlaşılıyor ki velayet-i amme (kamu otoritesi) hakan ile hatunun ikisine aitti.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Bu hal gösteriyor ki her il, daimi bir komünist hayatı yaşayan, harice karşı kapalı bir aile tipinin teşkilatını muhafaza eden kapalı bir cemiyetti.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Eski Türklerde harem yoktu. Kadın her meclise iştirak ederdi.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 264 - Ötüken Neşriyat)Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 264 - Ötüken Neşriyat)
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Eski Türkler, Musevilik, Nesturilik, Manilik, Ateşperestlik, Mecusilik gibi çok birçok dinlerden geçtiler. En nihayet İslamiyet'de karar kıldılar. Fakat onların fıtri temayülleri bunlardan hiç birine müteveccih (yönelik) değildi. Türk fıtraten Budist'ti. Vecd ile kabul ettiği din ancak Budistlik'ti.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 27 - Ötüken Neşriyat)Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 27 - Ötüken Neşriyat)
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Bir emirname "Hakan emrediyor ki..." diye başlarsa muta (geçerli) olmazdı; "Hakan ve Hatun emrediyor ki..." diye başlarsa muta olurdu.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 264 - Ötüken Neşriyat)Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 264 - Ötüken Neşriyat)
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Türkman kelimesi, "Türk'e benzeyen demekti. Aralarında din farkı olduğu için, doğrudan doğruya "Türküz!" diyemiyorlardı.
Türkmenlere gelince bunlar, Türkmanlar arasında henüz il hayatı yaşayan ve hala göçebeliği terk etmemiş olan bir Oğuz ilidir. Bunları yörüklerle karıştırmamalı.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp

’’Turan kıtasının ülkeleri arasında gidip gelmek için hiçbir engel yoktur: Ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez ırmaklar, ne geçilmez göller, ne de denizler vardır. Macaristandan Mançurya’ya kadar gayet geniş bir kıta vardır ki Türk atına binerek bu kıtanın bir ucundan öteki ucuna kadar hiçbir engele rastlamadan gidebilir.’’

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp

’’Göktürklerle Oğuzlar’ın ataları demirci idiler. Demirciye, Moğollar (darhan) derlerdi. Dokuz atası demirci olan adam şaman olurdu. Şamanların büyüklerine (Tarhan) adı verilirdi. Bundan anlaşılır ki, demircilik eski Türklerce san’atların en muhterimidir.’’

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp
Sadık Kocak 
27 Oca 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

...
O halde "Hyungnu" ve "Hun" terimlerinin aslı, Türkçe "Kun" kelimesi olduğuna göre, bu yüzden de, bu eski Türk kavminin Türklerin kendilerince "Kun" adıyla adlandığına karar verebiliriz.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 195)Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp (Sayfa 195)
Sergenn 
18 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Eski Türkler dine nom adını verirlerdi.(Divanı Lügat) Din kitabına da nom derlerdi.(Cihan Güşa) Türk dininin ruhani reislerine toyon adı verilirdi. Kahin ve sihirbaza ise kam adını verirlerdi. Şaman kelime bu kam kelimesinden doğmuştur. Şamanizm eski Türklerde kehanetin ve ruhani tababetin (tıbbın) ismiydi. Mamafih (gerçi) şamanizm daha evvel maderi (anaerkil) totemizm devrinde bir din idi. Toyonizmden sonra din mahiyetine girdi. Bu sebeple sonraları şamanizm eski Türklerin dini değil, sihri (büyüsel) bir sistemi oldu. Avrupalılar Türklerin bütün dini sistemlerine şamanizm demekle hataya düşmüşlerdir. Tarih sahnesine çıktıktan sonra eski Türkler dinine Toyonizm ya da nom demek lazım gelir. Cihan Güşa'da Türk dininde olanlara nomi,nomiyan deniliyor.

Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya GökalpTürk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp
2 /