Türk Mitolojisi 1.Cilt

8,7/10  (11 Oy) · 
22 okunma  · 
9 beğeni  · 
632 gösterim
Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.

Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:

- Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.

- Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.

İçindekiler:

- Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
- Türklerin kurttan türeyişi
- Ergenekon efsanesi
- Uygurların türeyiş efsanesi
- Oğuz destanı
- Türkmenlerin şeceresi
- Oğuz destanları hakkında bazı notlar
- Han-nâme:
- Yaratılış destanları
- Manas destanı
- Türkler ve moğol mitolojisi
- Türk mitolojisinde "geyik"
- Türk mitolojisinde "kartal"


(Tanıtım Bülteninden)

Öncelikle belirteyim ki; elimdeki kitap 71 basımı olması hasebiyle yeni basıma nazaran genişlemesine ele alınmış değildi Türk mitolojisi. Bu sebeple ilerleyen zaman da kitabın yeni basımını da temin edip okuyacağım. Kitabı İlk aldığımda, Türk Mit'indeki tanrıları geniş bir yelpazede okuyacağımı ummuştum.

Gelelim kitaba... Daha çok Türk tarihindeki destanlar, efsaneler anlatılar incelenmiş. Altay, Uygur destanlarında ki Oğuz Kağan destanının incelemesi ve Türklerin İslamiyeti seçtikten sonra da Oğuzlar arasında devam eden eski Türk destan ve efsanelerinin İslami figürler ile bezenerek günümüze aktarılması husuna dikkat çekmiş Bahaeddin ÖGEL. Örnek verecek olursak, İslamiyet öncesi Uygur destanlarında Oğuz Kağan gök ve yerin kızlarını hatun olarak alır.Bu kızların Oğuz Kağan ile karşılaşmaları doğa üstü öğeler ile anlatıla gelir. Fakat İslamiyetle birlikte ise bu karşılama günümüz normal evlilik akti gibi sunulmuştur.